Büşra Şen

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü’nden yüksek onur öğrencisi ve bölüm 6.sı olarak, 2019 yılında
ise yine aynı üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji
Bölümü’nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. Üniversite eğitimi
süresince, İstanbul Tıp Fakültesi’nde endokrinoloji, onkoloji, nutrisyon destek,
yetişkin ve çocuk poliklinik ve dahiliye bölümlerinde zorunlu ve gönüllü olarak;
Özel Memorial Şişli Hastanesi’nde yetişkin beslenmesi üzerine; Yemekhane
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Amerikan Hastanesi mutfağında kurum beslenmesi
üzerine stajlarını başarıyla tamamladı. Yeme bozukluklarında Diyetisyen ve
Psikolog yaklaşımı, Sezgisel Yeme Farkındalığı, Gastrointestinal Sistem
Kanserlerinde Beslenme Eğitimi, Obezite ve Diyabet Tedavisinde Güncel
Yaklaşımlar, Çocuk Beslenmesinde Çözüm Odaklı Yaklaşımlar ve Fitoterapi başta
olmak üzere bir çok eğitim ve kurs programına katıldı. 2019-2020 tarihleri
arasında 1 yıl kadar Dilara Koçak Mezura Kliniği’nde diyetisyen olarak çalışmış
olan Büşra Şen; kurumsal beslenme danışmanlığı, hasta tedavi ve eğitimi,
bilimsel yayın takip ve uygulama geliştirme alanlarında görev aldı. Şu an ise
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini devam ettirmektedir.