Sola Unitas

Sola Unitas

Sola Unitas Grubu olarak faaliyetlerimize 2009 yılında bireyler ve kurumlara iletişim yetkinlikleri alanında eğitimler vermek; insanların hem kendilerini hem de başkalarını oldukları kişi olarak kabul etmeleri, öz varlıkları nedeniyle yargılamamaları ve yargılanmamaları; bu sayede daha iyi bir iletişim ve ilişki biçiminin oluştuğu bir dünya hayaliyle faaliyetlerimize başladık. Çok sayıda birey ve kurumla yapılan çalışmalarda daha iyi iletişimi hedef alan; psikoloji, gelişim, yönetim ve felsefe gibi disiplinlerde Türkiye’de bulunan bilgi açığını kapatmak üzere çeviri kitaplara ve katma değer yaratan alanlara yöneldik. En önemli amaçlarımızdan biri, bilgiyi dünyanın neresinden olursa olsun ülkemize getirmek ve bu bilgiyi yayarak toplumsal gelişimimize destek olmaktı. Yolculuğumuzda öğrenme güçlüğü alanları başta olmak üzere çocukların eğitiminin en önemli gelişim alanlarından biri olduğuna inandık. Bu nedenle Sola Kidz markasını oluşturduk. Daha önce Türkiye’de popüler olmayan Duyu Bütünleme, Disgrafi, DEHB gibi alanları geliştirmek için yapılan yayınların yanı sıra çocukların dijital yetkinliklerini, iletişimlerini ve duygusal zekalarını geliştirecek eserlere portföyümüzde yer verdik. Sander Yayınları; felsefe, edebiyat ve düşünce alanlarında önemli eserleri portföyünde bulundurmaya hep devam etti. Bugün itibariyle psikoloji alanı başta olmak üzere onlarca çok satan kitabın yayınlanmasına aracılık ettik ve etmeye de devam edeceğiz.