Meditasyon ile eğitim: Kaygıyı azaltırken farkındalığı arttırıyor

Bilinç ve farkındalık konusunda yapılan araştırmaları incelerken, karşımıza ülkemizdeki eğitim sisteminden oldukça farklı bir konsept çıkıyor: “Bilinç Bazlı Eğitim” (“Consciousness-Based Education”). 30 yılı aşkın bir süredir Brezilya, Şili, Danimarka, Hollanda, Hindistan, Avusturalya gibi pek çok ülkede uygulanan bilinç bazlı eğitim, ruhani yönü ağır basan ve köklerini transandantal meditasyondan alan bir eğitim tarzı olmasıyla dikkatimizi çekiyor.

Meditation Fight

Bu eğitim sistemi ve transandantal meditasyon konusunda edindiğimiz bilgileri siz Uplifers okurları için derledik.

Öğrenciyi merkeze koyan bir eğitim sistemi

Beyin, bilinç ve davranışlar üzerine araştırma yapan Dr. Fred Travis bilinç bazlı eğitimi açıklarken “Eğitimci öğretir, öğrenci öğrenir. Öğrenmenin eğitimin en önemli çıktısı olduğunu bilirsek, eğitimin de öğrenci etrafında şekillenmesi gerektiğini kabul etmiş oluruz. Bilinç bazlı eğitim de işte bunu yapıyor” diyor ve ekliyor:

“Özellikle, transandantal meditasyon tekniği öğrencinin ilgi ve odağını saf bilince, düşünce ve yaratıcılığının kaynağına yöneltmesini sağlıyor. Böylece, kişinin kendi içiyle kurulan bağ kuvvetleniyor. Bunu bir su deposuna benzetebiliriz: Su deposuna bağlanan her bir borudan geçen su, depodaki birikime ve akışa katkıda bulunur.”

Transandantal Meditasyonun bir inançlar dizisi, felsefe, yaşam stili veya bir din olmadığının altını çiziyor ve bunun, kişilerin belli bir eğitimi aldıktan sonra günde iki kez, onbeş veya yirmi dakika uyguladığı bir zihin tekniği olduğu açıklanıyor.

Transandantal meditasyonun olumlu etkileri

1970’lerden bu yana transandantal meditasyon uygulayan insanlarla yapılan birtakım bilimsel çalışmalar mevcut. Her öğrencinin kendi aklını kullanma kabiliyetini ve bilinç seviyesini geliştirmeyi, içindeki mutluluk ve yaratıcılıkla buluşturmayı hedefleyen transandantal meditasyonun, araştırmalarla ortaya konan faydaları gerçekten dikkat çekici:

  • Maharishi Uluslararası Üniversitesi’nde yapılan iki yıllık bir çalışma boyunca, transandantal meditasyon yapan gönüllülerin, yapmayan gönüllülere göre (kontrol grubu) IQ’lerinde 5 puana varan artış tespit edildiği gösterildi.

maharishi

  • Ayrıca, Kanada’da dört farklı lisede transandantal meditasyon uygulayan öğrencilerin zeka, yaratıcılık, tahammül, özgüven gibi çeşitli özelliklerinin, rastgele seçilen bir kontrol grubuna göre yüksek gelişme gösterdiği ortaya kondu.
  • Tayvan’da üç farklı lisenin öğrencileri ile yapılan bir çalışma sonunda pratik zeka ve IQ ile yaratıcılığın transandantal meditasyon ile arttığı tespit edildi.
  • Iowa (ABD) merkezli araştırmalar, matematik ve okuma konularında, ulus çapında kullanılan standart testlerde gösterilen akademik başarının transandantal meditasyon eğitimi almış olan öğrencilerde daha yüksek olduğunu gösterdi.

Untitled

  • Yüksek tansiyon hastalığına genetik olarak meyilli olan ergenlik çağındaki Afrika-Amerikalı bireylerin, transandantal meditasyon öğrendikten sonra hem daha düşük tansiyon değerlerine sahip olduğu, hem de okulla ilgili uyumsuzluk sorunu ve davranış bozukluklarının azaldığı rapor edildi.
  • Transandantal meditasyon yapan öğrenci ve yetişkinler ile yapılan araştırmaların en önemli çıktılarından biri de şüphesiz, yasadışı uyuşturucu, alkol ve sigara gibi maddelere bağımlılıkta azalma görülmesi.

Ünlü yönetmen David Lynch ile meditasyon üstüne

Transandantal meditasyon yoluyla endişelerin kontrol altına alınması ve farkındalığın genişletilmesi konusunda, gerilim filmlerinin ünlü yönetmeni David Lynch’in yaptığı konuşmayı aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

David Lynch on Consciousness, Creativity and the Brain (Transcendental Meditation)

 

Kaynaklar:

 –       http://www.maharishiacademy.org/academics/cbe/technology.html

–       https://consciousnessbasededucation.org/

–       http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328798000780

–       http://www.maharishi.org.tr/

–       https://www.youtube.com/watch?v=pMTKwnzK6Go

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!