Merve Dökmeci

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitimimi onur derecesiyle tamamladıktan sonra yine Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı’nda yüksek lisans eğitimime başladım. Yüksek lisans eğitimim süresince aynı bölümde 4 yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştım. Bu süre içinde Boğaziçi Üniversitesi öğrenci psikolojik destek birimi olan BÜREM’de bireysel ve grupla psikolojik danışma oturumları yönetmenin yanı sıra sempozyum ve seminerlerin organizasyonunda ve çeşitli bilimsel araştırma projelerinde yer aldım. Mindfulness (bilinçli farkındalık) temelli yaklaşımlara olan ilgim ve araştırmalarım sonucunda öz şefkatin (self-compassion) kişilerarası kabul-red (interpersonal acceptance-rejection) ve duygusal tepkisellik (emotional reactivity) arasındaki ilişkiye olan etkilerini incelediğim kapsamlı tezimi başarıyla savunarak yüksek lisans eğitimimi yüksek onur derecesiyle tamamladım. Yüksek lisans eğitimim sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı’nda doktora eğitimime başladım. Doktora eğitimim sırasında TUSIAD’ın ‘Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde İş ve Yaşam Yetkinliklerinin Anahtarı’ projesinde araştırmacı olarak yer aldım. Şu an Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışarak bilgi birikimimi ve deneyimlerimi aktarmaya çalışmanın yanı sıra bireysel psikolojik danışma hizmeti veriyorum. Akademik çalışmalarımın yanında 2018 yılından beri beden farkındalığı ile travma çözümlemesi ve stres yönetimi üzerine psiko-biyolojik bir yaklaşım olan Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Eğitimi’ne devam ediyorum.