Online eğitimler eleştirilerin aksine öğrenme fırsatı sunuyor

İnternet üzerinden sunulan online eğitim hizmetleri son dönemde iyice popüler hale geldi. Ancak bir yandan da bu eğitimlerin kalitesiyle ilgili ciddi çekinceler mevcut. Bu çekinceyi oluşturan pek çok neden var ancak bu nedenler arasında en çok öne çıkan, online eğitimlerin sunduğu deneyim imkanı üzerine yoğunlaşıyor. Yani birçok insan şu soruyu soruyor: Online eğitimler, bu eğitimlere katılan öğrencilerde eleştirel düşünme, merak ve yaratıcılık gibi unsurların gelişimine katkı yapıyor mu?

Kuzey Karolina Üniversitesi’nde duygu üzerine araştırmalar yapan Paul Silva, bilgiye dair 4 temel duygu olduğunu söylüyor ve bunları “sürpriz, ilgi, kafa karışıklığı, şaşkınlık” olarak sıralıyor. Yapılan pek çok araştırma, duygusal deneyimlerin öğrencilerde eleştirel düşünme, merak ve yaratıcılık özellikleri şekillendirdiğini gösteriyor. Öyleyse öğrencilerin bilgiye dair duygularını harekete geçirmek için ne yapmak gerekiyor?

Parker Palmer, bir klasik haline gelen “The Courage To Teach” (Öğretme Cesareti) kitabında insanoğlunun doğası gereği ilgisini çeken ve öğrenme isteği yaratan bazı muazzam konular olduğunu söylüyor. Palmer bu konulara örnek olarak biyolojinin genleri ve ekosistemleri, müzik ve sanatın renkleri ve şekilleri, tarihi efsaneler ve kalıpları gösteriyor ve şöyle diyor:

“Bu konular üzerine çalışmalar yürüten disiplinler değil, bunlardan bahseden metinler değil, bunları açıklamaya çalışan teoriler değil, bu konuların kendisi insanlarda sürpriz, gizem ve şaşkınlık duyguları yarattığı için “kutsal” gibi algılanıyor. Bu yüzden bu konuların tüm derslerin ve eğitimlerin merkezinde olması gerekir.”

İşte bu nedenle doğal olarak insanlığın bilgiye erişme duygularını harekete geçiren bu konular, ne şekilde bir eğitimle verilirse verilsin ilgi çekiyor.

Öte yandan, bilgiye ulaşma duygularını kabartan deneyime dönük bazı aktiviteler de öğrencilerin geleneksel sınıfların dışında daha etkin bir öğrenim sürecine dahil olmalarını sağlayabilir. Öğrenciler online veya geleneksel fark etmez, eğitim dışındaki zamanlarında şöyle deneyimler için vakit ayırabilir:

– Doğadaki bazı büyük, eski ve karmaşık şeylere dair gözlemlerini kaydetmek için yanlarında gerekli ekipman bulundurabilir.
– Dünyadaki önemli şeylerin kalıntılarını barındıran müzeleri veya tarihi alanları ziyaret edebilirler.
– Başkalarıyla sahip oldukları meziyetler veya deneyimler hakkında röportajlar yapabilirler.
– İnsanoğlunun şaşılacak nitelikteki becerilerini gözlemleyebilirler.
– Onları merak ettiren şeyleri deneyimleyebilirler.
– İnsanlığı ilgilendiren büyük sorular veya karşıtlıklar üzerine kafa yorabilirler.
– İlginç bir konuyu tüm karmaşıklığıyla algılamak için çabalayabilirler.

Online eğitimlerin de kendine göre zorlukları olduğu bir gerçek, özellikle de öğretmenlerle veya sınıf arkadaşlarıyla daha fazla etkileşim kurarak öğrenmeye alışmış kişiler için daha zor olabilir. Ancak bu, online eğitimlerin başarısız veya işe yaramaz olduğu anlamına gelmiyor. İyi hazırlanmış birçok online eğitim, öğrencilerde öğrenmenin en önemli unsurları olan eleştirel düşünme, merak ve yaratıcılığı başarılı bir şekilde geliştiriyor.

Kaynak:
Psychology Today

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!