İlişkinizi bitirmeye hazır olduğunuzu nasıl anlarsınız?

İlişkinin bitmesi, genellikle acı dolu bir süreçten geçmeniz anlamına gelmektedir. Bu noktada artık bir daha partnerinizle birlikte olamayacağınızı da kabullenmeniz gerekir. Elbette, partnerlerden biri istismar ya da aile içi şiddetten muzdaripse, ilişkinin sona ermesi büyük bir rahatlamaya sebep olacaktır. Bazı durumlarda bir ilişkinin son bulması günler, aylar hatta yıllar alabilmektedir.

ayrılık
Yapılan yeni bir araştırma, ilişkinin bitme sürecinde hangi noktada olduğunuzu anlamanıza yardımcı oluyor.

İlişkinin bitmesiyle ilgili evreler üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu süreçte hangi noktada olduğunuzu ve bu durumu kendinize nasıl açıkladığınızı gösteriyor.

Tennesse Üniversitesi’nden Kathrin Ritter, Vanessa Handsel ve Todd Moore’un geliştirdiği bir ölçek, ilişkinin bitmesini karakterize eden evreleri değerlendiriyor. Bu ölçek esas olarak, şiddet içeren ilişkilerde bulunan bireylerin, bu ilişkinin ne kadar içerisinde bulunduklarında kendilerini bu zararlı birliktelikten kurtarabildiklerine odaklanıyor. Aynı zamanda ölçek, mutsuz bir ilişkiden çıkan çiftler için de uygulanabiliyor. ‘Değişim Evreleri Modeli’, bu olayı sadece bir ilişkinin son bulması, şiddet veya gitme-kalma ikilemi olarak görmek yerine, birbirini takip eden evreler olarak görüyor.

Araştırmacılar, ilişkinin bitimindeki evreleri değerlendiren ölçeği, James Prochaska’nın Carlo DiClemente ile 1980’ler ve 90’larda geliştirdiği ve insan hayatındaki önemli değişiklikleri 5 aşamalı süreçte inceleyen genel teoriyi baz alarak hazırlıyorlar. Alkolizm üzerine çalışmalarıyla tanınan Prochaska ve DiClemente’nin 5 aşamalı değişim modeli uzmanlara, hastalarının bağımlılık problemlerini anlama ve onları değişim konusunda motive etmede yardımcı oluyor. Bu model, soyut teorilerdense aşırı yeme, alkolizm, sigara bağımlılığı gibi problemli davranışları nasıl modifiye ettiklerine odaklanıyor.  

Eğer hayatınızda önemli bir dönüşüm yaşıyorsanız, bu bilgiyi kullanarak neden ve ne zaman böyle hissettiğinizle ilgili içgörü kazanabilirsiniz.

Ritter ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmada araştırmacılar, 83 sorudan oluşan geniş örneklemi öncelikli olarak üniversite öğrencilerine uyguluyorlar. ‘Stages of Change in Relationship Status’ (SCORS) yani ‘İlişki Durumundaki Değişimin Evreleri’ anketinin 20 maddesi var ve her evrede 4 değerlendirme bulunuyor. Araştırma ekibi, üniversite öğrencilerine tamamlamaları için 2 ay arayla 2 durum veriyorlar. 2 aylık sürecin başında, katılımcıların yakın ilişkide olmaları gerekiyordu ve belirlenen süre tamamlanınca ilişkilerinde problem olduğunu düşünüyorlarsa ilişkiyi sonlandırmaları gerekiyordu. Oysa katılımcıların yalnızca %20’si partnerlerinden ayrıldılar. 

Araştırmaya katılanların %77’si şiddet kurbanı

Bunun bir üniversite modeli olduğunu farz edersek, ortalama ilişki uzunluğu 1 yıl olmasına karşın katılımcıların yaklaşık %45’i daha kısa süredir partneriyle birlikte. İlişkideki şiddetle ilgili raporlara göre, katılımcıların %79’u şiddetin bazı formlarıyla (psikolojik, fiziksel veya cinsel zorlama) karşılaştıklarını dile getiriyorlar ve %77’si ise şiddet kurbanı olduklarını belirtiyorlar. Katılımcıların %11’i ise ne yazık ki partnerleri yüzünden sakatlanıyorlar.

Her ne kadar ilişkilerdeki şiddetin birçoğu psikolojik olsa da, aşağı yukarı %10’u bulan fiziksel sakatlıklar tedirgin ediyor.

SCORS’taki çift zamanlı değişimlerin bulguları gösteriyor ki; anket, katılımcıların ilişkilerinden vazgeçmelerine karar verdiği noktada onlara mükemmel derecede yardımcı oluyor. Değişim evrelerinde temel değerden daha yüksek skor alan insanların, ilişkiyi bitirme olasılıkları daha yüksek oluyor.

Sağlıksız ilişki içerisinde olan insanlar 2 aylık süreçte partnerinden ayrılma konusunda oldukça önemli bir aşama kaydetse de, ne yazık ki birkaç tanesi tam anlamıyla başarılı olabiliyor. Bir başka deyişle, sağlıksız bir ilişki içerisinde olup değişime hazır olan insanlar bile, konu değişimi uygulamak olunca zorlanıyorlar. Bunun nedeni de genel olarak, sonlanması gereken bir ilişkiyi bitirmenize engel olan düşünce kalıpları.

Tüm bunları aklımızda tutarak, gelin birlikte SCORS’ta bulunan 5 aşamaya göz atalım. Skalanın öğeleri, aşamaları tanımlama konusunda oldukça yardımcı oluyor, bu sayede aşamaları anlamanın yanı sıra kendinizi de değerlendirebiliyorsunuz:

 Faktör 1: Düşünce öncesi (Bu aşamada değişim düşünülmez)

 1. İlişkimden olduğu gibi mutluyum.
 2. İlişkim oldukça iyi, değişime gerek yok.
 3. İlişkim o kadar kötü değil.
 4. İlişkimle ilgili herhangi bir şey yapılmasına ihtiyaç yok.

Faktör 2: Derin düşünce (Değişim düşünülmeye başlar)

 1. Bazen ilişkimi sonlandırmam gerektiğini düşünüyorum.
 2. İlişkimin bana iyi gelmediğini düşünüyorum.
 3. İlişkimin problem haline geldiğini görmeye başladım.
 4. İlişkimin bana zararlı etki ettiğini hissetmeye başladım.

Faktör 3: Hazırlık (İlişkiyi bitirmeye hazır olma)

 1. Her ne kadar ilişkiyi bitirmek zor bir şey olsa da, bu konu hakkında planlar yapıyorum.
 2. İlişkimi bitirmek için çalışmalara başladım, fakat biraz yardıma ihtiyacım var.
 3. İlişkimi gelecek ay bitirme niyetindeyim.
 4. İlişkimi çok yakın zamanda bitirme niyetindeyim, fakat bunu yaparken en iyi yöntemin hangisi olduğu konusunda kararsızım.

Faktör 4: Aksiyon (İlişkiyi bitirme sürecini başlatma)

 1. Partnerime ilişkimi bitirdiğimi söylemeliydim.
 2. Birlikteyken partnerimle daha az konuşuyorum.
 3. Artık başka insanlarla daha fazla vakit geçirip partnerimle daha az vakit geçiriyorum.
 4. Kendimi partnerimi her gün daha az düşünürken buluyorum.

Faktör 5:Sürdürme (İlişkinin son bulması durumuna bağlı kalma)

 1. Partnerimle bir araya gelmemek için günlük rutinimi değiştirdim.
 2. Partnerimi görebileceğim yerlerden uzak duruyorum.
 3. Partnerime ait olan tüm eşyaları attım ve bana onu hatırlatan tüm eşyalardan kurtuldum.
 4. Partnerime asla geri dönmeyeceğim.

Araştırma ekini bu 5 aşamadaki ortalama skorları raporlamıyor; fakat bilgiler yorumlarsak, tüm aşamalardaki skorlarınızın profili, ilişkiyi bitirme sürecinde nerede olduğunuzu temsil ediyor. Temelde bu skorlar, partnerinizden ayrılmak isteyip istemediğiniz konusunda basit evet-hayır sorularında daha iyi bir yöntem olarak görülüyor. Dahası, eğer düşünme öncesi evresindeyseniz, kalan 4 aşamadaki maddeler, değişim sürecinde ilerlemek hakkında düşünürken kendinizi sormak isteyeceğiniz sorular öneriyor. Suistimal eden bir ilişkiden çıkmak bile insanlar için oldukça zorken ve geleceğe bakıp yanıt bulmaya çalıştığınız sorularla boğuşurken, bu araştırma bir sonraki adımın ne olacağı hakkında size yardımcı olabilir.

Kaynak:

Psychologytoday.com

Psychcentral.com

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!