Karakter analizi: Peki ya sen kimsin?

Her birey tek ve eşsizdir. Buna rağmen kişilik özellikleri gruplara ayrılabilir ve bu sayede kim olduğumuzu, neden herkesin bizim gibi olmadığını anlayabiliriz. Kişiliklerimizi, eski Yunan terimlerine göre dört temel gruba ayırabiliriz; popüler kişilik optimist, mükemmeliyetçi kişilik melankolik, güçlü kişilik kolerik, huzurlu kişilik soğukkanlı.

Popüler kişilik – Optimist

Popüler optimistler eğlenceye düşkün, renkli ve dışa dönüktürler. İnsanları kendilerine çekerler, çünkü her zaman çok eğleniyor görünürler. Hayat onlar için eğlence odaklıdır. Çoğu zaman nereye gittiklerini unuturlar, anahtarlarını kaybederler ve çok konuşurlar. Sıradan bir olayı bile, abartarak filme çevirerek anlatmayı çok severler. Komik ve büyüleyicidirler. Yalan söyleyemediklerini, sadece yaratıcı olduklarını düşünürler.

Popüler optimistler çevrelerinden ilgi, sevgi, kabul ve onaylanma beklerler. Bu kişilikler hemen hemen her ortama neşe katar, sahne ışıklarını ve başkalarını motive etmeyi çok severler. Herkesle konuşur, bir anda gruptaki herkesin en yakın arkadaşı olur. İyimser ve büyüleyicidirler. Ama aynı zamanda başkalarının kendileri ile ilgili düşünceleri konusunda aşırı hassas, duygusal olurlar ve beğenilmediklerini hissettiklerinde çöküntüye uğrarlar.

Bir popüler optimist için, çok konuşuyor, hemen herkesle kaynaşıyor veya geveze gibi yorumlarda bulunabilirsiniz.

Mükemmeliyetçi kişilik – Melankolik

Eğlence seven Optimist kişiliğin tam zıttı ve çoklukla evlendiği tip, melankolik kişiliktir. Melankolikler derin, düşünceli, içe dönük, ciddi ve mükemmeliyetçidirler. Hayat felsefeleri, bir şey yapmaya değerse iyi yapmaya değerdir. Herhangi bir konuda hataları olabileceğini görmekte zorlanırlar, çünkü her şeyi doğru yapma eğilimi vardır. Yaşanan sorunun başkasının suçu olduğunu daima kanıtlayabilirler.

Hedefleri mükemmeliyet olduğundan, hayatları genelde keyifsiz, cesaretleri kırık, başkalarının günahları -özellikle de eşlerinin pervasız kusurları- yüzünden depresif geçer.

Melankoliklerin diğerlerinin desteğine ve hassasiyetine ihtiyaçları vardır. Konuşmadan veya harekete geçmeden düşünecek sessizliğe ihtiyaçları vardır. Düzenli, dikkatli ve amaca yönelik kişiliklerdir. Bir işin zamanında bitirilmesi için onlara güvenebilirsiniz. Fakat mükemmeliyetçilikleri yüzünden karamsar, eleştirel ve kendi yüksek standartlarına ulaşmak için çabalamaktan deliye dönmüş olabilirler.

Bir melankolik kişiliği, çok aklı başında, çok mükemmeliyetçi veya düşünen kişi olarak nitelendirebilirsiniz.

dilsat-erdil-karakter-analizi

Güçlü kişilik – Kolerik

Odada bulunan herkes düşüncelerine karşı çıksa bile, onlar doğru bildiklerini okumakta ısrar ederler. Karşı çıkılmak sadece kararlılıklarını güçlendirmeye yarar. Güçlü kolerik kendini sevdirmeye veya yaranmaya çalışmaz, o kendi yolunda yürümeyi tercih eder. Onunla tartışmanın faydası yoktur. Böyle bir tartışmada güçlü karşısında şansınız yoktur. Kolerikler daima başkan olurlar, lüzumsuz şeylerle vakit kaybetmezler. Lider doğmuşlardır, “şimdi yap” hayat sloganlarıdır.

Diğerlerinden bağlılık ve takdir beklerler. Kontrol daima onlarda olmalıdır. Rekabeti sever ve en zor işleri yapmayı bile kolaylıkla üstlenirler. Öz disiplin ve işe odaklanma yetenekleri vardır. Fakat güçlü istekleri ve kararlılıkları işkolik, inatçı ve ukala olmalarına, başkalarının duygularına duyarsız kalmalarına yol açabilir.

Bu güçlü kolerikleri azarlayan veya iş bitirici olarak nitelendirebilirsiniz. Yapıcı kişiliklerdir.

Huzurlu kişilik – Soğukkanlı

Güçlü kolerikler daima onaylayan ve sorun yaratmayan barışçıl soğukkanlılara doğru çekilirler. Aslında onlar pek çoğumuzdan daha zekidir ve diğerlerini işlerini yapmaya yönlendirirler. Enerjilerini harcamamayı tercih ederler. Anlaşılması kolay ve diplomatik insanlardır, fakat koleriklere göre yeterince hızlı değildir. Evliliklerde genelde kolerikler, soğukkanlı eşlerini hızlı olmaları için iteklerler. Barışçıl soğukkanlılar idare etmeyi öğrenirler, onlar ufak şeyler için ter dökmeyi sevmezler.

Barışçıl soğukkanlılar rekabeti, riski, ve sürprizleri sevmezler. Değişikliklere uyum sağlamaları zaman alır. Stresli ortamlardan uzak durmaya çalışsalar da, baskı altında gayet güzel çalışabilirler. Disiplin eksikliğinde, lider yokluğunda, bugünün işini yarına iterler.

Barışçıl Soğukkanlılar ihtiyatlıdır, ama insanlarla birlikte olmayı da severler. Popüler optimistler kadar çok konuşmaya ihtiyaç duymasalar da, doğuştan zekidirler ve doğru zamanda doğru şeyi söylerler. Kararlı ve sabit fikirlidirler. Barış ve sükuneti severler. Bu sadık insanlar ailelerine ve ihtiyacı olan insanlara sağladıkları imkanlardan dolayı saygı görür ve değer kazanırlar.

Bir Huzurlu soğukkanlıdan ne hoş bir adam veya ne tatlı bir kadın diye söz edebilirsiniz. Çok iyi bir izleyici olarak nitelendirebilirsiniz.

Dilşat Erdil
Sağlıklı Yaşam Danışmanı ve Bütünsel Bilinçaltı Değişim Uzmanı. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezun olduktan sonra hayatını sağlıklı yaşam ve beslenmeye adamıştır. The BodyMind Institute’dan ... Devam