Daha çok seks beraberinde mutluluğu getirir mi?

Konu seks olduğunda neredeyse okuduğunuz, duyduğunuz ya da izlediğiniz her şey daha çok seks yapmanın sizi daha mutlu edeceği öneriliyor. Aslında bu doğru bir önerme çünkü seks yaptığımız zaman mutlu oluyorsak doğal olarak daha çok seks yaptığımız zaman daha mutlu olmamız gerekir; ancak bu noktada bilim insanları bizlere farklı bir şey öneriyorlar. Daha çok seks bize inandırıldığı üzere daha çok mutluluk sağlamıyor. Her ne kadar seks, ilişkide mutluluk ve tatmin için önemli rol oynasa da, daha çok yapılmasının mutluluğu getirdiği ifadesi aşağıdaki iki araştırmayla gerçeklikten uzaklaşıyor:

Daha çok seks daha çok mutluluk mu demek?

İlk araştırmamızda araştırmacılar çiftleri toplayarak ikişerli gruplara bölüyorlar. İlk grup nomaldekiyle aynı sıklıkta cinsel ilişkiye girerken, diğer gruptan ise normalin iki katı fazla cinsel ilişkiye girmeleri isteniyor. Burada amaçlanan seks ve mutluluğun arasında nedensel bir ilişkinin olup olmadığını gözlemek. Sonuçlar beklenenden farklı çıkıyor. Seks ve mutluluk arasında negatif bir ilişki olduğu belirleniyor. Yani ‘normalin iki kat ilişkiye girmesi gereken’ ikinci gruptaki çiftlerin mutluluk oranı, ‘normal sıklıktaki’ birinci gruptan daha düşük çıkıyor.

İkinci araştırma ise daha güncel bir araştırma olup 25.000 Amerikalı üzerinde yapılmıştır. Bu kişilerden toplanan bilgiler ışığında geniş yelpazedeki deneyimleri, kişisel ve ailesel özellikleri, mutlulukları ve cinsel ilişkiye girme sıklıkları ele alınarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen ilk sonuç eğer haftada bir cinsel ilişkiye giriyorsanız, daha çok seks yapmak sizi daha mutlu ettiği oluyor. Haftada birden daha çok ilişkiye giren kişilerin mutluluk veya ilişkide tatmin duygularında bir artış gözlenmiyor. Dahası, araştırmacılar ilişkiye girme sıklığıyla kendini iyi hissetme ve ilişkide tatmin duygularında eğrisel bir ilişki fark ediyorlar. Bunun anlamı ise seks yapma sıklığı arttıkça iyilik ve ilişkide tatmin duygularında artış oluyor ancak bir noktadan sonra artış duruyor. Faklı çalışmalar ise yine aynı sonucu bize gösteriyor. Cinsel ilişki sıklığı azaldığı zaman ilişkide tatmin duygusu ve mutluluk oranı da düşüş gösteriyor. Tam tersi olarak da daha çok seks beraberinde daha çok mutluluk ve tatmin duygusunu getiriyor; ancak belli bir seviyeye kadar! Bu veriler bize daha çok ilişkiye girmenin insanın kendisini iyi hissetmesi üzerinde fazladan bir katkısı olmadığını gösteriyor.

Sonuçlara bakarak  medyada maruz kaldığımız ile bu durum nasıl taban tabana zıt olabilir ve daha önemlisi neden? Neden daha çok seks daha çok mutluluk sonucunu doğurmadı? Eğer ben haftada 1 yerine 7 kere ilişkiye giriyorsam neden mutlu değilim? Bu durumun birkaç açıklaması olabilir:

1. Uzun ilişkilerde seks yapma oranı haftada 1

Daha çok seks yapmak mutluluğu beraberinde getirir mi?
Uzun süreli ilişkilerde seks yapma sıklığı daha az gözüküyor

Yapılan çok sayıdaki araştırmada değişkenlik göstermesine de genellikle uzun ilişkilerde çiftler haftada 1 kere ilişkiye giriyorlar. Bu durumda mutluluk seviyesinin artması, insanların başka insanlarla seks yaptığını hissetmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Aynı zamanda mutlulukla seksüel sosyal karşılaştırma ve mutluluk arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki de, insanların başka insanların daha çok seks yaptığını düşündüğü zaman mutsuz olduğudur. Diğer insanların kendiniz gibi olduğunu bilmek sizi kendinizi daha iyi hissettiriyor.

2. Para mutluluk getirmiyor

Seks de olduğu gibi konu para olunca da aynı ilişki söz konusudur. Çok sayıda araştırma gösteriyor ki normalde para mutluluk getirir şeklinde bir düşünce hakim olmasına rağmen, yapılan araştırmada insanların bu yönde düşünmüyor. Temelde çok az para sahibi olmak mutsuzlukla eş değer, fakat çok fazla para kazanmakla mutluluk arasında doğrudan bir ilişki söz konusu değil.  Para konusunda temel seviyede ihtiyacın altında olması mutsuzluk getiriyor; ancak normalden çok para kazanmak size fazladan mutluluk getirmiyor.

3. Cinsel ilişki sıklığının belirleyicisi kişilik

Daha çok seks beraberinde mutluluğu getirir mi?
Cinsel davranışlar çiftlere özgüdür

İlişki konularında farklı değişkenlerle farklı açıklamalara da ulaşabiliriz. İkinci araştırmada belirttiğimiz üzere, araştırmacılar sadece romantik ilişki yaşayan kişiler üzerinde araştırma yaptılar. Bu noktada bekarlar veya farklı tarzda ilişki yaşayan insanlarda aynı araştırmalar farklı sonuçlar verebilir. Genç veya yaşlı kişilerde çok fazla fark olmamasına rağmen, konu cinsel ilişkiye girme sıklığı olduğunda kişilik özellikleri devreye giriyor.

Bütün bu değerlendirmeler sonucunda birkaç yargıya ulaşabiliriz. İlk olarak; açıkça görülüyor ki seks insanlar için önemlidir ve birçoğumuzun şüphesi olmamasına rağmen seks yapma sıklığı da en az seks kadar önemlidir. İkinci olarak; insanlar düşündüğümüz kadar sık ilişkiye girmiyorlar. Biz sadece daha çok sayıda olduğunu düşüyoruz. Üçüncü olarak da, bütün bunların yanında cinsel davranışlar kişilere ve çiftlere özgüdür. Sıklığı ne olursa olsun bilmemiz gereken, çiftlerin ilişkilerinde ve cinsel hayatlarında mutlu olmalarının temel sebebi cinsel davranışlarının birbirini tamamlamasıdır.

Not: Eğer kendinizle diğer insanların cinsel ilişkiye girme sıklıklarını karşılaştırmak isterseniz, bu makale yardımcı olacaktır:

http://slate.me/1FRvZbs

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

Bilmediğiniz yönleriyle bildiğimiz en eski alışkanlık: Aldatmak

Kondom kullanımı cinsel performansı olumsuz mu etkiliyor?

Düzenli cinsel ilişkinin ruh ve beden sağlığı için ne kadar önemli olduğunun 4 kanıtı

Ryan Wise
New York Syracuse Üniversitesi’nde İnsan Gelişimi üzerine doktoramı tamamladıktan hemen sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamak üzere İstanbul’a taşındım. ... Devam