”Multitasking” sorunsalı: Çoklu medya kullanımının beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri

Gün içinde çalışırken ya da günlük işlerinizle uğraşırken aynı anda birden fazla şeye bölündüğünüz ve gün sonunda ne yaptığınızı unuttuğunuz anlar mutlaka olmuştur. Aynı anda birden fazla şeyle ilgilenen kişilerle ilgili yapılan araştırmalarda elde edilen beyin taramaları sonucunda; telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazları aynı anda kullanmanın beyin yapısında bazı değişimlere yol açtığı tespit edildi. medya multitasker

Çoklu medya kullanıcıları olarak adlandırılan ve bir yandan televizyon izlerken diğer taraftan bilgisayarında sosyal medyada dolaşan, aynı zamanda telefonundan mesaj yazmaya çalışan bireylerde; beynin bazı kısımlarında gri madde olarak adlandırılan ve beyin fonksiyonları üzerinde önemli bir etkisi bulunan maddenin yoğunluğunun azaldığı tespit edildi.

Daha önce yapılan çalışmalar, aynı anda birden fazla işle uğraşan kişilerin dikkat süresinde çnemli ölçüde azalma yaşandığını ve bununla birlikte gelen depresyon ve gerginlik belirtilerinin arttığını göstermişti.

Bu araştırmaları daha da genişletmek ve yeni bir boyut kazandırmak isteyen University College London araştırmacılarından Kep Kee Loh ve Ryota Kanai, aynı anda medya araçlarının bir kaçını kullanmaya çalışan bireylerin sinirsel süreçlerini gözlemlemek istedi.

Aynı anda birden fazla şeyle ilgilenen kişilerin beyinlerindeki gri madde azalıyor

 

Araştırmada ortalama 25 yaşlarındaki 75 yetişkin birey, medya alışkanlıklarını belirtmeleri istenen bir ankete tabi tutuldu. Bu ankette kişilerin basılı medya araçları, televizyon, video, müzik, sesli aramalar, anlık mesajlaşma, SMS, e-mail, internette sörf ve mobil uygulama kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi toplanmaya çalışıldı. Sonrasında, katılımcılardan aynı anda bir çok medya aracı kullanan 40 kişinin fMRI yöntemiyle elde edilen beyin görüntüleri incelendi. İncelemeler sonucunda, aynı anda birden fazla medya aracıyla ilgilenen kişilerin Anterior Cingulate Corteks (ACC) olarak adlandırılan ve zihinsel ve duygusal kontrol fonksiyonlarını yöneten bölgedeki gri maddenin azaldığı görüldü.

Çoklu medya kullanımı günümüzde her zaman olduğundan çok daha yüksek seviyelerde hayatımızın içinde ve sosyo-duygusal süreçlerimiz üzerinde oldukça etkili. Çoklu medya kullanımının beyin üzerindeki etkilerini görmemizi sağlayan bu çalışma, bu durumla nasıl başa çıkılabileceğine yönelik çözüm önerileri üretilmesi açısından önem taşıyor.

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!