Dünya’ya yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak 10 Dünya haritası

Günümüzün en popüler konularından iklim değişikliği ve küresel ısınmayı tüm detaylarıyla açıklayan bu haritalar Dünya’ya farklı bir perspektiften bakmanıza yardımcı olacak.

Bakış açısı

Apollo 17 astronotlarının çektiği meşhur Blue Marble (Mavi Mermer) adlı fotoğraf

1

Aktif yangınlar

Bu fotoğraf NASA’nın Terra ve Aqua uydularından alınmış olup 2014 Ağustos’unda dünya çapında oluşan yangınların boyutunu gösteriyor. Her ne kadar çoğu yangın doğal yollarla oluşsa da, günümüzde çoğunlukla insanlar yangınlara neden oluyor.

2

Deniz yüzeyi sıcaklığı anomalisi

Bu haritada 2011 yılı Eylül ayının deniz sıcaklığındaki anomalileri görüyoruz. Koyu kırmızı olan kısımlar, önceki yılların Eylül ayına göre daha sıcak ölçülen bölgeleri gösteriyor. Korkutucu olansa kuzey kutbu bölgesinde bariz bir şekile görülen küresel ısınma etkileri.

3

Ortalama yeryüzü sıcaklığı

Bu harita, NASA’nın Terra uydusu tayfsal ışınımölçerinden alınan orta derece çözünürlükteki görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. 2001 yılı Ağustos ayı gün içi yeryüzü sıcaklığını global olarak göstermektedir. Yeryüzü sıcaklığı, Dünya yüzeyindeki enerji dengesini gösteren iyi bir göstergedir ve bu ölçümler hidrolojik, ekolojik, biyokimyasal ve iklimsel çalışmaların geniş bir yelpazesinde büyük bir gereklilik ve önem taşır.

Bu fotoğraftaki önemli not, Grönland buz tabakasının dış çizgisi etrafındaki alanın yüksek sıcaklığı olarak gözlemleniyor. Çıplak alan sıcaklığıyla buzla kaplanmış alanın sıcaklığı arasındaki dramatik farkı görebilirsiniz. Grönland buz tabakası küresel ısınma nedeniyle çekiliyor, daha az güneş ışığı yansıtıyor ve yer daha fazla ısı emiyor.

4

Net birincil verimlilik

Net birincil verimlilik bitkilerin solunum için ne kadar oksijen alıp fotosentez sonucu ne kadar oksijen ürettiği arasındaki farkın ölçümüdür. Kuzey Yarımküre’nin kutupaltı ormanı, tayga çemberi ve karbon döngüsü geniş önem tutuyor.

5

Klorofil konsantrasyonu

Fotosentez yapan tüm bitkilerde bulunan klorofil yeşil renkli ve ışığı kullanan bir yapıdır. Okyanustaki bitki planktonu biyokütlesini ve küçük organizmaları gösteren bu haritada sarı ve beyaz kısımlar yüksek konsantrasyona işaret ediyor.

6

Nüfus yoğunluğu

Hangi bölgelerde insan nüfusunun yoğunluğunu bu sefer bir uydu yardımıyla değil ulusal nüfus datalarından alarak haritaya yansıtıyoruz.

7

Albedo

Albedo, Dünya’nın yansıttığı ışığın Dünya yüzeyine düşen ışığa oranıdır. Daha fazla yansıtan yüzeyler daha parlak olarak resmedilmiş. Burada ilgi çeken nokta Afrika’daki Sahra Çölü. Çölleşme iklim değişikliğinin bir yüzü olsa da, küresel ısınmayla başa çıkmak için en azından bir geribildirim döngüsü durumu olabilir.

8

Sirrus (tüybulut) yansıması

Tüybulutlar; ince, yüksek irtifa bulutlarıdır. O kadar incedirler ki, çıplak gözle görünmezler. Haritadaki parlak beyaz kısımlar tamamiyle sirrus bulutlarıyla kaplı kısımlardır. Uçakların arkalarında bıraktığı iz, doğanın kendisinden daha fazla sirrus üretiyor.

9

Ultraviyole indeksi

Ultraviyole ışınları güneşte yanmamıza neden olan ışınlardır. Haritanın ortasındaki mor bant gibi olan kısım, 2010 yılı Temmuz ayında ultraviyole ışınların en yoğun olduğu anı yaşadığını gösteriyor.

10

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!