Buddha gibi yaşamak: Bilgeliğe giden 8 asil yol

“Yüce yolu görmeden yüz yıl yaşamaktansa yaşamın tek bir gününde bu yolu görmek daha iyidir.”
Hz. Buddha

Hz. İsa’dan 500 sene sonra yaşayan ve dünya tarihinin gelmiş geçmiş en bilge insanlarından biri olarak kabul edilen Hz. Buddha, dünyamızda aydınlanmanın öncülerindendi. Onu bu kadar değerli kılan Nepal’de bir kralın oğlu olarak doğmuşken daha yirmi dokuz yaşındayken sarayı terk etmesi ve bir keşiş olması mı, yoksa -bizlere söylendiği gibi- bir ağacın altında aydınlanması mıydı, bilinmez. Ölümünün üzerinden iki bin yıl geçmesine rağmen aydınlık mesajları hala milyonlarca insan tarafından okunuyor ve benimseniyor. Gelin bu kutsal öğretilere birlikte bakalım…

Dhammapada adlı kitabında acı çekmeyi engelleyecek 4 temel öğretiyi bize sunmuştu:

  1. Mutsuzluk ve keder şartlandırılmış bir durumudur.
  2. Bunun bir nedeni vardır.
  3. Bunun sonu vardır.
  4. Bunu sonlandırmanın yolu Nirvana’ya ulaştıracak sekiz aşamalı asil yolu izlemektir.

Sekiz aşamalı asil yol…

1. Doğru görüş

Kinden arınma, zararsız olma düşüncesini benimsemektedir. “Doğru zihniyet” anlayışı düşüncelerin hırstan, nefretten arınarak sonsuz bir açıklığa, cömertliğe sahip olmasıyla kazanılır. “Doğru zihniyet” anlayışının diğer bir anlamı ise Zen rahiplerinin düşünce dünyasını arındırma istekleri olarak kabul edilebilir. Bu anlayış, iyi düşüncelerin insana faydalı olacağını, kötü düşüncelerin ise, aksine acı ve olumsuzluk getireceğini savunur.

2. Doğru niyet

Arzuya direnme, iyi niyet, öfke ve nefrete direnme, zarar vermeme niyeti, merhametli olmadır.

3. Doğru söz

Bu madde ile anlatılmak istenen insanların yalan, iftira, hakaret ve boş konuşmadan uzak durması gerektiğidir. İnsanlar sadece yararlı diye adlandırılan eylemlerde bulunmalıdır. “Doğru zihniyet” anlayışında olduğu gibi “Doğru söz” anlayışında da yararlı-zararlı, gerekli-gereksiz, doğru-yanlış gibi kavramlar söz konusudur. Bu anlayışta, gerçekler doğru zamanda, doğru yerde, saf bir düşünceyle söyleniyorsa iyi bir davranış sergilenmiş olur.

4. Doğru eylem

Bu anlayış öldürmekten, hırsızlıktan ve doğru yoldan çıkmaktan uzak durmayı önerir. “Doğru eylem” Budizm erdemlerinden biridir. Bu anlayışa göre herhangi bir eylemde bulunurken şikayet etmekten kaçınılmalıdır. Yapılan eylemin bireyin kendine ve başkalarına mutlaka bir yararı dokunmalıdır.

5. Doğru yaşamak (Doğru “geçim”)

Bu anlayışın dışında kalan tüm dünyevi uğraşılardan vazgeçmekle benimsenmiş olur. Söz konusu bu uğraşılar, Budist olmaya aday birinin yapamayacağı, ancak insanların yaptığı eylemlerdir. Silah, evcil hayvan, et, alkol ürünleri, uyuşturucu madde ticareti bu eylemlere örnek gösterilebilir. Başka bir deyişle, “Doğru Yaşam Biçimi” diğer canlılara zarar vermeden Sekiz Asil Yol anlayışına uygun bir biçimde hayata devam etmektir.

6. Doğru çaba

Bu kavram bedenle ilişkilendirilir. Nefes alma, yürüme, durma gibi bedensel eylemlerde tam anlamıyla emin olma anlayışıdır. Nefse, duygulara ve tüm düşünsel eylemlere karşı emin olma söz konusudur. İnsanın kendini kontrol edebilmesi için kendinden emin, kendine hâkim olması gerekir. İnsanın “iç” dikkati, ruhsal hareketliliği sınar. Kendine hâkim olabilme, duygularını durağan hale getirebilme ve emin olmayla gerçekleşir. İnsanın “dış” dikkati, geçmişi düşünmekte, geleceğin zevkine ve sefasına kapılmakta değil, şimdide olmalıdır.

7. Doğru farkındalık

Bedenin, hislerin, zihnin anlaşılmasıdır.

8. Doğru konsantrasyon

İçsel huzuru bozan duygu ve düşünceleri kontrol edebilme yeteneğiyle gerçekleştirilir. Budizm’in temel parçası olan konsantrasyon ve ruhu kontrol edebilme bu anlayışı tanımlar. “Doğru Konsantrasyon”u sağlamak için Budist okulları birçok yöntem ve teknik geliştirmişlerdir. Meditasyonda konsantrasyonu sağlamanın tek yolu doğru nefes almadır. Bu şekilde insan ruhu ve düşünceleri arınır ve huzura kavuşur.

Bize hizmet etmeyen duygu ve düşüncelerinizden kurtuldukça Hz. Buddha’nın bahsettiği “aydınlanmaya” bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bu yolculukta size çokça hizmet edecek olan Thetahealing yöntemiyle ilgili ayrıntılı bilgiye ve eğitimlerin içeriğine www.esindemir.com sitesinden ulaşabilir; hediye çalışmalarımdan faydalanabilmek için Instagram hesabımı takip edebilir ve her türlü sorunuzu [email protected] mail adresim üzerinden bana iletebilirsiniz.

Sağlıkla, huzurla kalın…

Kaynaklar
Dhammapada – Buddha’nın öğretileri
Meraklılar için Budizm- Zenju E. Manuel
Wikipedia Ansiklopedisi

İlginizi çekebilir: Kendinizi kurban gibi hissetmeden yaşamak için 7 öneri

Esin Demir Thetahealing Eğitmeni
2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi. Spiritüel gelişim merakı 2009 yılında, Japonya’ya bir yaz stajı programı ile gittiğinde başladı. Bu ilginç ... Devam