Kas & iskelet sistemindeki sorunların çözümü için: Kayropraktik nedir?

Dünya Sağlık Örgütü ve bilimsel yayımlara göre iş güç kaybının temel sebeplerinden bir tanesi bel rahatsızlıklarıdır. Amerikan ordusunun yüzde 25’i bel rahatsızlıklarından dolayı malulen emeklilik almaktadır.

Kayropraktik; Dünya Sağlık Örgütü ve Kayropraktik meslek örgütleri tarafından tanımlanan sağlık meslekleri içerisinde Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık gibi sınıflanan bir sağlık mesleğidir. Kayropraktik uzmanları multidisipliner yaklaşım ile omurganın ve iskeletin ameliyatlık boyutta olmayan yapı ve mekaniksel bozukluklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Amerikan Tabipler Birliği, bel ağrısı tedavisinde ilk seçenek olarak “Kayropraktik”i öneriyor.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi (JAMA) Spine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya atıfta bulunarak bel ağrısı tedavisinde ilk seçenek olarak Kayropraktik’i öneriyor. Bu çalışmada bel ağrısından muzdarip olan kişiler iki gruba ayrılıyor. İlk gruba sadece standart tıbbi tedavi uygulanıyor. İkinci grup ise standart tedaviye ilaveten Kayropraktik tedavisi de görüyor. Araştırmanın sonuçlarına göre; Kayropraktik ve standart tıbbi tedaviyi birlikte alan grupta ağrısı tamamen geçenler ile çok azalanların oranı %73 iken sadece standart tıbbi tedavi alan grupta ise bu oran %17’de kalıyor.

kayropraktik nedir

Kayropraktik nedir?

Kayropraktik kas-iskelet sisteminin mekaniksel rahatsızlıklarının tanı, tedavi ve önlenmesi ve bu mekaniksel rahatsızlıkların genel sağlık ve sinir sistemi üzerindeki etkileriyle ilgilenen bir sağlık mesleğidir. Özellikle omurganın mekanik bozukluklarını düzeltmek ve yumuşak doku ve diğer eklem manipülasyon tedavisine önem verir.

Ülkemizde Kayropraktik eğitimi Yüksek Lisans programı olarak 2015 yılından beri yalnızca Bahçeşehir Üniversitesi’nde Fizyoterapistler ve Tıp Doktorlarına verilmektedir.

Obama Kayropraktik Doktorlarına hitaben yazdığı mektubunda;

“Değerli Arkadaşlar, 50 Eyalette, 60.000 Lisanslı Kayropraktör olarak her yıl milyonlarca Amerikalıya hizmet veriyorsunuz. Sizinde bildiğiniz gibi, Kayropraktik tedavisi düşük maliyetlidir, ilaçsızdır ve invazif (girişimsel) değildir. Ayrıca hastalarda ki olumlu etkisi de çalışmalarda gösterilmiştir.

Önleyici tedavilere erişimde ve halk sağlığı sistemimizin güçlendirilmesinde, Kayropraktörlerin integral bir rol alması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştır.

Uzm. Fizyoterapist Mehmet Toprak Fizyoterapist
Uzman Fizyoterapistim. Yüksek lisans tezimi postür bozukluğu üzerine yazdım. Omurga üzerine çalışmalar yapıyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde akademisyenim. 2. yüksek lisansımı Kayropraktik üzerine yapıyorum. Bir yandan ... Devam