Akıllara takılan soru cevabını buldu: Eşcinsel erkekler kadınlara ilgi duyar mı?

Birçok insan cinsel yönelimlerin üç kategoriyle sınırlı olduğunu düşünür: Homoseksüellik, heteroseksüellik ve biseksüellik. Bu görüş, bu üç yönelimin arasında farklı yönelimlerin de olabileceğini reddeder. Bir başka deyişle, bu görüşe göre; dışarıdaki insanların tümü ya heteroseksüeldir, ya eşcinsel ya da biseksüel. Ancak durum sanıldığından çok daha farklı.

İlginizi çekebilir: Cinsellikle ilgili bildiğimiz her şey değişiyor: Akışkan cinsiyet

Cinsel yönelim konusu, düşünüldüğünden çok daha karmaşık olmakla birlikte, en iyi şekilde anlaşılabilmesi için bir süreç olarak ele alınmalıdır. Aslında cinsel yönelimlerin bir süreç olarak incelenmesi gerektiği fikri yeni değil. Hatta 20.yüzyılın ilk yarısında çalışmalarını sürdüren Alfred Kinsey’in konuyla ilgili ortaya koyduğu bir tablo bile var. 0’dan 6’ya kadar numaralandırılan bu tabloda 0, tamamen heteroseksüelliği; 6 ise tamamen eşcinselliği ifade ediyor:

Kinsey Skalası
Kinsey skalasına göre cinsel yönelimler.

Tartışmalı bir tablo olan bu skalaya yöneltilen eleştiriler, genellikle, numaralarla ifade edilen yönelimleri birbirinden ayıran özelliklerin net olmamasından kaynaklanıyor. Örneğin; kendini 5 (baskın eşcinsel, nadiren heteroseksüel) ile ifade eden bir erkekle 6 (tamamen eşcinsel) olarak ifade eden arasındaki farkın tam olarak ne olduğu anlaşılmıyor. Çünkü 5 numaralı sınıflandırmaya giren bir erkek gerçekten kadınlara ilgi duyuyor da olabilir; ya da kendini tam anlamıyla eşcinsel olarak tanımlamaktan çekiniyor olması da muhtemel.

İlginizi çekebilir: Toplumsal cinsiyet rollerinin dışına çıkabilmek

Konunun bilimsel boyutu

Öte yandan bu tartışmalı konuyla ilgili yapılan araştırmalar da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Archives of Sexual Behavior isimli dergide yayımlanan bir araştırmada, 58 eşcinsel erkeğin katılımının sağlandığı bir online anket çalışması uygulandı. Ankette katılımcılara cinsel yaklaşımları ve geçmişleri soruldu. Ayrıca ankete katılanlardan 36 tanesi ile de laboratuvar çalışması yapıldı. Bu çalışmada katılımcılara farklı türde pornografik materyaller izletilerek fiziksel uyarılmaları test edildi.

Elde edilen anket sonuçlarında, katılımcıların 20’si Kinsey skalasına göre 5 (baskın eşcinsel) numarayla sınıflandırılırken, geri kalan toplam 38 erkek 6, yani tamamen gay olarak ifade edildi. Laboratuvar deneylerinde ise, anket sonuçlarına göre baskın eşcinsel olan erkeklerin kadınların rol aldığı pornografik materyal izlerken, tamamen eşcinsel olanlara oranla daha fazla uyarıldığı fark edildi.

Çalışmada ortaya çıkan bir başka ilginç sonuç ise, her iki grubun da erkekler tarafından aynı oranda uyarılmasıydı. Dolayısıyla çalışmaya katılan erkekleri birbirinden ayıran özelliğin kadınlar tarafından uyarılıp uyarılmadıkları olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bu çalışma ve Kinsey skalası, aslında birçoğumuzun aklına takılan bir soruya cevap veriyor: Gay erkekler de kadınlar tarafından belli bir oranda uyarılabiliyor. Öte yandan çalışmanın Kinsey skalasını kanıtlar nitelikte bir araştırmaya imza attığını düşünürsek, kendini tamamen heteroseksüel olarak tanımlayan bireylerin de kendi cinslerine ilgi duyabildiğinin bilimsel ispata dayandığı iddiaları geçerlilik kazanıyor. Ancak bu konuda kesin konuşabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu da bir gerçek.

İlginizi çekebilir: LGBT sözlüğü

Kaynak:

kinseyinstitute.org

lehmiller.com

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!