İlişkilerde bağlanma stilleri ve çift terapisinde kullanılan yaklaşımlar

Bağlanma teorisi, Psikolog John Bowlby tarafından geliştirilmiş ve Mary Ainsworth tarafından genişletilmiştir. Bu teori, bireylerin çocukluk dönemlerinde bakımverenleri ile kurdukları ilişkilerin, yetişkinlikteki duygu durumlarını, davranışlarını ve romantik ilişkilerini nasıl etkilediğini inceler. Bağlanma stilleri, insanların duygusal yakınlık, güven ve bağlanma ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını ve ilişkilerde nasıl davrandığını anlamada önemli bir rol oynar.

Bağlanma stilleri genel olarak dört kategoriye ayrılır:

 • Güvenli Bağlanma: Bu stil, bireylerin kendilerini ve başkalarını olumlu bir şekilde algıladığı ve sağlıklı, bağımlı değil bağlı ilişkiler kurduğu durumu ifade eder.
 • Kaygılı Bağlanma: Bu stil, bireylerin başkalarına karşı aşırı bağımlı ve güvensiz olduğu, reddedilme korkusuyla sürekli onay aradığı durumu ifade eder.
 • Kaçıngan Bağlanma: Bu stil, bireylerin duygusal yakınlıktan kaçındığı ve bağımsızlıklarını korumak için ilişkilerden uzak durduğu durumu ifade eder.
 • Korkulu-Kaçıngan Bağlanma: Bu stil, bireylerin hem yakınlık arayışı hem de yakınlıktan kaçınma arasında gidip geldiği, düşük benlik saygısı ve güven eksikliği ile karakterize edilir.

Bağlanma stilleri ilişkileri nasıl etkiler?

Bağlanma stilleri, bireylerin romantik ilişkilerindeki davranışlarını ve duygusal tepkilerini büyük ölçüde etkiler. İşte her bir bağlanma stilinin ilişkilere nasıl etki ettiğine dair detaylar:

 • Güvenli Bağlanma: Güvenli bağlanma stiline sahip bireyler, ilişkilerinde daha az stres yaşar ve daha yüksek düzeyde tatmin elde ederler. Bu kişiler, partnerlerine güven duyar ve duygusal destek sunarken aynı zamanda bağımsızlıklarını koruyabilirler. İlişkilerinde açık iletişim kurar ve çatışmaları yapıcı bir şekilde çözerler.
 • Kaygılı Bağlanma: Kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler, ilişkilerinde sürekli bir onay ve güvence arayışı içindedir. Reddedilme korkusu nedeniyle aşırı bağımlı olabilirler ve partnerlerinden sürekli ilgi ve sevgi beklerler. Bu durum, ilişkide gerginlik ve çatışmalara yol açabilir, çünkü partnerlerinin ihtiyaçlarını karşılamada zorlanabilirler.
 • Kaçıngan Bağlanma: Kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler, duygusal yakınlıktan kaçınma eğilimindedir. Bu kişiler, bağımsızlıklarını korumak için ilişkilerde mesafe koyabilir ve duygusal bağlantı kurmakta zorlanabilirler. Bu durum, partnerlerinin kendilerini reddedilmiş veya ihmal edilmiş hissetmesine neden olabilir ve ilişkiyi olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Korkulu-Kaçıngan Bağlanma: Korkulu-kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler, hem yakınlık arayışı hem de yakınlıktan kaçınma arasında gidip gelirler. Duygusal bağ kurma ve ilişkiyi sürdürme konusunda tutarsız davranışlar sergileyebilirler. Bu durum, ilişkilerinde güven eksikliğine ve sürekli bir belirsizlik hissine yol açabilir, bu da ilişkiyi zorlaştırır.

Çift terapisinde bağlanma stilleri

Çift terapisi, bağlanma stillerini anlamak ve ele almak için çeşitli yaklaşımlar kullanır. Bu yaklaşımlar, çiftlerin bağlanma stillerinin ilişkilerini nasıl etkilediğini anlamalarına ve daha sağlıklı ilişki dinamikleri geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

 • Bağlanma Temelli Çift Terapisi: Bu yaklaşım, çiftlerin bağlanma stillerini ve bu stillerin ilişkilerindeki rolünü anlamalarına yardımcı olur. Terapist, çiftlerin duygusal ihtiyaçlarını ve korkularını keşfetmelerine ve bu ihtiyaçları karşılamak için sağlıklı yollar geliştirmelerine yardımcı olur.
 • İlişki Dinamiklerini Yeniden Yapılandırma: Terapistler, çiftlerin bağlanma stillerine göre ilişkilerindeki olumsuz dinamikleri tanımlamalarına ve bu dinamikleri yeniden yapılandırmalarına yardımcı olabilir. Bu süreç, çiftlerin daha sağlıklı iletişim ve etkileşim biçimleri geliştirmelerine olanak tanır.
 • Bilişsel-Davranışçı Çift Terapisi (CBCT): Bu terapi modeli, çiftlerin bağlanma stillerinden kaynaklanan olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olur. CBCT, çiftlerin duygusal ve bilişsel süreçlerini inceleyerek, ilişkilerinde daha sağlıklı ve uyumlu davranışlar geliştirmelerini sağlar.

Bağlanma stilleri, ilişkilerde önemli bir rol oynar ve çiftlerin duygusal bağlarını, iletişimlerini ve genel ilişki dinamiklerini etkiler. Çift terapisi, bağlanma stillerini anlamak ve bu stillerin ilişkiler üzerindeki etkilerini ele almak için çeşitli yaklaşımlar kullanır. Bu terapötik yaklaşımlar, çiftlerin ilişkilerinde daha sağlam ve sağlıklı bağlar kurmalarına olanak tanır.

İlginizi çekebilir: Sağlıklı ayrılık: Duygusal sağlığınızı korumak ve geleceğe umutla bakmak

Uzman Psikolog Merve Saraçoğlu Psikolog
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Lisans ve Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bristol Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Programı’nı tamamlamıştır. 2010 yılında başladığı Bilişsel ve ... Devam