Beyin fırtınası: Tartışma becerilerini kullanarak problem çözme ve fikir oluşturma tekniği

Beyin fırtınası tekniği, Osborn tarafından tartışma becerilerini ön plana çıkararak, sorun çözme tekniği olarak kullanılan bir yöntem şeklinde tanımlanmıştır.

brainstorming

Çözüm bulunması gereken bir sorun için uygulanabildiği gibi, değişik fikirler elde etmek için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Örneğin; iş yerlerinde sıklıkla yaşanan personel motivasyonun artırma için bir beyin fırtınası yapıldığını varsayalım. Çalışan ve yetkililerin bir arada bulunduğu toplantıda, uygulanabilecek çok güzel fikirler çıkabileceği gibi aynı zamanda fikirler birbirini çağrıştırarak yeni projelere öncülük edebiliyor. Gruplara ayrılarak da yapılabilen bu toplantıda, problemi çözmek için bir araya gelen grubun üyeleri olabildiğince farklı fikirler öne sürüyor. Diğer grup üyeleri fikirlerden yola çıkarak daha değişik önerilerde bulunabiliyor.

Beyin fırtınası toplantılarından güzel sonuçlar çıkarmak için sağlanması gereken bazı koşullar bulunuyor;

  • Kişinin hayal gücünü kullanabilmesi için eleştirileceğini asla düşünmemesi gerekiyor. Bu yüzden bu toplantılarda eleştiri yapılmıyor.
  • Mümkün oldukça çok sayıda fikir üretmek gerekiyor.
  • Sınırsız düşünme gerçekleştirilip, kişilerin ürettikleri fikirlerin farklı olmasından çekinmeyip desteklenmesi gerekiyor.
  • Etkileşimin tam anlamıyla sağlanması gerekiyor. Toplantı sırasında herkesin birbirinin fikrinden yola çıkarak yeni fikirler üretmesi bekleniyor.

Kesinlikle beyin fırtınası sırasında ortaya çıkan fikirleri eleştirmemek gerekiyor. Çünkü fikir üretme ve eleştiri aynı anda gerçekleşmiyor. Oldukça yaratıcı olan bu teknikte, kişiler hayal edip kurdukları hayallerden fikir üretiyorlar. Bu toplantı sırasında mutlaka yazılanların not olarak alınması ve bunun için ayrı bir kişinin tahsis edilmesi de önemli bir husus.

Beyin fırtınası yöntemi, yaratıcılığı özendiriyor ve kişilerin konfor alanlarını zorlayarak konuya daha da çok dahil olmasını sağlıyor. Aynı zamanda takım çalışmasını desteklemek için de muhteşem bir yöntem. Herkes aklına geleni söylediği için, ortaya çıkan keyifli durumlar aslında çalışırken kendiliğinden motivasyon sağlıyor.

Beyin fırtınası tekniği doğru uygulandığında, yeni ve farklı projelerin ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Beyin fırtınasının problem çözümünde etkili olabilmesi için çalışanlar üstünde baskı kurulmaması ve mutlaka her fikrin değerlendirilmesi önem taşıyor.

 

Yazarın diğer yazıları için tıklayınız. 

Saygı Günenç
Bir işletmenin en önemli kaynağı "insan" dır. Uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra , insanların mutluluklarını, hüzünlerini, heyecanlarını, başarılarını paylaşabilmenin güzelliğiyle, vizyonumu bu kaynağa daha ... Devam