Bilişsel davranışçı terapi nedir, ne işe yarar?

Bilişsel davranışçı terapi kişinin düşünce yapısının, algılarının ve olayları yorumlayış şeklinin, duygusal tepkilerini ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır. Bu doğrultuda terapideki amaç, kişinin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerini yeniden yapılandırmak ve yerine gerçekçi ve olumlu düşünce şeklini getirmektir. Bu şekilde kişinin duygu ve davranışlarının değişmesi sağlanır.

Bilişsel davranışçı terapi kısa süreli, planlı, yapılandırılmış bir psikoterapi türüdür. Bu terapinin etkinliği bilimsel kanıtlarla desteklenmiştir.

Bilişsel davranışçı terapide ne yapılır?

Kişinin hayatında sorun olarak gördüğü konular belirlenir. Bu sorun alanları, ilişki alanı, sosyal yaşam ve iş yaşamı, ailevi sorunlar vb. olarak değerlendirilebilir. Kişi ile terapistin iş birliği içinde belirledikleri sorunlar doğrultusunda çalışmaya başlanır.

Bilişsel davranışçı terapi ne kadar sürer?

Bilişsel davranışçı terapi yapılandırılmış bir terapi türü olduğundan, ilk seanstan itibaren terapinin hedefleri ve amaçları belirlenir. Kişinin öyküsü alındıktan ve sorunlar belirlendikten sonra hedeflere yönelik çalışmaya başlanır.

İlk görüşmeler birer hafta ara ile yapılır, kişi iyi hissetmeye başlayınca görüşmelerin arası 15 gün şeklinde açılır. Zamanla görüşmelerin sıklığı azalır. Belli bir değişim ve gelişme sağlandıktan sonra, belirli aralıklarla kontrol görüşmeleri yapılır.

Terapi ne zaman etkisini göstermeye başlar?

İlk görüşmeden itibaren soruna dair farkındalık başlar ve neler yapılacağı belirlenir. Yani iyileşme süreci ilk görüşmede başlar. 3-4 seans sonra kişinin düşüncelerindeki yeniden yapılandırma ile birlikte kişideki duygular değişmeye başlar.

Terapi sürecinde danışan neler yapar?

Bilişsel davranışçı terapinin davranışçı bölümünde kişinin hayatında işlevini bozan davranışların değiştirilmesi için çalışılır. Kişinin uyumsuz davranışlarının tespiti ve yerine uyumlu davranışların konulması için çalışılır. Bu amaçla sorunu belirleyebilmek için kişiye ”ev ödevleri” verilir. Bu ev ödevleri üzerinde çalışılarak, danışanın uyumsuz davranışları belirlenmiş olur. Bundan sonraki amaç bu uyumsuz davranışların yerine hangi davranışların konacağının üzerinde çalışmaktır.

Bilişsel davranışçı terapi ile hangi alanlarda çalışılır?

Bilişsel terapinin uygulandığı pek çok psikolojik alan vardır. Depresyon,  obsesif- kompulsif bozukluk, depresyon, kaygı bozuklukları (panik atak), yeme bozuklukları, sosyal fobi, hipkondria (ciddi fiziksel bir hastalığa yakalanmakla ilgili duyulan kaygı).

Bilişsel davranışçı terapide terapistin amacı kişinin duygu ve davranışlarında kalıcı bir değişim sağlayarak, kişinin düşünce ve inançlarında bir değişmeye yol açmaktır.

Kişinin düşünce sistemindeki değişiklik ve seanslar içinde kendisi ile ilgili fark ettikleri ile kişi bir süre sonra kendi kendisini daha iyi tanır ve sorunlarla daha kolay bir şekilde baş edebilmeye başlar.

İlginizi çekebilir:

Uzman Klinik Psikolog Romina Kuyumcuoğlu Psikolog
Romina Kuyumcuoğlu // Uzman Klinik Psikolog - Haliç Üniversitesi Psikoloji lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede Klinik (Uygulamalı) Psikoloji yüksek lisansı yaparak uzmanlık eğitimini tamamladı. ... Devam