Dilan Üzgün

İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü yüksek onur derecesi ile bitirdikten sonra aynı üniversitede Aile Danışmanlığı eğitim programını tamamladı ve “aile danışmanı unvanını kazandı. Şu anda Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Yüksek Lisans programında tez aşamasındadır. Akademik eğitimlerinin yanı sıra MMPI, WISC-R gibi psikolojik değerlendirme ve “Kanser Hastalarında Psikoterapi Uygulamaları” eğitimlerini aldı. Çalışmalarında Şema Terapi, Sanat Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımını kullanmaktadır. Halen İzmir Terra Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde yetişkin, çift ve ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.