Hangi yaşta hangi sağlık kontrollerini yaptırmanız gerekiyor?

Bu yazı Amerikan Tıp Merkezi Aile Hekimliği doktorlarından Dr. Reşat Murat Aydın tarafından hazırlanmıştır.

Her yaşta sağlıklı olmak ve kendinizi iyi hissetmek için her yıl sağlık kontrollerinizi yaptırmalısınız. Check-Up kontrollerinde cinsiyet ve yaşa göre bazı farklılıklar bulunmaktadır.

20-40 yaş arası kadınlarda; yıllık olarak klinik meme muayenesi, göz muayenesi, kan basıncı kontrolü, geniş kan tahlilleri (kan sayımı, kolesterol, kan şekeri, karaciğer enzimleri, vitamin değerleri, böbrek fonksiyon testleri, tiroid fonksiyonları, idrar tahlili vb.) kontrol edilmelidir. Ayrıca, en az bir defa abdomen USG, tiroid USG ve akciğer röntgeni çekilmeli, gerekli görülürse takibi yapılmalıdır. Aşılar kontrol edilmeli, gerekirse eksik olanlar tamamlanmalıdır.

Tüm kadınlar her ay kendi kendine meme kontrolünü ihmal etmemelidir. 2-3 yılda bir pelvik muayene, 20’li yaşlardan itibaren cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından tarama ve Pap smear nedeniyle jinekoloji muayenesi olmalıdır. Gerekirse HPV aşılama programına alınmalıdır.

Benler açısından dermatolog muayenesi yapılmalı, risk görülüyorsa takibe alınmalıdır. Aile öyküsü varsa, koroner kalp hastalıkları açısından kardiyolog kontrolü yapılmalıdır.

40 yaş üstü kadınlarda; mamogram takibine başlanmalıdır.

Tüm bu kontrollere ek olarak;

50 yaş üstü kadınlarda; osteoporoz riski nedeniyle kemik yoğunluğu ölçümü, 10 yılda bir kolonoskopi ve menopoz semptomları açısından da değerlendirme yapılmalıdır.

20-40 yaş arası erkeklerde; yıllık olarak kan basıncı kontrolü, göz muayenesi, geniş kan tahlilleri (kan sayımı, kolesterol, kan şekeri, karaciğer enzimleri, vitamin değerleri, böbrek fonksiyon testleri, tiroid fonksiyonları, idrar tahlili vb.) kontrol edilmelidir. Ayrıca en az bir defa abdomen USG, tiroid USG ve akciğer röntgeni çekilmeli, gerekli görülürse takibi yapılmalıdır. Aşıları kontrol edilmeli, gerekirse eksik olanlar tamamlanmalıdır.

Tüm erkekler her ay kendi kendine testis muayenesini ihmal etmemelidir. Cinsel yoldan bulaşan hastalıklar açısından tarama yapılmalı ve gerekirse HPV aşılama programına alınmalıdır. Benler açısından dermatolog muayenesi yapılmalı, risk görülüyorsa takibe alınmalıdır. Aile öyküsü varsa, koroner kalp hastalıkları açısından kardiyolog kontrolü yapılmalıdır.

40 yaş üstü erkeklerde; bu kontrollere ilave olarak, prostat değerlendirmesi için üroloji muayenesi önerilmektedir.

50 yaş üstü erkeklerde; kolonoskopi kontrolü ve osteoporoz riski nedeniyle kemik yoğunluğu ölçümü yapılan Check-Up kontrollerine eklenmelidir.

Bu yazı Amerikan Tıp Merkezi Aile Hekimliği doktorlarından Dr. Reşat Murat Aydın tarafından hazırlanmıştır.

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!