Yangından etkilenenlere destek zamanı: Bir Destek Bir Yuva

Geçen hafta başlayan yangınların yaralarını sarmak için bireysel ve kurumsal olarak destekleyebileceğiniz bir kampanyayı duyurmak istiyorum. Sevgili arkadaşım Erden Timur’un kurucusu olduğu NEF Vakfı ve İhtiyaç Haritası’nın Afet Platformu ve ilgili kamu kuruluşlarıyla yürüttüğü bu kampanyanın detayları için lütfen kampanya sayfasını ziyaret edin. Gönül rahatlığıyla destekleyebileceğiniz, çok güzel düşünülmüş ve planlanmış bir kampanya. Ben desteğimi verdim, daha da vereceğim ama hızla duyurulması konusunda da desteklerinizi rica edeceğim. http://www.birdestekbiryuva.com/

Çok da güzel bir sıkça sorulan sorular sayfaları var. Burada da paylaşmak istedim.

1. birdestekbiryuva nedir?

Temmuz 2021’de yurt genelinde başlayan orman yangınlarında evini, tarım alanını ve geçim kaynağını kaybeden afetzedelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapı ihtiyaçlarının (ev, barınak, okul…vb) ve geçim kaynaklarını sağladıkları mekanların (hayvan, yem, ağıl ..vb) yeniden tesis edilmesi planlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde tespit edilen ve orman yangınlarında hasar gören bireysel ve ortak kullanım alanlarının inşaatı, tadilatı ve geçim kaynaklarının sağlandığı mekanların yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmaların afet sonrası tamamlanması öngörülmektedir.

2. birdestekbiryuva kampanya ortakları kimdir?

Kampanya, İhtiyaç Haritası (https://ihtiyacharitasi.org/) ve NEF Vakfı (http://www.nefvakfi.org/) işbirliğinde hayata geçirilmiştir.

Proje, Afet Platformu ve ilgili kamu kuruluşları işbirliği ile yürütülecektir.

3. birdestekbiryuva neye destek olacak?

Yangın sebebiyle açığa çıkan zaruri ihtiyaçlar (yemek, geçici barınma, sağlık, kıyafet vb.) yerel kuruluşlar tarafından hızlıca karşılanmaktadır. Ancak bu süreçte evini, yurdunu kaybeden insanların ve bakmakla yükümlü oldukları hayvanların barınma imkanlarını yeniden tesis edebilmesi ve ilgili geçim kaynaklarını kaybetmemeleri için verilecek destek de önem taşımaktadır.

Kampanya 2 ana alanda destek sağlayacaktır.

  1. Yaşam alanlarının yeniden tesis edilmesi: Hasar tespiti yapılmış köy ve bölgelerdeki ev, ahır, okul, sanat merkezi, üretim alanı gibi yapıların tespit edilmesi ve yapım/tadilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  2. Geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesi: Afetzedelerin kaybettikleri geçim kaynaklarının (küçükbaş/büyükbaş hayvan, arı, tohum, yem, balya, kovan vb.) tespit edilmesi ve ilgili satın alımların yapılması.

Temmuz 2021’deki orman yangınları kapsamında yangından kısmen ya da tamamen hasar gören;

  • Ev ve yaşam alanı,
  • Üretim alanı (sera, çiftlik, ekim alanı, ahır vb.)
  • Okul, sanat merkezi, kıraathane gibi ortak kullanım alanlarında tadilat ve yenileme çalışmaları yürütülecektir.

4. Tadilat ve yenileme çalışmaları ne zaman başlayacak?

Tadilat ve yenileme işlemleri, yangın söndürme çalışmalarının ve hasar tespitinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

Yangın halen devam etmekte ve hasar gören bölgelerin anlık durumlarına http://www.afetharitasi.org adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Destek kampanyası ilk olarak yangın söndürme işlemi ve hasar tespit çalışmaları tamamlanan bölge ve köylerden başlayacak olup, diğer afet alanları da dahil edilerek genişleyecektir.

5. Bireysel destek olmak istiyorum, ne yapabilirim?

#birdestekbiryuva Kampanyası’nda yer alan Destek Ol bölümündeki Bireysel Destek sekmesine tıklayarak; her bir afetzedenin ve canlının hayatını sürdüreceği yaşam alanlarının (ev, okul, ahır yapımı…) ya da geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesine (küçük/büyükbaş hayvan, arı, tohum, yem, balya, kovan vb) maddi destek sağlayabilirsiniz.

6. Kurumsal destek sağlamak istiyoruz, ne yapabiliriz?

#birdestekbiryuva Kampanyası’nda yer alan Destek Ol bölümündeki Kurumsal Destek sekmesine tıklayarak; kurumunuz adına birçok afetzedenin ve canlının hayatını sürdüreceği yaşam alanlarının (ev yapımı, okul yapımı, ahır yapımı…) ya da geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesine yönelik (küçük / büyükbaş hayvan, arı, tohum, yem, balya, kovan vb) maddi destek sağlayabilirsiniz.

Kurumsal desteklerinize, Destekçiler alanında yer verilecektir.

7. Kurumsal ayni destek sağlamak istiyoruz, ne yapabiliriz?

#birdestekbiryuva Kampanyası’nda yer alan Destek Ol bölümündeki Kurumsal Ayni Destek sekmesine tıklayarak; kurumunuz adına birçok afetzedenin ve canlının hayatını sürdüreceği yaşam alanlarının (ev yapımı, okul yapımı, ahır yapımı…) ya da geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesine yönelik (küçük / büyükbaş hayvan, arı, tohum, yem, balya, kovan vb) ayni destek sağlayabilirsiniz.

Kurumsal ayni desteklerinize, Destekçiler alanında yer verilecektir.

8. Gönüllü olarak destek sağlamak isterim, hangi alanlarda destek olabilirim?

Yangın söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleşecek tadilat ve yenileme işlemlerinde gönüllü olarak destek verebilirsiniz.

#birdestekbiryuva Kampanyası’nda yer alan Destek Ol bölümündeki Gönüllü Desteği sekmesine tıklayarak; yaşam alanlarının ve geçim kaynaklarının yeniden tesis edilmesine yönelik gönüllü desteği sağlayabilirsiniz.

9. Yangında hasar gören binalar ve diğer yapılar nereye yapılacak?

Yangında hasar gören ve kampanya kapsamına dahil olan yerleşim alanları http://www.birdestekbiryuva.com adresindeki haritada yer almaktadır.

Meri mevzuat uyarınca söz konusu yapıların ilgili yerleşim yerlerinde yapılması öngörülmektedir.

10. Destek tutarları TOKİ aracılığı ile mi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak?

Kampanya kapsamındaki desteklerin TOKİ vasıtasıyla kullanılması planlanmamaktadır.

11. Kampanya kapsamında NEF Vakfının rolü nedir? Konut inşaatlarındaki rolü nedir?

Bir Destek Bir Yuva kampanyası NEF Vakfı ve İhtiyaç Haritası işbirliğinde yürütülmektedir. NEF Vakfı, inşaat ve yardımlaşma alanındaki geçmiş tecrübesi ile yangından zarar gören yapıların/binaların yeniden inşa edilmesi ve yenilenmesini sağlayacaktır. Kampanya amacı, yangında hasar gören ya da tamamen yok olan konut, hayvan barınağı, ahır, ağıl ve ortak kullanım alanlarının kullanıma uygun biçimde hak sahiplerine bedelsiz şekilde ulaştırılmasıdır.

12. Köyleri kent alanına mı çevireceksiniz? Kampanya destekleri kentsel dönüşüm projelerinde mi kullanılacak?

Bir Destek Bir Yuva kampanyası 27 Temmuz 2021’de başlayan orman yangınları sonucunda kısmen ya da tamamen hasar görmüş yaşam alanlarının yeniden tesis edilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin geçim kaynaklarının yerine konulmasını amaçlamaktadır.

Kampanya kapsamında kırsal alanların/köylerin kentsel alanlara dönüştürülmesi ya da desteklerin kentsel dönüşüm projelerine aktarılması söz konusu değildir.

13. İhtiyaç Haritası ve Nef Vakfı ilişkisi nedir?

İhtiyaç Haritası sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı yaygınlaştırmayı amaçlayan sosyal kooperatif; Nef Vakfı yardımlaşma ve insani yardım alanında çalışan vakıf niteliğindedir. Her iki kurum ayrı tüzel kişiliğe sahip olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Nef Vakfı ve İhtiyaç Haritası 24 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen Elazığ Depremi’nden itibaren ülkemizde gerçekleşen doğal afet ve felaketlerde insani yardım ve koordinasyonun sağlanmasında işbirliği içinde çalışmaktadır. Her iki kurum 20’inin üzerinde sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Afet Platformu’nun kurucu üyeleri arasındadır.

14. Geçim kaynakları desteği ne demek? Geçim kaynağı ile ne kastediyorsunuz?

Ne yazık ki yaşanan orman yangınlarının büyük bölümü kırsal alanda ve geçimi çoğunlukla tarım ve hayvancılığa dayalı toplulukları doğrudan etkilemiştir. Mahalle/köy muhtarları aracılığı ile yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında, yalnızca konut alanlarının değil ahır, ağıl gibi büyük ve küçük baş hayvanlar ile arı kovanları gibi üretim araçlarının yangında zarar gördüğü görülmüştür.

Kampanya kapsamında ahır ve ağıl gibi yapıların yeniden yapımı yanında geçim kaynaklarının (büyükbaş, küçükbaş canlı hayvan ve arı kovanı) yeniden ücretsiz biçimde ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır.

15. Canlı hayvan türleri nasıl belirlendi?

Yangından etkilenen bölgelere uyumlu ırk ve cinslerin belirlenmesi için, muhtar görüşmelerine ek olarak TİGEM çiftlikleri ve Türkiye Kalkınma Vakfı uzmanları ile uygun ırk ve cinsler belirlenmiştir. Yangınların söndürülmesinin ardından her bölgeye uyumlu ırk ve cins canlı hayvanın geçim kaynağını tesis edecek şekilde temin edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır.

16. Yanan yerlerde kamulaştırma mı yapılacak?

Kamulaştırma Anayasamız tarafında zorunlu koşullar altında kamu kurum ve kuruluşlarına verilmiş ve kamu yararı gözetmek koşuluna dayanan bir uygulamaktadır. Kampanya ve proje ortaklı sivil toplum örgütleri olarak herhangi bir kamulaştırma yetkisi bulunmadığı gibi kamu yararı kararı alma hakkı bulunmamaktadır.

17. Kampanya kapsamında destekten faydalanacak ihtiyaç sahipleri nasıl belirlenecek?

İhtiyaç Haritası, Nef Vakfı ve Afet Platformu işbirliğinde yangından zarar görmüş yerleşim alanlarının muhtarları ve yerel yöneticilerle birlikte tespit ve saha çalışmaları yapılmaktadır. Kampanya desteklerinden yararlanacak olan ihtiyaç sahipleri yerel yönetimler ile işbirliği içinde ilgili kamu kurumlarından kendilerine verilen hasar tespit tutanakları aracılığıyla son teyitleri yapılarak destekler ulaştırılacaktır.

18. Yangından etkilenenlere maaş mı vereceksiniz?

Yangından etkilenenlere herhangi bir maaş bağlanması söz konusu değildir. Yangında kaybetmiş oldukları/ hasar göre taşınmaz ve geçim kaynaklarının yeniden tesis edilecektir.

Muse Yeliz Rüzgar
İzmir doğumlu ve uluslararası tanınırlığı olan Yeliz Rüzgar, Bütünsel Yaşam Koçu ve Enerji terapistidir. Yurt dışı ve yurt içinde ortağı olduğu koçluk ve danışmanlık ... Devam