Farkındalık meditasyonu ırkçı ön yargıları azaltıyor mu?

Bu yıl Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre; ırkçı ön yargı içeren davranışlar, kısa süreli farkındalık meditasyonları sayesinde önemli ölçüde azaltılabiliyor.

İlginizi çekebilir: Bugün meditasyonla tanışmanız için 30 bilimsel sebep

Geniş çaplı araştırmalar; eşitlik ve farklılığa değer veren insanlarda bile farklı ırklara karşı negatif davranışların görülebildiğini ortaya çıkardı. Bu konuda yapılan çok sayıda araştırmada; sosyal ilişkilerdeki iletişim ve güven gibi birçok konuda, ırkçı davranışlar ve ön yargılarla bağlantılı bilinçsiz yaklaşımların var olduğu sonucuna ulaşıldı. Dolayısıyla, karar verme süreçlerini farkında olmadan etkileyen bu tür bağlantılı düşüncelerin nasıl aşılması gerektiği üzerinde kafa yormak, hayli önem taşıyor.

meditasyon
Halihazırda birçok faydası olduğu bilinen farkındalık meditasyonunun, ırkçı ön yargıları azaltmada da etkili olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada ulaşılan sonuçlar

University of Central Michigan’dan sosyal psikoloji araştırmacıları Dr. Adam Leuke ve Dr. Bryan Gibson, 10 dakika farkındalık meditasyonu yapmanın ırkçı ön yargılar içeren davranışları önemli ölçüde azalttığı sonucuna ulaştı. Çalışmada, 124 beyaz öğrenciden bir bilgisayar oyunu oynamaları istendi. Bu şekilde, öğrencilerin güvene dayalı karar verme süreçlerinin, diğer oyuncuların hangi ırktan olduğundan nasıl etkilendiği değerlendirilmeye çalışıldı. Oyundan önce rehber eşliğinde yapılan bir farkındalık meditasyonu uygulaması dinletilen katılımcıların, partnerlerine neredeye eşit şekilde güvendikleri sonucuna ulaşıldı. Bu katılımcılar; beyazları, Afro-Amerikan oyun arkadaşlarından yüzde 3 oranında daha fazla desteklemişlerdi. Öte yandan bu meditasyon uygulamasını dinlemeyen katılımcılarda bu oran yüzde 14’lere kadar çıkıyordu.

Bu araştırma; bilinçli farkındalık ile ayrımcılık arasındaki bağlantıyı incelemeyi hedefleyen diğer birçok araştırmaya dayanarak geliştirildi. Ancak bunu diğerlerinden ayıran özellik, kısa süreli farkındalık egzersizliklerinin bile gizli kalmış ön yargıları azaltmada etkili olabildiğini göstermesiydi. Oysa bu kayıtlarda ırk, eşitlik ya da herhangi bir didaktik öğeye yer verilmemiş; bunun yerine sadece, dinleyici herhangi bir yargılama olmadan beden duyumlarının ve düşüncelerinin farkında olmaya yönlendirilmişti.

Leuke ve Gibson’ın ulaştığı sonuçlar; kısaca kişinin dikkatini hissedilen deneyim ve düşünceye odaklama eylemi olarak açıklanabilecek farkındalığın, olumsuz yargıları azaltma ve adil yaklaşım ve eşitlik gibi olumlu şeyleri güçlendirme potansiyeli olduğunu ifade ediyor. Bu iki araştırmacı, yaptıkları çalışmanın, farkındalığın ırklar arası ilişkileri geliştirmek için bir teknik olarak kullanılabileceğini belirtiyor:

“Geniş çaplı uygulamalar yoluyla, farkındalık bizi birbirimize daha iyi şekilde yakınlaştırabilir. Çünkü bu sayede birbirimizi daha doğru anlayabilir, dolayısıyla sahip olduğumuz doğuştan özelliklerin aslında karşı tarafta da bulunduğunu görebiliriz.”

İlginizi çekebilir: 100 gün boyunca meditasyon yapmanın yaratacağı büyüleyici etkiler

Kaynak:

psypost.com

 

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!