Mekanik ağrılarla nasıl baş edebilirsiniz?

Mekanik ağrı; omurga ile etrafındaki yapıların aşırı kullanılması, az kullanılması, zorlanması ya da travmatize olması sonucu gelişen tablodur. Aşırı kullanım sporcularda, az kullanım sedenter yaşamı seçen insanlarda, travma ve zorlanma spinal cerrahi sonrası veya spor ya da trafikte yaralanmaların ardından gelişebilir.

Ağrıyla gelen bir hastada mekanik kaynaklı ağrı tanısı, diğer organik (spesifik) nedenler dışlandıktan sonra konur (örneğin kırık, doğumsal ya da kazanılmış hastalıklar, kanser).

Mekanik ağrı sıklığı, dikkate değer bir şekilde, %80’lere varan oranlarda gözlenmektedir. Önemli bir halk sağlığı sorunudur. Mekanik ağrıda -mekanik bel ağrısı, mekanik boyun ağrısı- omurgaya yük binmesiyle ağrı oluşmaktadır. Bu ağrı genellikle belli bir yerde lokalize olmakla birlikte yayılan ağrı şeklinde de olabilir.

Tedavide ağrının giderilmesi, yeterli omurga hareketliliğinin sağlanması, akut ağrı ataklarının ve kronikleşmenin önlenmesi amaçlanır. Bu bağlamda, hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi de çok önemlidir. Fiziksel aktiviteyi geliştirmeye yönelik kişiye özel programlar oluşturularak, hastanın uzun süren istirahatten kaçınması (yatak istirahati verilecekse bunun iki gün ile sınırlandırılması) ve aktif olması sağlanmalı, ergonomik faktörler konusunda hasta bilgi sahibi olmalıdır.

Mekanik ağrıların giderilmesinde, entegratif ve multidisipliner yaklaşımla, nöroşirürji uzmanları, ortopedi uzmanları, fizik tedavi uzmanları, kayropraktik uzmanları birlikte çalışarak rehabilitasyon programları planlanmalıdır.
Mekanik bel ağrısı ile ilgili bilgilendirme amaçlı aşağıdaki video faydalı olacaktır:

Chronic Low Back Pain: Understanding lower back structures and treatment approaches

Sevgiler…

Referanslar:
1.Garcia AN et al. McKenzie Method of Mechanical Diagnosis and Therapy was slightly more effective than placebo for pain, but not for disability, in patients with chronic non-specific low back pain: a randomised placebo controlled trial with short and longer term follow-up. Br J Sports Med. 2018; 52(9):594-600.
2.Macfarlane GJ et al. Role of mechanical and psychosocial factors in the onset of forearm pain: prospective population based study. BMJ. 2000; 16; 321 (7262): 676-9.
3.Yap E-C. Myofascial Pain – An Overview. Ann Acad Med Singapore 2007;36:43-8.
4.Schmidt I et al. Prognosis of subacute low back pain patients accordingto pain response. Eur Spine J. 2008; 17:57-63.
5.Binderup AT et al. Pressure pain sensitivity maps of the neck-shoulderand the low back regions in men and women. BMC Musculoskeletal Disorders. 2010;11:234.
6.Balter JE et al. Mechanical pain sensitivity and the severity of chronic neck painand disability are not modulated across the menstrual cycle. J Pain. 2013; 14 (11): 1450-9.
7.Arvidsson I et al. Cross-sectional associations betweenoccupational factors and musculoskeletalpain in women teachers, nurses andsonographers. BMC Musculoskeletal Disorders 2016; 17:35.
8.Balague F et al. Non-specific low back pain. Lancet. 2012; 379 (9814): 482-91.
9.Ledford C. Spine Conditions: Mechanical and Inflammatory Low Back Pain. FP Essent. 2017; 461:15-20.
10.Chou R, Shekelle P. Will this patient develop persistent disabling low back pain? JAMA 2010;303(13):1295–302.
11.Langevin HM, Sherman KJ. Pathophysiological model for chronic low back pain integrating connective tissue and nervous system mechanisms. Med Hypotheses. 2007;68(1):74-80. Epub 2006 Aug 21.

Emsal Salık Tıp Doktoru
Tıp doktoru, Histoloji-Embriyoloji Uzmanı, Klinik Ayak Refleksoloji Uzmanı, Shiatsu Uzmanı, bass gitaristim. Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunuyum. Artı Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ... Devam