Akbank Sanat’ta Nisan 2023 Ajandası: Seminerler, atölyeler, dans etkinlikleri

Güneşin yüzünü iyiden iyiye göstermeye başladığı bu taze bahar günlerinde şehirde yapılacak sayısız aktivite var. Bahar demek kültür sanat etkinliklerine doymak demek! Nisan ayı etkinliklerinden haberdar olmak için sizi yazımıza alalım… Çağdaş ve enerjik yapısıyla başta gençler olmak üzere Türkiye’nin sanat ekosistemini kapsayan Akbank Sanat, Nisan 2023 ajandasıyla farklı disiplinlerde dolu dolu bir program sunuyor. Şehrin kalbindeki konumuyla sanat rotasına yön veren Akbank Sanat; seminerlerden atölyelere, dans etkinliklerinden sergiye sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Nisan 2023 Seminer ve konuşma serileri

Dijital sezgiler sergisi: ‘Yapay Zeka, Sanat ve Diğer Yanlış anlamalar’

Yeni medya sanatında Yapay Zekâ ile birlikte çalışmaya dönük pek çok yaklaşımı bir araya getiren ‘Dijital Sezgiler / Digital Serendipity’ sergisinin yan etkinlikleri kapsamında, Ekmel Ertan’ın yürütücülüğünde ‘Yapay Zekâ, Sanat ve Diğer Yanlış Anlamalar’ isimli bir konuşma gerçekleştirilecek. Konuşma, tarihçesinin yanı sıra yapay zekâ ve sanat ilişkisi üzerine bir dizi düşünce ve spekülasyon içerecek.

4 Nisan 2023, 18:30, Moderatör: Küratör Helena Nikonole, Yürütücü Ekmel Ertan

‘Dijital Sezgiler’ Sergisi hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/sergi/dijital-sezgiler

Sanat ve Teknoloji Seminer Serisi: ‘Metaverse: Yeni Medya, Yeni Evren’

Can Büyükberber ve Ecem Dilan Köse’nin konuşmacı olarak katılacağı panelde ‘meta evren’ olgusu ve metaverse aracılığıyla mümkün kılınan yeni evrenlerin yol açacağı muhtemel deneyimler konuşulacak. Metaverse alanlarının içerdiği ve sunduğu deneyimler ve yepyeni hibrit gerçeklikler geliştirmek için açtığı kapıların hangi alanlara çıktığı söyleşinin bir diğer konusu olacak. İki sanatçının çalışmaları ve yeni sanal gerçeklik konseptini işlerine nasıl dâhil ettikleri de zihin açıcı olacak.

Etkinliğe neden katılmalı: Metaverse kavramının sanatta ve yaratma şeklimizde neden bu kadar önemli hale geldiğini araştırmak, anlamak ve üzerine düşünmek.

Etkinlik serisi hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/program/sanat-ve-teknoloji-seminer-serisi-ocak-nisan-2023

5 Nisan 2023, Akbank Sanat – Çok Amaçlı Salon, 18:30, Moderatör: Gözde Mutluer, Konuşmacılar: Can Büyükberber, Ecem Dilan Köse

Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları: ‘Nezihe Muhittin’in Tiyatro Oyunları ve Bireysel-Kamusal Tarih Yazımı’

Türkiye’de kadın hareketinin en önemli isimlerinden biri olan Nezihe Muhiddin aynı zamanda oyun yazarı. Muhiddin, metinlerinde toplumsal cinsiyet konusuna eğilir ve kadının aile ve kamusal alandaki yerini tartışır. ‘Zelzele’, ‘Bir Rüya’ ve ‘Kadınlar Kulübü’ adlı oyunları Türkiye’de kadın hareketinin kamusal tarihi açısından önemli bilgiler ve tartışmalar barındırır.

Etkinliğe neden katılmalı: Yazarın 1929 yılında yazdığı; kadının aile ve kamusal alandaki yerini tartışan oyunları ‘Ana Aşkı’, ‘Vicdanların Emri’ ve ‘Talihin Bir Cilvesi’ni yakından tanımak için.

12 Nisan 2023, Akbank Sanat, 18:30, Moderatör: Noyan Ayturan, Konuşmacı: Esra Dicle

‘Tanzimattan Cumhuriyet’e Tiyatro ve Hafıza’

Tanzimat döneminden bu yana ‘Batı Tarzı Türk Tiyatrosu’ tanımlaması, bir dramatik modelin de tanımı olarak kabul edilmiştir. ‘Batı tarzı’, kendini en çok geçmiş ile şimdi arasında neden sonuç ilişkisi ile kurup, doğrusal perspektifli resmin önden arkaya dizilimini yapısına taşırken, anımsamayı da şimdinin bir işlevi haline getirir. Bizde ise dramatik metinler geçmişsiz, hafızasız, yekpare bir şimdiki zamanda kurulur, bu yapılarıyla da perspektifsiz bir minyatür olarak okunabilir durumdadırlar.

Etkinliğe neden katılmalı: ‘Batı Tarzı Türk Tiyatrosu’ tanımının ayırt edici unsurlarını anlamak, dramatik metinler arasındaki neden sonuç ilişkilerinin detaylarını kavramak.

Etkinlik serisi hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/program/tiyatromuzda-tarih-konusmalari-ocak-haziran-2023

28 Nisan 2023, Akbank Sanat, 18:30, Moderatör: Beliz Güçbilmez, Konuşmacı: Noyan Ayturan

Sinema ve Psikiyatri Seminerleri: Nefretin Kaynağı: Kısıtlanmış Özgürlük

Prof. Dr. M. Emin Önder’in yürüttüğü etkinlikle ilgili değerlendirmesinde şöyle diyor: “Günümüzde sözcüklerden ziyade görüntülerle düşünüyoruz. Anılarımızı kelimelerle anlatmak yerine görüntülerle aktarmaya çalışıyoruz. Kalem ve kâğıtlar giderek yerlerini görsel kayıt cihazlarına bırakıyor.” Hedeflenen noktaların tartışılmasında insana ilişkin ve insanın ilişkilendiği konuları merkezine alan etkinlik, travma ve bellek kavramlarına odaklanıyor.

Etkinliğe neden katılmalı:

Sinemayı; psikiyatri, psikoloji, felsefe, tarih, mitoloji, sosyoloji, edebiyat, tarih ve estetik boyutlarıyla, görsel kaydın en üst noktası olarak değerlendirebilmek.

Etkinlik serisi hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/program/sinema-ve-psikiyatri-seminerleri-2022

19 Nisan 2023, Akbank Sanat – Çok Amaçlı Salon, 18:30-21:30

Film Gösterimi:

Güz Sancısı (Yönetmen: Tomris Giritlioğlu)

18:30-20:00

Panel:

Oturum Başkanı: Tan Tolga Demirci

Konuşmacılar: Serpil Yandı Vargel, Aslı Aktümen, Tomris Giritlioğlu

20:15- 21:30

Tasarım Fikir Kulübü: Pişmiş Aşa Tasarım Katmak

Bugünden geleceğe ya da doğal olarak geçmişten günümüze en temelde kültürel ihtiyaçlarla şekillenen ekmek, içecek, sofra, mutfak, lokanta, iaşe, sofra/mutfak eşyası ve yemek fikirlerinin gastronomi ve tasarım kesişiminde nasıl buluştuğu tartışılacak.

Etkinliğe neden katılmalı: Yemek yeme serüveninin topraktan tabağa kadar uzanan çok katmanlı yolculuğunda, tasarımın nasıl yer aldığını düşünmek.

Etkinlik serisi hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/program/tasarim-fikir-kulubu-kasim-2022-nisan-2023

26 Nisan 2023, 18:30, Moderatör: Doç. Dr. Özge Samancı, Konuşmacılar: Prof. Dr. Alpay Er, Aylin Öney Tan, Maksut Akşar

Felsefe Seminerler Dizisi- Kriz ve Kritik II

Bu konuşmada Max Horkheimer’in eleştirel perspektifini ortaya koyduğu 1929 sonrasının toplumsal-iktisadi-politik kriz koşullarına da değinerek, düşünürün materyalist eleştirisinin imkân ve sınırlılıklarına dikkat çekilecek. Onun Adorno’yla beraber kaleme aldığı ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ kitabının gölgesinde kalan felsefi incelemelerini merkeze alırken eleştirel teorinin 2020’li yılların kriz koşullarında nasıl bir anlam ifade ettiği sorusuna yanıt aranacak.

6 Nisan 2023, 18:30, Moderatör: Emre Şan, Konuşmacı: Ateş Uslu

Max Horkheimer ve Eleştirel Teorinin Temelleri: Metafiziğin, Bilimin ve Toplumun Krizini Sorunsallaştırmak

Mimesis ve Muamma: Görünmeyenin görünende ‘görünmeyen görünmesi’

Seminer, Mimesis’i Adorno’dan daha öteye taşıyabilecek bir açılım olup olmadığını sorgulamaya yönelik olacak. Bu anlamda görsel sanatlar ve gösteri sanatları arasındaki ilişkiye ışık tutacak öykünme ve simge kavramları ‘çizgi’ örneğinde tartışılacak.

Etkinliğe neden katılmalı: Kültürel kamusal alanda sıklıkla kullanılan ‘kriz’, ‘kritik’, ‘kriter’, ‘kültürel iktidar’, ‘medeniyet’ kavramları arasındaki ilişkiyi sorgulamak.

27 Nisan 2023, 18:30, Moderatör: Emre Şan, Konuşmacı: Oğuz Haşlakoğlu

Sanat, Çocuklar ve Yaratıcılık Üzerine Farklı Bir Bakış: 27-28-29-30 Nisan 2023, Çevrimiçi

PACE Çocuk Sanat Merkezi’nin kurucusu sanatçı N. Barış Karayazgan tarafından düzenlenen eğlenceli, akıl karıştırıcı, düşündürücü ve yaratıcı uygulamalı seminer serisi; ‘Sizce sanat nedir?’ sorusundan yola çıkıp ‘çocuklar niçin sanat yapar?’, ‘yetenek nedir ve gerekli midir?’ gibi sorulara da uzanarak, öğretmenlere ve öğretmen adaylarına bir tartışma ortamı sunuyor. Dört gün sürecek ve farklı sanatçıların yapıtlarının inceleneceği, örnek uygulamaların yer alacağı bu seminer dizisinde çocukların sanat vasıtası ile kazanabilecekleri üzerine paylaşımlar yapılacak. Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak çocukların ifade alanlarını özgür bir sanat üretim ortamında nasıl arttırabiliriz, afet bölgelerinde sanat çalışmaları yaparken çocuklarla iletişimde nelere dikkat etmeli ve hangi metotları kullanmalıyız konularını da içeren etkinlik serisine dört günlük devamlı katılım gerekmektedir.

Kayıtlarla ilgili detaylı bilgi, etkinlikten bir hafta önce www.akbanksanat.com adresinden takip edilebilecek.

Çağdaş Sanat ve Küratörlük Seminer Programı

Koordinatör: Billur Tansel

Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat iş birliğiyle organize edilen seminer dizisi hem teorik hem de uygulama bakımından; sergi kurgulama ve ideolojik çerçevesi ile ilgili Türkiye’de benzeri olmayan, prestijli bir eğitim platformu olarak öne çıkıyor.

13, 19, ve 24 Nisan2023, Çevrimiçi Platform, 18:00

Arada Mekan II

13 Nisan 2023

Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşen Savaş

19 Nisan 2023

Koleksiyonerlik Tarihi ve Önemi

Konuşmacı: Emre Zeytinoğlu

24 Nisan 2023

Web3 uygulama alanlarından NFT

Konuşmacı: Turan Sert

Etkinlik serisi hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/program/cagdas-sanat-ve-kuratorluk-seminer-programi-aralik-2022-haziran-2023

Nisan 2023 Oyunculuk Atölyesi

Akbank Sanat Oyunculuk Atölyesi her cumartesi günü oyunculuğun 4 ana bileşeni: ‘Beden Farkındalığı’, ‘Ses’, ‘Sahnenin Ritmi’ ve ‘Oyunculuk Teknikleri’ üzerinden gerçekleşecek.

Oyun Yaratımı: Yazı Masasında Üç Saat

Murat Mahmutyazıcıoğlu ile gerçekleştireceğimiz “Yazı Masasında 3 Saat” atölyesinde yazarın, bir oyun fikri oluşturmasından yazıya dökmesine kadarki tasarım süreçlerinin anlatılacak, çeşitli egzersizlerle yazanın engellerini aşma yöntemleri tartışılacak, pratiğe dökülecek ve bir sahne metni üretilecek.

1 Nisan 2023, 15:00, Yürütücü: Murat Mahmutyazıcıoğlu, Moderatör: Ömer Akgüllü

Sahne Üstünde Nefes ve Mevcudiyet

Bu atölyenin odağı nefes vasıtasıyla partner, sahne ve seyirciyle ilişki kurmak olacak. Oyuncu sahne üzerinde şimdi ve burada olabilmeyi araştırırken bir yandan da anın içindeki yaratıcı olasılıkları gözlemleyebilecek. Doğal nefesin ritmi, bunun sese dönüşmesi ve onun önündeki engeller üzerine fiziksel ve teorik çalışmalar yapılacak.

8 Nisan 2023, 15:00, Yürütücü: Özlem Özhabeş, Moderatör: Ömer Akgüllü

Oyuncunun Çalışmasında Hayvan ve Nesne Gözlemleri

Oyuncunun Çalışmasında Hayvan ve Nesne Gözlemleri Atölyesi, oyuncunun gözlem gücünü kullanacağı ve karakteri yaratırken bu gözlemleri nasıl kullanabileceği üzerine bir araştırmadır. Kayıt olan oyuncuların atölyeye gelmeden önce kendilerine ilginç gelen bir hayvanı ister canlı ister ekrandan seyretmeleri çalışmanın yararınadır.

15 Nisan 2023, 15:00, Yürütücü: Ömer Akgüllü, Saat: 15:00-18:00

Sahneleme

Tiyatroda yönetmenin işi ne! Tiyatro eserlerinde yönetmenin işlevi nedir? Prova sürecini yaratıcı ve verimli kullanmak üzere yönetmenin alet çantasında neler olmalıdır? Hayalden gerçeğe yönetmenin yolculuğu üzerine bir sohbet.

29 Nisan 2023, 15:00, Yürütücü: Serdar Biliş, Moderatör: Ömer Akgüllü

Etkinlik serisi hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/program/oyunculuk-atolyesi-ocak-mayis-2023

Nisan 2023 Dans Etkinlikleri Programı

Çağdaş Dans Performansı: ‘Mod’

23 yıldır Türkiye’den ve yurtdışından farklı dans sanatçılarına, koreograflara ve eğitmenlere sahne imkânı veren Akbank Sanat Dans Atölyesi; beş bölüm ve beş moddan oluşan ‘MOD’ dans performansını ağırlıyor. Performanslarda Aslı Melisa Uzun, Diren Ezgi Yıldızkan, Ekin Ançel, Ekin Önce, Gizem Seçkin, Selim Cizdan ve Ufuk Fakıoğlu sahnede olacak.

6 Nisan 2023, 20:00, Biletler: biletix.com, Düzenleyen: Ufuk Fakıoğlu

Performanslar:

Kim ki?

Koreografi ve performans: Diren Ezgi Yıldızkan, Gizem Seçkin
Müzik: Damla Topçu, Tülin Deniz Bayoğlu

Kendini görmeyi reddeden bir gözün öyküsü. Jose Saramago’nun ‘Körlük’ adlı eserinden ilham alan bir performans.

2 de 1

Konsept Tasarım: Selim Cizdan
Birlikte Üretim-Performans: Selim Cizdan, Ufuk Fakıoğlu

Bull Sh.

Tasarım, Koreografi, Performans: Ufuk Fakıoğlu
Müzik: Higlight Tribe-Esperanza

Belki daha yakın

Fikir ve Kompozisyonel Öneri: Aslı Melisa Uzun
Birlikte Üretim ve Performans: Aslı Melisa Uzun, Diren Ezgi Yıldızkan, Ekin Ançel, Gizem Seçkin, (Ufuk Fakıoğlu)
Müzik: Emre Malikler
Çizim: Aylin Sözdinler

Değme, temas etme, dokunma özlemine dair… Kopukluklara rağmen kopmamayı kutladığımız bir yolculuğa çıktık. Pandeminin bedenlerimizde bıraktığı izlerden hayatlarımızın birbirine dokunduğu noktalara; arkadaşlığımızın hikayesine, dinamiklerine ve özlemlerine dair yaptığımız araştırmanın sunumuna sizi de davet etmek istiyoruz.

Reveillon

Konsept-Koreografi: Chloe Hernandez, Orin Camus (YMA)
Dansçılar: Ekin Önce, Ekin Ançel
Müzik: FOG Check Fraud
Detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/etkinlik/mod-cagdas-dans-performansi-6-nisan-2023

Koreografi Atölyesi

Konuk: Svetlin Travis
8 Nisan 2023, 13:30-15:30
Klasik ve çağdaş dans eğitimlerini bir potada buluşturan çok yönlü, Amsterdamlı koreograf ve dansçı Svetlin Travis yabancı koreografi atölyesinin konuğu olacak. Işık, hareket ve ses arasında kurduğu çapraz ilişki sahnedeki imzası olarak öne çıkan koreograf; çağdaş dans alanında Floorwork ve Cunningham tekniklerinin birleşik etkileriyle ‘3D Release’ tekniğini geliştirdi.
Detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/etkinlikler/dans

Çağdaş Dans Tekniği Dersleri

Şubat-Haziran ayı boyunca Salı’dan Cuma’ya saat 19:00’da
Eğitmenler: Alper Marangoz, Beril Şenöz, Gizem Bilgen, Evrim Akyay
Salı, Çarşamba, Cuma başlangıç seviyesi; Perşembe (6 Nisan Perşembe hariç) orta ve ileri seviye.
Dersler hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/etkinlik/yetiskinler-icin-cagdas-dans-teknigi-dersleri-kasim-2022-haziran-2023

Çağdaş Bale Tekniği Dersleri

Her Cumartesi saat 11:00’de
Eğitmenler: Ebru Cansız, Bersu Naz Say, Suzan Alev
Dersler hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/etkinlik/cagdas-bale-teknigi-ocak-haziran-2023

Aşk Dans Filmleri Seçkisi

29 Nisan Cumartesi, Akbank Sanat – Çok Amaçlı Salon, 18:30-20:00, 20:15-21:30
Dansın kamera ile olan ilişkisinden doğan aşk üzerine yerel ve uluslararası dans filmleri seçkisi
Kürasyon: Onur Topal Sümer (Dance Camera İstanbul-PandeMania kurucu direktörü)
Dersler hakkında detaylı bilgi için: https://www.akbanksanat.com/etkinlik/aska-dair-dans-filmleri-29-nisan-2023

Nisan 2023 Dünya Koro Müziği Sempozyum Programı

25-30 Nisan 2023, Çok Amaçlı Salon-Atölye

Akbank Sanat, Uluslararası Koro Müziği Federasyonu’nun (IFCM) en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu’nun (WSCM) etkinliklerini ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte ABD’den İspanya’ya, Tayvan’dan Kanada’ya dünyanın en iyi koroları ve alanında uzman konuşmacılar 25-30 Nisan tarihleri arasında bir araya gelecek. 5 kıtayı temsil eden 28 farklı ülkeden 50’den fazla konuşmacı ve 1000’den fazla sanatçının İstanbul’da olacağı sempozyum programında Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşecek sunumlar, koroyla birlikte sunumlar ve atölye çalışmaları gibi çok çeşitli etkinlikler takip edilebilecek. Sempozyum kapsamında Akbank Sanat’ta Ragnar Rasmussen ile Şeflik Ustalık Sınıfları, katılımcıların kendilerini şeflik ve bestecilik alanında geliştirebileceği bir platform olacak. Dünya Koro Şeflik tekniklerine odaklanacak olan bu ustalık sınıfı, dünyanın her yerinden şeflerin katılımına açık. Ragnar Ragmussen ile çalışmak üzere altı katılımcı seçilecek ve çalışmalar Ustalık Sınıfı Konseri ile sona erecek. Sempozyum boyunca Akbank Sanat kültür ve sanat alanında farklı konularda konuşmacıların yer aldığı programlara da ev sahipliği yapacak.

Detaylı bilgi için: https://wscmistanbul2023.com/tr

26 Nisan Çarşamba

Çok Amaçlı Salon

11:45 Popular American A Cappella, Joshua Habermann&Deke Sharon
14:30 BandLab: Koro Şeflerinin İhtiyaçları Doğrultusunda Ses Kayıt Teknolojileri, Reha Sarıkaya

Atölye

10:00 Concert Desing, Astrid Vang- Pedersen
11:45 Unlocking Voices: Choral Democracy!, Aimee Pearsall & Melanie Mijares
14:30 Microtonal Experiences in Turkish Choral Music, Nevin Şahin

27 Nisan Perşembe

Çok Amaçlı Salon

10:00 Tango for choirs, Santiago Ruiz

Atölye

10:00 Turkey and Greece: The Musical Heritage That Unites Us, Sofia Gioldasi & Çiğdem Aytepe
11:45 Solidifying Conducting Technique with Tools and Toys, Eliezer Yanson Jr.
14:30 Vopa İşaret Dili, Burcu Baysal

28 Nisan Cuma

Çok Amaçlı Salon

10:00 (Trans)itioning Voices: Inclusivity through Line Recombination, Stevie Hirner
11:45 Lullaby, Stranger: An immersive choral performance from Mumbai India, Salome Rebello
14:30 Turkey and Greece: The Musical Heritage that Unites Us, Sofia Gioldasi & Çiğdem Aytepe

Atölye

10:00 Arab Repertoire for Choral Music, Barkev Taslakian
11:45Games Choirs Play, Jennifer Tham
14:30 Vocal Painting ile Koro Müziğinde Yeni Müzikal Standart, Başak Doğan

29 Nisan Cumartesi

Çok Amaçlı Salon

10:00 Concert Desing, Astrid Vang- Pedersen
11:45 Discovering the Grammar and Rhetoric in Choral Music, Graeme Langager
14:30 Meet the Composer, Ko Matsushita

Atölye

10:00 The Voices of Moana-nui-a-Kiwa (Oceania), Elise Bradley & Jono Palmer
11:45 Build a Junior Choir Through Harmony, Marleen De Boo
14:30 Koro Tınısında Dilin Önemi, İbrahim Yazıcı

Nisan 2023 Tiyatro Programı

Peter Pan ve Varolmayan Ülke

8 Nisan 2023, 14:00
Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi

Akbank Sanat ve Zorlu PSM iş birliğiyle, Akbank Çocuk Tiyatrosu 50. yılı için tiyatro sahnelerine kazandırılan, her yaştan seyirciye rengarenk bir evren sunduğu için yetişkinler ve çocuklar tarafından çok sevilen Peter Pan ve Varolmayan Ülke müzikali son kez sahnede.

Yedi yaş ve üzeri çocuklar için tavsiye edilir.

Peter Pan ve Varolmayan Ülke müzikali biletine www.passo.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yönetmen: Mehmet Ergen
Müzik Direktörü: Tuluğ Tırpan
Koreograf: Beyhan Murphy
Dekor: Merve Yörük

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!