Günerji yorumları: Temmuz 2014

Haziran ayının  karmaşık, belirsiz enerjisi arayışlarınızı artırmış ve sizi kendiniz ve çevrenizde olanlar hakkında oldukça yoğun şekilde düşünmeye itmiş olabilir. Beklenmedik durumların ya da uzun süredir aksayarak gelişen konularda varılan sonuçların belirsiz görünen durumları netleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu tip olayların bir kısmı dengenizi bozmuş olabilir. Haziran ayında olan her şey, hepimiz için yüksek bir farkındalık sağlamış olmalı. Aslında herkesi kendine getiren ve yeter artık bu böyle gitmez dedirten gelişmelerle yüzleştiyseniz, işte şimdi çözüm vakti.

Günerji yorumları: Temmuz 2014
Günerji yorumları: Temmuz 2014

Sonuçları iyi okuyun

Sizi zorlayan durumlar neler? Tıkanık ve önü açılmamış konulara nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu ay problemlerinize çözüm üretmek mümkün ve temmuz günerjisinde hiç olmadığı kadar hızla değişen durumların gündemimize geldiğini görebiliriz. Kendiniz de bu yönde atılım ve harekete geçebilirsiniz. Kökten ve düzen değiştirici etkiler bu ayın günerjisinde görünüyor.

Çözüm odaklı olun

Kişisel, ailevi, grup ya da toplumsal yönden iyi ya da kötü, düzen değiştirici bir çok olay gelişebileceğinden; bu yönde yapıcı bir enerjiyle çalışmaya ihtiyaç görünüyor. Ne yaparsak yapalım olumlu, hem kendimizin hem de içinde bulunduğumuz bütünün iyiliğine hizmet edecek şekilde davranalım ve ilerlemeye gayret gösterelim. Temmuz ayı, 2014 yılının en yoğun ve en hızlı aylarından birisi olabilir. Bu ayda harekette bereket olması için yapıcı, çözüm odaklı, nazik ve gerçekten değişimi kabul eden, esnek bir yaklaşıma her alanda ihtiyaç var. Haziran ayında zorluk olarak en üst düzeyde yaşanmış olayların farkındalığını tüm çözümlerinizde dikkate alarak ilerleyin.

Sizi siz yapan değerlere ve inançlara göre hareket edin

Neden bir arada yaşıyoruz? Hepimizin ortak değerleri neler? Kişisel, ailesel, toplumsal olarak değerlerimize sahip çıkarken bizi bir arada tutan değerleri özellikle korumak ve ilerleyeceksek bu değerleri temel alarak ilerlemek gerekiyor.

Kişisel açıdan, yaşamak istediğiniz değişim doğrultusunda değer ve inançlarınızı ciddiyetle ele almanızda fayda var. Değer ve inançlarınıza tezat şekilde yaşamak istediğiniz bir değişim varsa, bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Her değişimin içinde bazı vazgeçişler olabilir. Ancak vazgeçtiğiniz şeyler sizi siz yapan değerlerse ve yarın bir gün kimliksizleşecekseniz, o zaman istikrarsız ve kalıcı olmayan bir dengesizliğin içinde kalabilirsiniz. Bu, size karmaşadan başka bir şey getirmeyecektir. Çözüm, gelişim ya da değişim hangi yönde olursa olsun; değer ve inançlarınızdan olumlu yönde destek almalısınız ki, yani kendiniz olarak gelişiminizi sürdürmelisiniz ki, sonunda başarı olsun. Maddi ve manevi tatmin sağlamak istiyorsanız, yaptığınız şey neyse ona sahip çıkmalısınız ve arkasında durmalısınız. Bu da ancak sahip olduğunuz değer ve inançların desteğiyle olur.

Nefretle değil, sevgiyle hareket edin

Temmuz ayında barış ve huzur, sevgi ile birlikte gelebilir. Aynı şekilde barış ve huzur nefretle bozulabilir. Çatışmaların içinde olmamak ve yaklaşımlarınzda sevgiyle hareket etmek çok önemli olacağından, bunu aynı zamanda adil yaklaşımlarla desteklemek gerekiyor.

Temmuz ayında birikmiş nefreti boşaltmak ve gerçekten akıllıca hareket etmek gerekiyor. Değişmek için mücadele ederken, bunu ortamı savaş alanına çevirmeden yapabilmek gerekiyor. O yüzden sevgiyi temel alan, itmek yerine kucaklayan, yaralayıcı şekilde konuşmak yerine yapıcı şekilde eleştiren, soruna odaklı olmak yerine çözüme odaklı yaklaşımları sergileyen, kopartmak yerine bağlayan, küstüren yerine barıştıran olmak gerekiyor. Bu ayın bütün teması sevgi ile nefretin çatışması üzerine kurulu. Bu ay sevginin kazanmasına hizmet etmeli. Kişi olarak, kurum olarak ne yapıyorsanız yapın, temelinde sevgi olsun. Nefretin kazanmasına müsaade etmeyin. Taraf olmak çok kolaydır. Önemli olan tarafsız ve adil bir gözle değerlendirmeler yapmak ve bu yönde de sevgiyle harekete geçmek.

Esnek ve yapıcı yaklaşımlar sergileyin

Esnekliği iki açıdan ele almak gerekiyor. Birincisi, düşünmediğiniz ve bakmadığınız noktalardan durumu ele almak ve sonuç odaklı hareket etmek. İkincisi, yapıcı bir özgürlük anlayışı içinde olmak.

Yıkıcı, yok eden, aşırı eleştirel ya da şiddete dayalı tüm tüm aksiyonlar; çok radikal sonuçlar üretebilir ve bu radikallik tarafsız bir gözle değerlendirme yapmanızı engelleyebilir. Toplumsal ve kutsal sayılan, ortak değerlerin rencide edildiği durumlarda karmaşa yaratılmamalıdır. Özellikle siyasi açıdan yaşanabilecek değişimlerin getireceği karmaşa, uzun süredir alışılagelmiş süreçlerin bozulmasına sebep olursa, sosyal alanda herkesi etkileyecektir.

Bu tip ortamların oluşması durumunda yıkıcı değil yapıcı yönde ilerlemek gerekiyor. Ancak hemen belirtmek isterim ki, haziran günerjisinde belirttiğimiz gibi “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” yaklaşımı eninde sonunda size de zarar verecektir. Bu ay da hazirandan devam ederek , hatta çok daha öncesinden devam ederek; sorunların çözümlerinde aktif olunması ve bu aktivitenin de sorumlulukla , sevgiyle ve tarafsız bir şekilde yapılması gerekiyor. Sonuçları çok iyi okumak ve bu sonuçları doğuran sebepleri gerçekçi bir gözle ele almak gerekiyor. Esneklik ve yapıcı yaklaşımlar, bu sebep ve sonuçları anlamakta ve bunlar için çözüm üretmekte çok işe yarayacaktır. Amacınız ve niyetiniz bu anlamda çözümünüzün nereye varacağını size gösterecektir. Amaçlar ve niyetler bu anlamda ortaya net şekilde konmalıdır. Karanlık, örtülü, gizli kapaklı gelişme ve ilerlemelerin anlaşılması ya da desteklenmesi beklenmemelidir.

İş yaşamındaki gelişmeler

Temmuz bereketli ve kazançlı bir ay olmaya aday. Siz gerçekten bu yönde harekete geçmek isterseniz, bereketin size gelebileceğini unutmayın. Bir anlamda uzun yıllardır emek verdiğiniz tüm işlerde yeniden şekillenmeler olabilir. Bunu iki yönlü ele almanızda fayda var. İlki, yeni teknikleri ve teknolojiyi işinize adapte etmek ve bu anlamda gerçekten yenilenmek. İkincisi, yeni müşteri gruplarına ya da farklı pazarlara erişmek. Yabancılarla çalışmalar yapmak, farklı ülke ve kültürlerle temasa geçmek bu anlamda size destek verecektir. Yurt dışına açılmak isteyenler; kendi bölgesinden farklı bölgelere, kendi şehrinden başka şehirlere yönelik genişlemek isteyenler bu ay çalışma yapabilirler. Farklı alan ve yerler, yabancı insanlar ve ülkeler, farklı kültürler bu ay bizim için geleneksel olarak işleyen süreçlerimizin dışında teknikler ve yenilenmeler gerektirebilir. Bu anlamda da değişime açık olmak ve esnek yaklaşımlar sergilemek kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır.

Uzun süredir tıkanmış şekilde bekleyen işlerde de ciddi ilerlemeler görülebilir.

Yer değiştirmek isteyenler içinde bu ay harekete geçmek iyi olabilir. Ticari anlamda artık işlemeyen yaklaşımların ve tekniklerin tamamen yenilenmesi, aynı zamanda yer ve mekan olarak da yenilenme gereksinimi doğurabilir.

İlişkilerde yaşanan değişimler

Temmuz ayında ilişkiler açısından bağ kurmak çok önemli olurken, uzun süredir sorunlu bekleyen durumlarda haziran ayındaki gelişmelerin gösterdiği şekilde yenilenmeler olabilir. Temmuz ayında sessiz kalınmayacağını söyleyebiliriz. Bir anlamda uzun süredir söylenmemiş, dile getirilmemiş çözümler ortaya konabilir ve bu yönde harekete geçilebilir. Bağların ve diyaloğun koptuğu ortamlarda daha da özgürleşme , daha büyük kopmalar meydana getirebilir.

Yeni başlangıçlar için de oldukça iyi bir ay diyebiliriz. Uzun süreli birliktelikleri olanlar daha ciddi adımlar için karar alabilirler. Bu ayın enerjinde özgürlüşme duygusu çok yüksek, o yüzden bağ kurarken kendinizi özgürleştiren ortamlardan uzaklaştırıyorsanız dikkatli adım atmanızı ve mantıklı kararlar almanızı önerebilirim. Bir başka deyişle, özgürlüğünüzden taviz vermek istemediğiniz için bağ kurmakta zorlanabilirsiniz. Yine bir çözüm önerisi olarak, amaç ve niyetiniz neyse o size yol göstersin. Bu anlamda ilişkilerde alınacak kararlarda amaç ve niyet neyse o doğrultuda ilerlemek ve gerçekten detayların içinde kaybolmadan ilerlemek gerekiyor.

Birlikte hareket ederken, detayların ya da duygusal veya ailevi bağların getirdiği ağırlığı taşımak zor gelebilir. Bu süreçlerde daha sabırlı ve anlayışlı olmak gerekebilir. Katı tutum ve davranışlar içinde olmak yerine, daha esnek ve hoşgörülü yaklaşmak, çözüm üretmetyi ve ilerlemeyi sağlayacaktır. Aksi durumlarda radikal ve isyankar yaklaşımlar ilişkileri zedelerken, yaralayıcı ve telafisi zor durumların oluşmasına sebep olabilir.

Temmuz ayında sonuçların daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. Neyi nasıl yaşadığınız sonuçları da oluşturacağından, sonuçtan memnun değilseniz, ilişkinin yaşanma şeklinin bunda etkili olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Bu sebeple ilişkilerde oluşan sonuçların sorumluluğunu kabul edin ve sonrasında yaşama şeklinizi ve stilinizi değiştirin. Bu anlamda kendinizle tam bir yüzleşme yaşamanız ve kendinizi ya da başkalarını eleştirmek yerine, nasıl yaşadığınıza bakarak yeni bir yaşam tarzı ile yolunuza devam etmeniz çok daha iyi olacaktır.

Özetlemek gerekirse, Temmuz ayında , eski ile yeni çatışmayı bırakmalı ve değerlerinize sahip çıkarak, sizi siz yapan neler varsa bunları temel alarak yaşamınıza yeni bir yön vermelisiniz. Değişim ve başlangıçlar için oldukça yüksek bir enerjinin olduğu bu ayda, kendinizi ve sevdiklerinizi daha güvende hissedecek şekilde adımlar atabilirseniz, hızlıca ilerleyebilirsiniz.

Bağları koparmak ve kendinizi özgürleştirmek için çok şey yapabilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken şey, gerçekten bırakmanız gereken ve gerçekten sahip çıkmanız gereken şeyleri kendi değer ve inançlarınızla gerçekleştirmenizdir. Kendiniz olarak yapacağınız seçimler sizi ilerletirken, insanlar ne der, ailem nasıl karşılar, toplum nasıl karşılar şeklinde yaklaşımlar yerine; kendi değer ve inançlarınızı esas alarak ilerlemeniz en idealidir. Bunu yaparken de çevresel etkileri hesaba katarak, gerekirse çevresel etkileri ortadan kaldıracak şekilde yer ve çevre değişikiğine gitme durumunda olabilirsiniz.

Zaman zaman kişisel değerlerle kültürel ve toplumsal değerler çatışabilir. Bu tip süreçlerde dengeleyici düşünce; kendi değerlerinize ve inançlarınıza da, başkalarının değerlerine ve inançlarına da saygılı yaklaşmanız gerektiğidir. Kimse kimseyi görmezden gelmemeli ve kendi bireysel değer ve inançlarına göre yaşamalıdır. Burada özgürlük alanınızın sınırlarını genişletirken, başkalarının değer ve inançlarını da önemseyerek saygılı yaklaşmanı sorunları azaltacaktır.

 

Yazarın diğer yazıları için tıklayınız.

Mehmet Aktürk
Günerji ile günlerin enerjisini yorumlamaya başlamış ve ilk çalışmasını 2012 yılında kitap halinde sunmuştur. Günerji yazılarını halen www.gunerji.com adresinde ve bazı web siteleri ile ... Devam