Karakter analizi: Hangi karakterler daha uyumlu?

Eşleşen kişilikler:
Popüler optimist

Temel arzu: Eğlenmek

Duygusal ihtiyaçlar: ilgi çekme, şefkat, kabul görme

Kontrol aracı: Cezbetme

Oyun: Uysal, espirili, hedefe yönelik olmayan

Güçlü kolerik

Temel arzu: Kontrol edebilmek

Duygusal ihtiyaçlar: sadakat, kontrol hissi, kıymetinin bilinmesi, işte takdir görmek

Kontrol aracı: Kızgınlıkla tehdit

İş: Kararlı, organize, hedefe yönelik

Barışçıl soğukkanlı

Temel arzu: Barış ve huzur içinde olmak

Duygusal ihtiyaçlar: Barış ve sükünet, kendini değerli hissetme, stresten uzak olma, saygı

Kontrol aracı: Erteleme

Mükemmel melankolik

Temel arzu: Mükemmel olma

Duygusal ihtiyaçlar: Değişken ruhsal durum

dilsat erdil-karakter analizi

Geçen hafta yayımladığım karakter analizleri üzerine bu hafta, onlarla eşleşen kişilikleri detaylandıracağım. Popüler optimist, güçlü kolerik, barışçıl soğukkanlı ve mükemmel melankolik olmak üzere 4 ayrı kişilik vardır. Her insan bu dört kişilikten birine veya daha fazlasına eğilimli olarak doğar. Pek çoğumuzun kişiliği 2 kişilik tipinin birleşimiyle oluşmuştur. Bazen bu kişilikler denge içinde olurlar, ama sıklıkla bir tanesi baskın olur.

Popüler optimist ile güçlü kolerik doğal harmandır, çünkü her iki tip de dışa dönük, iyimser ve açık sözlüdür. Bu harmanı heyecan verici, büyüleyici, enerjilerini çevrelerinden alan insanlar yaratır. Popüler optimist ve güçlü kolerikten oluşan çift eğlenmeyi ve oyunları yönetmeyi sever.

Barışçıl soğukkanlı ve melankolik uyuşur, çünkü her iki kişilik de içe dönük, karamsar ve tatlı dillidir. Bu eşlerden oluşan çiftler, işlerin fazla çalışma gerektirmeden mükemmel olmasını isterler. Fazla heyecan verici değillerdir. İki karakter de kendine verilen işleri kibarca ve zamanında yapar, ancak zaman zaman karamsar yapıları gereği depresyona girerler ve bir işi tamamlamakta zorluk çekerler.

Güçlü kolerik ve melankolik, tamamen işe yönelik insanları yaratır. Bu iki çift devamlı çalışmak ve yaptıkları işi mükemmel yapmak isterler. Bu ikili başarıya ulaşan, her şeyi mükemmel ve çabuk yapan bir çift oluşturur. Fakat kolaylıkla buyurgan ve zorba hale gelebilirler veya bir işi hiç kimsenin düzgün yapmaması karşısında cesaretleri kırılabilir.

Popüler optimist ve barışçıl soğukkanlı kişilikler kolaylıkla bir araya gelir ve ilişkiye yönelik insanları oluştururlar. Bu çift eğlenmeyi sever, hele bunun için uzaklara gitmesi gerekmiyorsa. Popülerin eğlencesi ve barışçılın sıcak ve kolay anlaşabilen doğası, bu çiftin kurulabilecek en iyi arkadaşlıkları kurmasını sağlar. Ancak disiplinsiz, alaycı, bir şeyler üretmeye isteksiz hale gelebilirler. Sorumluluklarını kolayca unutabilirler, ancak gene de bir şey yapar gibi görünerek karşısındakileri büyülerler.

dilsat erdil-karakter analizi-

Zıtlar bir araya gelebilir mi?

Kişiliğimizin iki yönün benzer özellik taşıdığı durumlar (yukarıdaki eşleşmeler gibi) dengelidir. Tam tersine güçlü kolerik-melankolik veya popüler optimist-barışçıl soğukkanlı harmanları, karamsarlık-iyimserlik, heyecana kapılabilme-durgunluk, dışa dönüklük-içe dönüklük gibi zıt özellikler taşır. Sonuç olarak bu bireylerde iki kişilik arasında denge oluşmaz ve bir kişinin özellikleri diğerine göre ağır basar.

Aynı zamanda hayatımızda öyle alanlar ve zamanlar vardır ki, oralarda ne olursa olsun gerçek kişiliğimizi gizleyerek öğrendiğimiz şekillerde hareket ederiz. Kısacası gerçek kişiliğimizi keşfetmemiz için önce doğal eğilimlerimizi ve öğrenilmiş davranış şekillerini ayırt etmemiz gerekir. Bunu yapamadığımız takdirde, gerçekte kendimize ait olmayan bir kişiliğin davranış şekillerini sergiler dururuz. Bizi tüketen, gerçek kişiliğimizi gizleyen ve yanlış yansıtan bir maskenin ardında kalırız.

Dilşat Erdil
Sağlıklı Yaşam Danışmanı ve Bütünsel Bilinçaltı Değişim Uzmanı. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezun olduktan sonra hayatını sağlıklı yaşam ve beslenmeye adamıştır. The BodyMind Institute’dan ... Devam