Ruhunuz kaç yaşında?

ruhunuz-kac-yasinda

Hiç kendinizi olduğunuzdan daha yaşlı hissettiniz mi? Ya da mevcut yaşınızdan daha genç? Belki de aslında dünyaya birçok kez gelen yaşlı bir ruhsunuzdur, ya da henüz yeni olan bebek bir ruh.

Ruh yaşı teorisine göre dünya yaşamı bir yolculuk ve ruhlarımız gelişim için birçok kez dünyaya geliyor, yani reenkarne oluyor. Uzmanlara göre ruhsal yaş teorisini ve kendi ruhsal yaşınızı bilmek hem kendinizi hem de başkalarını anlamak, empati kurmak için değerli bir bilgi kaynağı.

Ruh yaşı kavramı bir ruhun dünyaya ilk gelişinden ruhsal özgürlüğe ulaşana dek olan yaşamını 5 temel kategoriye ayırıyor:

1.Acemi ruhlar

Bu gruptaki ruhlara yeni doğanlar da deniyor. Deneyimsiz olduklarından temel içgüdüleri hayatta kalmaktır. Bu nedenle yaşamla ilgili korku duyarlar. Öğrenecekleri yaşam dersi; temel yaşam becerilerini kazanmaktır. Karakteristik özellikleri oyuncu, neşeli, çocuksu olmalarıdır. Hayatta kalabilmek için gruplar halinde yaşamayı tercih ederler. Bu grup yaşam ile yeni tanıştığından oldukça naiftir, hayatta kalmaya çalışırken henüz etik kavramları öğrenmediğinden doğru ve yanlış arasındaki farkı bilmeyerek hata yapma ihtimali yüksektir ve daha deneyimli ruhların yol göstermesine ihtiyaç duyarlar.

2.Bebek ruhlar

Çocuk ruhlar olarak da bilinen bu grubun temel odağı ait olmaktır. Yaşamları süresince “sosyal statü, roller, insan ilişkileri” konusundaki yaşam derslerini öğrenirler. Yaşamın kaotik ve belirsiz doğası içinde düzen ve hayatın anlamını ararlar. Bu nedenle sabit bir toplumsal yapıya, kurallara ihtiyaç duyarlar. Gelenekseldirler ve güçlü toplumsal, dinsel değerlere sahiptirler. İnançlarını, kimliklerini, değerlerini ait oldukları toplumun kültürel ve dinsel sisteminden alırlar.

3.Genç ruhlar

Bu gruba ergen ruhlar da denir. Tıpkı bir çocuğun ergenliğe girip bağımsızlığını bulmaya çalışması gibi bu grubun odak noktası da bağımsızlıktır ve başarı odaklıdırlar. Kişisel gelişim, özgür irade, kendini gerçekleştirme konularındaki yaşam derslerini öğrenirler. Hırslı, yarışçı, yenilikçi, materyalist, girişimci ve kendine odaklıdır. Bu gruptakiler değişim ajanlarıdır ve dünyadaki birçok yeniliğin gerçekleşmesini onlar sağlamışlardır. İşkolik olanlar yine bu gruptakilerdir. Kazan ya da kaybet diye düşünürler. Yaşlanmaktan hoşlanmazlar. Ne pahasına olursa olsun kazançlarını, statülerini korumak isterler.

4.Olgun ruhlar

Temel dürtüleri iç huzur ve dengedir. “Empati, psikolojik denge, farkındalık, ilişkiler” bu grubun öğreneceği yaşam dersleridir. Hassas, diplomatik, işbirlikçi, eşitlikçi, iç gözlemcidirler. Bu gruba yetişkin ruhlar da denir. Yaşamın ilişkiler ve içsel dünya gibi gözle görünmeyen yanları ile ilgili anlayış kazanmak için mücadele ederler. Vizyoner, ilişki odaklı ve liberaldirler. Empatiktirler, başkalarının duygularını, acılarını hissederler.

5.Yaşlı ruhlar

Odak noktaları spritüel gelişimdir. Maddi değerlere bağlanmama, spritüel farkındalık,  bilgelik bu grubun öğreneceği yaşam dersleridir. İnsancıl, empatik, felsefi, spritüel, bağımsız, münzevidirler. Toplum ve ilişkiler konusunda oldukça geniş çaplı bilgiye sahiptirler. Gündelik yaşamdaki çoğu şey bu gruptaki ruhları şaşırtmaz, özgüvenlerini sarsmaz. Yaşam konusunda rahat, gevşek ve felsefidirler, etraflarına bilgelik ve derinlik yayarlar. Kendini gerçekleştirme üzerine çalışırlar ve onlara göre yaşam bir birlik halidir ve bu birliğe erişmeye çalışırlar.

Bu kategorilerden tamamen birine ait olmayabilir, birden fazlasının özelliklerini aynı anda taşıyor olabilirsiniz. Hem kendi ruhsal yaşınızı bilmek hem de yakınlarınızınkileri tahmin etmek eğlenceli olabilir.

Örneğin; siz yaşlı bir ruh iken, babanız macera peşinde koşan, risk almaktan hoşlanan, genç bir ruh olabilir. Bugüne kadar anlam veremediğiniz birçok insanın davranışı, insanlar nasıl olur da bunu yaparlar, böyle düşünürler dediğiniz birçok şey ruh yaşı kavramı ile bir çerçeveye oturabilir. İnsanları anlamanıza ışık tutabilir. Herkesin ruhsal gelişim yolculuğunda olduğu ve kendi kapasitesine göre davranacağı ve bilmediklerini de yaşayarak öğreneceği bilgisi insanlara şefkat göstermenizde size yardımcı olabilir.

Namaste!

Rana Korkunç
Yoga Eğitmeni & Terapisti, Enerjist, İK Uzmanı // Çevre Mühendisi lisansının üzerine İTÜ’de MBA yaparken sosyal ve sayısal becerilerini birleştirebileceği İnsan Kaynakları alanına hayran ... Devam