Ezoterizmin derinliklerine doğru bir yolculuk

İlk yazımda sizlere Ezoterizm’den bahsetmiştim, şimdi daha derinlere inip biraz daha yakından bakalım istedim.

Tarihsel olarak, “ezoterik bilgi” genel olarak ya münhasırlık nedeniyle ya da kendilerini önyargıya karşı korumak için Masonlar ya da büyü tarikatları gibi belirli seçilmiş gruplar tarafından yabancılardan gizli tutulan bilgi olarak tanımlanır. Daha yakın zamanlarda, okült ve mistik öğretiler daha çok kamuya açık hale geldikçe, başka bir ezoterik anlayış daha belirgin hale geldi: Karmaşık ve anlaşılması zor olan, daha algılayıcı veya farkında.

Etimoloji

Ezoterik, Roma İmparatorluğu’nun egemenliği altındaki Helenik Yunanistan’da ortaya çıkan bir sıfattır; Yunanca esôterikos’tan, esô’nun karşılaştırmalı biçimi olan esôtero’dan gelir: “İçeride.” Ezoterik, içsel ve gizli olan her şeyi ifade eder. Zıt anlamlısı, Yunanca eksôterikos’tan, eksôtero’dan, eksô’nun karşılaştırmalı biçimi olan “dışarıdan”dır. Platon, Alcibíades diyaloğunda (yaklaşık MÖ 390), “içsel şeyler” anlamına gelen ta esô ifadesini ve Teeteto diyaloğunda (yaklaşık MÖ 360) “dış şeyler” anlamına gelen ta eksô ifadesini kullanır. Yunanca sıfat esôterikos’un muhtemel ilk görünüşü, MS 166 civarında yazılmış olan Samosatalı Lucian’ın kitabının içindedir.

Ezoterik terimi ilk olarak Thomas Stanley tarafından 1701 Felsefe Tarihinde, “Pisagor Denetçileri” tanımında İngilizce olarak ortaya çıktı. Pisagorcular, incelenmekte olan “egzoterik” ve “iç” çevreye kabul edilmek için yeterince iyi performans gösteren “ezoterik” olarak ikiye ayrıldı.

Ezoterizm (bazen yazılı ezoterizm) bir isim olarak ilk kez 1828’de, erken dönem önde gelen Martinist Jacques Matter’ın (1791-1864) ses etkileri adlı çalışmasında ortaya çıktı. Daha sonra, aynı zamanda bir Martinist, okültist ve kabalist olan Eliphas Lévi, “ezoterizm” ve “okültizm” terimlerinin kullanımını yaygınlaştırdı ve sonunda her iki terim de Helena Petrovna Blavatsky’nin ve Teosofi Cemiyeti’nin diğer kişiliklerinin yazıları aracılığıyla moda oldu. 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın başı… Bu yazarlar aracılığıyla «ezoterizm» terimi bir “içsel” bilgi ve deneyim duygusu kazanır.

Çağrışımlar

Seçici olarak “Ezoterizm”

Ezoterik öğretimin tarihsel olarak oldukça seçici bir kategorisinin başlıca örneği, öğretmenleri kapsamlarını kolejler ve üniversitelerle sınırlandırarak seçiciliğini koruyan akademik felsefe disiplini (özellikle zihin felsefesi) içindedir. Bu disiplin tamamen ezoterik düşünceye odaklanmamıştır, ancak yukarıda listelenen aynı “iç” yönlerle ilgili bilgilere atıfta bulunulduğunda “felsefi bilgi” teriminin genellikle “ezoterik bilgi” yerine kullanılabilmesi için yeterlidir. Oxford İngilizce Sözlüğü, ezoterik kelimesinin ana tanımı olarak “felsefi doktrinler” der, ancak modern filozoflar, aşağıda açıklandığı gibi okült ile olumsuz çağrışımları nedeniyle genellikle “ezoterik” teriminden kaçınırlar.

19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, psikoloji disiplini felsefeden, felsefenin “iç” doğasından bilim ve tıbbın daha ampirik, pratik, egzoterik doğasına bir tepki olarak ayrıldı. İronik bir şekilde buna öncülük eden Sigmund Freud ve Carl Jung, her ikisi de özel olarak okült ve ezoterizme, psişik fenomenler de dahil olmak üzere büyük ilgi gösterdi, ancak Darwin ve Einstein’ın zamanında profesyonel yaşamlarında bilim dışı görünmeleri zor olurdu. 20. yüzyıldan günümüze, Gestalt terapisi gibi, temelde davranışsal veya bilimsel olmaktan çok ezoterik veya manevi olan çeşitli psikoloji alt kümeleri olmuştur. Birçok ezoterik Doğu öğretisi veya Doğu ezoterizmi, aynı zamanda Doğu felsefeleri olarak da adlandırılır.

Gizli veya “gizli” olarak “Ezoterizm”

Öte yandan, genellikle okült (Latincede gizli için kullanılan kelime) olarak adlandırılan ezoterik öğretilerin oldukça gizli kategorisinin birçok örneği vardır. “Okült” kategorisi geniştir ve simya gibi birçok egzoterik öğretiyi de kapsar, özellikle de bu öğretilerin ezoterik bir yönü varsa. Ayrıca, bazı dinlerin sapkın öğretileri tespit etme ve bunlara karşı uyarıda bulunma çabaları, “okült” ve bunun uzantısı olarak “ezoterik” için oldukça aşağılayıcı bir çağrışım eklemiştir. Bu o kadar yaygındır ki, dini olmayan birçok kaynak artık “okült” ve “ezoterik” kelimelerinin tamamen aynı anlama geldiğini düşünmektedir. Tarihsel olarak, “gizli” ezoterizm biçimleri (“iç” öğretiler) büyü, masonluk ve belirli manastır ve münzevi gelenekleri içeriyordu. Ancak Tibet gibi Doğu toplumlarında ezoterik bilgi daha genel olarak biliniyordu ve iktidardakiler tarafından bastırılmadı. Ayrıca, bugün modern Batı toplumlarında, kilise ve devletin ayrılması nedeniyle, “iç” öğretilerin bastırılması, Teosofi Cemiyeti ve Gül Haç Kardeşliği gibi daha önce gizli grupların herkese özgürce öğretebileceği ölçüde genel olarak azaldı.

Mevcut kullanımda “Ezoterizm”

Bugün İngilizce konuşulan Batı toplumlarında, “ezoterizm” terimi, daha az aşağılayıcı çağrışımlar taşımasına rağmen, yaygın olarak “okült” anlamında kullanılmaktadır. Tanımlayıcı “ezoterik” terimi, hafif bir kontrastla, teorik fizik gibi anlaşılması veya hatırlanması zor olan veya “ezoterik” istatistikleri gibi belirli bir disiplinin ayrıntılarıyla ilgili olan herhangi bir bilgi anlamına gelir. “Ezoterik” terimi, “içsel” bilgi, disiplinler veya uygulamalar anlamında kendi başına “ezoterizme” atıfta bulunmaz ve bu nedenle “ezoterikçiler” genellikle kendilerini, kendileriyle ilgili daha özel bir terimle ifade etmeyi seçerler.

Bazı günümüz öğretileri, deneyimin “iç” yönlerine (kendini dönüştürme gibi) veya dini metinlerin “iç” anlamlarına (Ezoterik Hıristiyanlık gibi) odaklandıkları için kendilerini “ezoterizm” biçimleri olarak adlandırmayı seçerler. Geçmişteki çeşitli gelenekler, benzer “iç” odaklarının yanı sıra “seçici” ve “gizli” doğaları nedeniyle “ezoterizm” biçimleri olarak sınıflandırılabilir.

Nüanslar

Ezoterizm, basitçe “gizli bilgi” anlamına gelen okültizm ile büyük ölçüde örtüşür. Bununla birlikte, 20. yüzyılda birçok ezoterikçi, onunla ilişkili olumsuz çağrışımlar (örneğin, şeytana tapınma veya kara büyü içerdiği varsayımı) nedeniyle ikinci terimden kaçınır. Aynı nedenle, ezoterizmin birçok (ağırlıklı olarak Hıristiyan) muhalifi “okültizm” terimini tercih ediyor.

Ezoterizm ve mistisizm arasında da pek çok örtüşme vardır. Bununla birlikte, birçok mistik gelenek, ek manevi bilgi sunmaya çalışmaz, bunun yerine inananın dikkatini veya dualarını adanmışlık nesnesine daha güçlü bir şekilde odaklamaya çalışır. Bu nedenle, keşiş Thomas Merton bir mistik olabilir, ancak muhtemelen bir ezoterikçi değildir.

New Age hareketinin çeşitli ezoterik geleneklerle birçok bağlantısı vardır. Bununla birlikte, birçok ezoterikçi “Yeni Çağ” etiketini reddediyor. Çoğu zaman, New Age hareketinin unsurlarını, ilişkilendirilmek istemedikleri ticaricilik ve/veya saflık olarak reddederler. Başka bir zorluk, yüzlerce hatta binlerce yıllık olabilen “yeni” ezoterik gelenekleri tanımlamaktır. Öte yandan, aslında oldukça yeni olan “gelenekler” genellikle kurgusal bir tarihle örtülür ve ticarileştirilmiş ezoterizmde eski olarak geçer. Bu tür pazarlama tekniklerini görmek biraz muhakeme gerektirir.

Son olarak, kültürel olarak konuşursak, Satanizm’in birçok takipçisi muhtemelen genel ezoterizm kategorisine girer. Bununla birlikte, hemen hemen herkes bunlardan kaçınır ve bu nedenle birbirleriyle olan ilişkileri de gergindir. Ezoterizm, hem tarihsel olarak hem de günümüzde Hıristiyanlıkla çok daha derin bağlara sahiptir, ancak muhafazakar Hıristiyan gruplar Hıristiyanlığın aldığı bu biçimlerden rahatsız olabilir.

İlginizi çekebilir: Egzoterizmden ezoterizme: Bilinenden bilinmeyene doğru bir yolculuk

Aylin Aslan Gök
Merhaba sevgili okuyucu ben Aylin. Bir yolcuyum. Bence bir insanın kendisini en iyi tasviri budur diye düşünüyorum. Kendimi bildim bileli “kimim ben?” sorusunun peşine ... Devam