Yaşadığımız ilişki türünün cinsel motivasyonumuz üzerindeki etkileri

Daha önce sizlerle kadınların ve erkeklerin cinsel ilişkideki farklı beklentilerinin neler olduğunu “Kadınların ve erkeklerin cinselliğe bakış açısı” yazımızda paylaşmıştık. Peki, cinsel ilişki tercihindeki bu farklılık üstünde hali hazırda sürdürdüğümüz ilişki şeklinin herhangi bir etkisi bulunuyor mu?

Yaşadığımız ilişki türünün cinsel motivasyonumuz üzerindeki etkileri
Tek gecelik ilişkiler yaşamamızın ya da uzun süreli ilişkileri tercih etmemizin cinsellik konusundaki motivasyonumuz ve cinsel davranışlarımız üstünde nasıl bir etkisi var?

Archives of Sexual Behavior dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçları, yaşanan ve tercih edilen ilişki çeşidinin kadınların cinsel motivasyonu üstünde etkili olduğunu gösteriyor.

Araştırmada 510 yetişkin kadından cinsel motivasyonlarıyla ilgili online bir anket doldurmaları isteniyor. Katılımcıların yaş ortalaması 21.6 ve tamamı heteroseksüel (karşı cinse ilgi duyan) bireylerden oluşuyor. Katılımcılardan cevaplamaları istenen ankette, cinsel motivasyonlarının ne olduğunu ölçümlemek amacıyla 140 farklı motivasyon çeşidi seçenek olarak sunuluyor (cinsel tatmin, aşk, intikam gibi). Her maddenin yanında ayrıca bu motivasyona hangi ilişki türünde ne sıklıkta başvurduklarını ölçümlemek amacıyla 4 farklı ilişki türünde (bir kadınla tek gecelik ilişki, bir erkekle tek gecelik ilişki, bir erkekle uzun süreli ilişki, bir kadınla uzun süreli ilişki olmak üzere) hangi davranışları ne sıklıkta gösterdikleri inceleniyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, ilişki çeşidine göre değerlendirildiğinde katılımcıların tek gecelik ilişkileri tercih etmelerinin altında duygusal doyumdan çok fiziksel ihtiyaçlarını giderme amacı bulunduğu ortaya çıktı. Uzun süreli ilişkilerdeyse, kişilerin cinsel birliktelik motivasyonlarının duygusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla olduğu gözlemlendi. Sonuç şaşırtıcı olmasa da, daha önce yapılan araştırmalarda tek gecelik ilişki yaşayan kadınların cinsel birlikteliklerinde duygusal ihtiyaçlarını karşılamak amacı taşıdıkları sonucuna bu araştırmada ulaşılamadı.

Hem tek gecelik ilişkilerde hem de uzun süreli birlikteliklerde cinsel motivasyona en az etki eden faktörlerinse intikam, hastalık bulaştırma gibi hedef odaklı motivasyonlar olduğu gözlemlendi.

Tabii ki her araştırmada olduğu gibi, bu araştırmanın da bazı kısıtlamaları bulunuyor. Katılımcıların bir çoğunun üniversite öğrencisi olması ve yaş ortalamasının oldukça küçük olması, elde edilen sonuçlardan kesin yargılar çıkarmamız için kısıtlayıcı etkenler. Ayrıca sonuçların farklı kültürel ve sosyo-ekonomik çevrelerde değişebileceğini de göz önünde bulundurarak, genellemeler yapmak doğru olmayacaktır.

Sonuç olarak araştırmadan elde edilen verileri göz önünde bulundurarak kadınların seks motivasyonlarının çeşitlilik gösterdiğini, ancak bu çeşitliliğin yaşanan ilişkinin boyutuyla yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Referans: 
Armstrong, H. L., & Reissing, E. D. (2015). Women’s motivations to have sex in casual and committed relationships with male and female partners. Archives of Sexual Behavior, 44(4), 921-934.

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!