Kadınlarda testosteron seviyesi ve sosyal ilişkilerde baskınlık

Adaptive Human Behavious and Physiology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre; kadınların sosyal durumlarda baskın davranma eğilimi, testosteron seviyelerinin yanı sıra doğum kontrol hapı kullanımı ya da ilişki durumu gibi diğer nedenlere de bağlı olarak erkeklerinkinden farklılık gösterebiliyor.

İlginizi çekebilir: Kadınlar uzun mesafe koşusunda erkekler kadar güçlü

Sosyal yönden baskın olan bireyler, kendi çıkarlarını dayatmaya ve kişiler arası iletişimde başkalarını yönetmeye eğilim gösteriyorler. Bireyin sosyal yönden baskın olması, toplumsal konumuyla, önemli kaynakları kontrol edebilme becerisiyle ve diğer yararlı özelliklerle ilişkili bir durum. Erkeklerde, geniş çaplı çalışmalarla araştırılan sosyal baskınlık özelliğinin testosteron seviyeleriyle doğrudan bağlantılı olduğu sonucuna ulaşıldı.

baskın kadın
Sosyal yönden baskınlık, erkeklerde doğrudan testosteron seviyeleriyle ilişkiliyken kadınlarda farklı faktörlerin de devreye girdiği bir durum olma özelliğini taşıyor.

Buna göre; bir dizi zihinsel ve fiziksel etkisi olduğu bilinen bir hormon olan testosterona yüksek seviyelerde sahip olan erkekler, sosyal yönden daha fazla baskın olmaya meyilli. Öte yandan kadınlardaki sosyal baskınlık,  üzerinde çok araştırma yapılan bir konu değil. Ayrıca kadın vücudu daha az testosteron ürettiği için bu konuda başka faktörlerin de aynı şekilde önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor. Örneğin; doğum kontrol hapı gibi hormonal ilaçların testosteron seviyelerini bastırdığı biliniyor; ya da erkeklerde testosteron seviyesini artıran duygusal ilişkiler, kadınlarda azaltıyor. Bu örnekler ise, bu davranış şeklinin kadınlarda testosteron seviyesiyle ilgili olup olmadığı sorusuna cevap vermeyi daha da zorlaştırıyor.

Testosteron seviyesinin kadınlardaki etkisi

University of Stirling’den Kelly Coby liderliğindeki bir grup araştırmacı, kadınlarda sosyal baskınlığı etkileyen bazı önemli etkenleri incelemek için bir çalışma hazırladı. Üniversite öğrencileri arasından seçilen 85 kadın, bu çalışma kapsamında sosyal yönden baskınlığı ölçmeyi amaçlayan bir anketi cevapladı. Ayrıca testosteron seviyelerinin ölçülebilmesi için kadınlardan tükürük örnekleri de alındı. Bunlara ek olarak, herhangi bir hormonal ilaç alıp almadıkları ve o sırada bir duygusal ilişkilerinin olup olmadığı soruldu.

Çalışmanın sonunda, kadınların sosyal yönden baskın olmasının testosteron seviyeleriyle doğru orantılı olduğu fakat erkeklere kıyasla bu oranın daha orta seviyelerde seyrettiği sonucuna ulaşıldı. Bir duygusal ilişkisi olan kadınlar arasında ise sosyal baskınlık, doğum kontrol hapı kullananlarda biraz daha yüksek görülürken, yalnız olanlarda çok daha az seviyelerde tespit edildi.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, sonuçların erkekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucu oluşan beklentilerden farklı olduğunu dile getiriyor. Sosyal yönden baskınlık, belli bir oranda yüksek testosteron seviyesiyle ilişkiliyken; ilişkisi olan ve doğum kontrol hapı kullanmayan ve bu nedenlerle düşük testosteron seviyelerine sahip kadınların daha fazla baskın karakterli olduğu ortaya çıktı. Ulaşılan bulguların ışığında, sosyal ilişkilerdeki girişkenliğin kadınlarda, erkeklerdekinden çok daha çetrefilli bir konu olduğu söylenebilir.

İlginizi çekebilir: Kadınların gay erkeklerle iyi arkadaş olmasının altında yatan bilimsel gerçek

Kaynak:

psypost.org

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!