Human Design insan tipleri: Projektörler

Projektörler anlatılması zor, yaşanması öğretici tiplerdir. Anlatılması zordur çünkü kendilerine has tavırları ve davranışları ile oldukça çevreseldirler. İçinde bulundukları çevre tarafından tanınıyorlarsa başka, tanınmıyorlarsa başka biri gibi görünürler veya algılanırlar, hatta yorumlanırlar. Projektörlerin tanınmadıkları çevrelerde fark edilmeleri kendileri için oldukça önemlidir. Aslında illa ki fark edilirler, ancak bir projektörün bunu gözlemleyebilmesi için her şeyi önce aklının içinde yaşamaktan çıkması gerekir.

Her şeyi önce aklının içinde yaşayan projektörler aşırı müdahaleci, kibirli, küskün, alaycı ve manipüle etme eğilimleriyle çevrelerine yönelirler. Hal böyle olunca da hayat onlara sadece “ACI” verir. Oysa bir projektörün var oluş amacı başarıdır. Mutlu olmasının, hayattan memnun olmasının, ilişkilerinin keyifli gelişmesinin anahtarı başarı hissine ulaşmasıyla orantılıdır.

Başarı hissine ulaşmasının yolu, öncelikle aklında yaşama alışkanlığını kırmakla başlar. İkinci olarak, acı hissinin kendisini yansıtmadığında ortaya çıktığını benimsemesi gerekir. Ancak o zaman entelektüel olarak ne kadar yetenekli, kibar ve yardımsever biri olarak başkaları tarafından talep edilir, sorumlu ve güvenilir bir kişi olarak algılanır, esinlenmek için fırsatlar veren bir kişi olduğu fark edilir ve davet edilir. Ve tabii ki üçüncü olarak da davet almayı beklemesi gerekir. Çünkü stratejisi “davet beklemek”tir.

Bir projektörün, Jeneratörün aurasına girmeye ve sürdürülebilirlik sağlayabileceği yaşam gücü enerjisine ihtiyacı vardır. Kendi aurasının sahip olmadığı ve yaşadığımız dünya genelindeki sürdürülebilirliğin gücünü, Projektör, ancak Jeneratör aurasının varlığıyla sağlayabilir. Bu yüzden yaşamdaki ilk ve ana amacı “başarı” hissini yakalamaktır. Diğer bir deyişle, Jeneratörün iyiliğini önemsemektir. Jeneratörlerin enerjisine ancak karşılıklı değerin tanınması ve süreçlerine girme daveti ile erişebilirler. Bu nedenle Projektörün stratejisi, sabırla bir daveti beklemekten ibarettir. Fark edilmek ve etkileşime davet edilmek önemlidir. Ancak bu şekilde başka bir kişinin enerjisine doğrudan erişim elde edebilirler. Bu hem basit günlük diyaloglar hem de daha karmaşık sosyal iletişimler için geçerlidir.

Kişisel başarının, Projektör için değerini içtenlikle tanıyanların hayatındaki varlığına bağlıdır. Ancak yalnızca bir başkasının sürecine enerjik olarak girmek için gerçek bir davet, Projeksiyon yeteneğinin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Ve o zaman davetten davete geçerek, hayatını bir öz değer, gerçek tanınma ve başarı yolculuğuna dönüştürebilir.

Şimdi Jeneratör yoksa, Projektör acı mı çekiyor? Bu gibi sorular oluşmaya başladıysa zihninizde, sakın kulak asmayın çünkü öyle bir şeyden söz etmiyorum. Hayatta her şey bir denge üzerine kurulu, sadece zihnin sınırlarında yaşamanın getirdiği alışkanlıklarla bu denge fark edilmemektir. Oysa her zaman, her yerde benim kendi kendime hep söylediğim “Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?” hikayesi illaki bulunur. Dolayısıyla bir Projektör aurası bir diğerine odaklanıp enerjinin işleyişini, enerji kaçaklarını gözlemleyebilen ve ölçümleyebilen bir yapıyı taşır. Bu özelliği sayesinde de Jeneratörlere enerji rehberliği yapar. Nasıl Jeneratör diğerlerine verdiği cevaplarla kendini keşfetme fırsatı elde ederek tatmin hissine ulaşırsa, Projektör de bir diğerine odaklanıp enerjisini ölçümleyerek kendini keşfeder, tıpkı harekete geçirmek için diğerlerini etkilediğinde kendini keşfedebilen Manifestorlar gibi.

Projektörler harika organizatörlerdir, insanları bir araya getirme yetenekleri vardır. Enerji tiplerini yönlendirmede mükemmeldirler çünkü Jeneratörlerin ve Manifestorların enerjiyi nasıl doğru kullandığını bilirler. Aynı zamanda Manifestorlar ve Jeneratörler arasındaki ana aracılardır çünkü Projektörler olmadan bu iki tip arasında bir denge olmaz.

Gördüğünüz gibi Manifestor, harekete geçirmek için başlatırken, Jeneratör hareketi cevaplarken, Projektör de hareketin kalitesini ölçümleyerek geliştiren bir yapı sergiler. Bu yüzden kimse kimseye muhtaç değil, o olmazsa öteki olmaz diye bir yapı yok. Asla tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan bilinmez çünkü her birimiz evrensel bir dengenin içinde yaşamaktayız.

Projektör, kendi mekaniğini her görmezden geldiğinde olumsuz bir duygu (duygusal durum) veya fiziksel duyum yaşar. Kendi inisiyatifiyle başka birine yardım etmeye çalışan, davet edilmeden veya bu yardım istenmeden hareket eden Projektör, kaçınılmaz olarak kendi tarafında direnişle karşılaşır. Değerini ve minnettarlığını kabul etmek yerine, içinde buruk hissetmesine neden olacak bir tepki ile karşı karşıya kalır. Tanınmadığı yerde bir Projektör ne kadar çok sosyal aktivite başlatırsa, diğer insanlara ve etrafındaki tüm dünyaya o kadar fazla içerlemeyle (gerçek ya da kurgusal bir haksızlık sonucu tekrar tekrar tecrübe edilen acı ya da öfke hissi) kendisini ve çevresini kemirir. Sürekli bir iç acı duygusu yaşayan Projektör, derin bir sosyal izolasyona girebilir.

Projektör, auraları ve stratejileri aynı olsa da işleyiş olarak üçe ayrılır. Zihinsel Projektör, Klasik Projektör, Enerji Projektörü. Hayatta çalışma yönleriyle alakalı farklılıklar gösteren üç grubun da ilk ve en önemli gelişim süreçleri kendi zihinlerini anlamaktan geçer. Eğer bir Projektör kendi zihnini anlamaya başlamışsa doğru davetler ve fark edilmeler çevresinde oluşmaya başlayarak başarı hissini daimî kılar. Ancak kendi zihnini anlamayan bir Projektör için acı hissi, diğer bir deyişle içerlemeyle oluşan yüksek öfke kendini sürekli olarak hissettirebilir.

Sevgili Projektör, ne kadar özel, güzel, değerli ve başarılı olduğunu görmenin tek formülü, zihnin kanca attığı konularla nasıl, ne kadar ve ne için ilgilendiğini keşfederek o kancalardan sıyrılmaktır. Tanındığın alanlarda diğerlerinin, özellikle de Jeneratörlerin iyiliğine yaptığın her şeyin senin iç dengeni kurduğunu gözlemlemektir. Ve bunlarla ilgilenirken fark edildiğin davetleri alarak enerjilere rehberlik edebilmendir. Seni duymaya, dinlemeye hazır olanlarla evrenin sırrını çözmendir. Çünkü dünyanın dengesi her kişinin kendi özünde yaşarken diğerleriyle kurduğu etkileşimlerin sonucuyla oluşur.

Sorularınızı her daim sorabileceğiniz ve haftalık transit etkileşimlerini takip edebileceğiniz Telegram grubumuza katılın.

İlginizi çekebilir: Human Design insan tipleri: Manifestorlar

Nalan Kahraman Human Design ve Zihin Eğitmeni
Merhaba, Ben kimim? – Neden varım? – Önemli olan akıllı olmaksa hissettiklerim niye var? türünden bitmek bilmeyen sorularımın cevaplarını 2008 yılında tanıştığım Human Design ... Devam