Kutunun dışında düşünmek artık “out”, Yalın Altı Sigma “in”

“Kutunun dışında düşünmek yerine, kutudan kurtulun.” – Deepak Chopra

Güzel Türkçemize “kutunun dışında düşünmek” olarak çevrilen bir öğüt, hatta hayat tarzı var. Bu kutu meselesi anlam olarak bakıldığında açık olabilir ama çıkış noktası bakımından kafada soru işaretleri yaratıyor aslında. İnsan düşüncesi ve potansiyeli bu denli büyükken, neden bir kutu olmak zorunda? Düşüncelerimizi içine sıkıştırdığımız düşünülen bu kutu nerede, sınırları nasıl çiziliyor? En önemlisi de, bu kutudan nasıl kurtulabiliriz?

Gelenekselin, alışılmışın dışında düşünmek, fırsatları görüp değerlendirmede herkesten önce davranmak gibi anlamlara gelen kutunun dışında düşünmek (thinking outside the box) bir yandan faydalı bir nasihat gibi gelirken, öte yandan kendimizi bir şeylere hapsettiğimizi kanıtlıyor. Sizin anlayacağınız, kutunun dışında düşünmek artık “out”, kutudan kurtulup algıları açmak “in”. Bunun için de garantili yollardan biri; Yalın Altı Sigma yöntemi.

Yalın Altı Sigma nedir, ne işe yarar?

Yalın Altı Sigma, dünya üzerinde pek çok başarılı şirket ve girişimin uyguladığı bir problem çözme ve verimlilik artırma yaklaşımıdır. Bu başarılı şirketler arasında General Electric, Toyota ve dünyanın hakimi olmaya hazırlanan Amazon’un olduğunu söylersek, bu yaklaşımın gücü daha iyi anlaşılabilir.

Yıllardır kullanılan Altı Sigma (verileri bilimsel yaklaşımla iyileştirme yöntemi) ile Yalın Yönetim adı verilen, değer/israf dengesi gözeten yöntemin sentezinden oluşan Yalın Altı Sigma pek çok başarılı yöntem gibi bir ekip çalışmasıdır. Ekipler oluşturarak iyileştirilecek ya da verimliliği artırılacak alanları saptamak ve bunları ayrı projeler olarak ele almak, bu yöntemde esastır.

Yalın Altı Sigma kapsamında beklenenin aksine altı değil, beş faz vardır:

  • Tanımlama (yol haritası çizme, problemi tanımlama, beyin fırtınası)
  • Ölçme (veri toplama, örnekleme, süreçleri anlama)
  • Analiz (Tukey testi, korelasyon gibi matematiksel analiz yöntemleri kullanarak sonuçlar çıkarma)
  • İyileştirme (israf azaltma, verimlilik ve değer artırma yöntemlerini uygulama)
  • Kontrol (olası hataları saptayıp düzeltme, ileride ortaya çıkabilecek sorunları öngörüp engelleme adımları atma)

Yalın Altı Sigma’nın en önemli hedeflerinden biri maddi ve manevi israfı azaltmaktır. Materyal ve ürün fazlalığı, yetenek yönetiminde eksiklik, beklemekten kaynaklanan zaman kaybı, gereksiz hareket, gereksiz ulaşımda kaybedilen zaman, beklenenden fazla üretmeye ya da kaliteyi gereksiz yere artırma uğraşı gibi, bir girişime ilk bakışta akla gelmeyebilecek pek çok israf kalemi vardır. Bu durumda yapılacak şey “Bu gerçekten gerekli mi?” diye sormak ve yanıt konusunda dürüst olmaktır.

 

İlginizi çekebilir: Ünlü girişimcilere ait 6 başarı öyküsü

 

Kaynaklar:
Life Hack
SigmaCenter

Şule Kulein
Lisede “yapabildiği için” sayısal bölümü seçti ve Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne girdi. Üniversitede katıldığı Mühendislik Kulübü’nün dergisi StepS’e aşık olduğunda, içine ... Devam