Temiz bir enerji kaynağı: Geçmişten bugüne rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisi, diğer fosil kaynaklı enerji rezervlerine kıyasla (kömür, gaz, petrol gibi) sonsuz bir kaynaktır. Tükenme yılı açısından kömür 200 yıl, gaz 65 yıl, petrol 40 yıl ömre sahiptir. Rüzgar ise sonsuz ömre sahiptir, doğaldır, yenilebilir ve sürdürülebilirdir, temizdir.

Rüzgar, enerjisini nereden alır?

Rüzgarın güç kaynağı güneştir. Güneşin, yeryüzünü ve atmosferi homojen ısıtmamasından dolayı oluşan sıcaklık ve basınç farkından dolayı oluşur rüzgar hava akımları olarak. Bir hava kütlesi, mevcut durumundan daha fazla ısınırsa, atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgar adı verilmektedir.

Rüzgar isimleri ve yönleri

Kuzeyden esene Yıldız, kuzeydoğudan esene Poyraz, doğudan esene Gündoğusu, güneydoğudan esene Keşişleme, güneyden esene Kıble, güneybatıdan esene Lodos, batıdan esene Günbatısı, kuzeybatıdan esene Karayel rüzgarı denmektedir.

Geçmişte rüzgar enerjisi: Yeldeğirmeni

Milattan önceki zamanlarda sulama yapmak, pompalama yapmak için rüzgar enerjisi kullanılmıştır. Yeldeğirmeni ismiyle rüzgar enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülmüştür. Günümüzde de kullanım alanı bulunmaktadır.

Günümüzde ve gelecekte rüzgar enerjisi: Rüzgar türbini

Rüzgar gücünü kullanılarak elektrik üretme teknolojisi günümüzde yaygınlaşmaya devam etmektedir. Rüzgar türbinleri, rüzgardaki hareket enerjisini önce mekanik enerjiye daha sonra elektrik enerjisine dönüştürmektedir.

Türkiye’de yap-işlet-devret modeliyle yapılan ilk küçük santraller 1995 yılında yapılmaya başlanmış, Çeşme’de kurulan rüzgar enerjisi santrali, Türkiye’nin rüzgar enerjisinden elektrik üreten ilk santralidir.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Ocak 2022 verilerine göre Türkiye’mizde rüzgar enerjisi kullanımı %10,9’lara yükselmiştir. 2012’lerde sadece %2,5 iken şu anda yaklaşık %8’lik artış yüz güldürücüdür. Ocak 2022 verilerine göre; %64,3 termik, %12,5 barajlı, %3,9 nehir tipi, %3,4 jeotermal, %5 güneş, %10,9 rüzgar tipi elektrik üretimi yapılmıştır. Rüzgar tipi elektriğin artması çok önemlidir.

Rüzgar enerjisinin avantajları: Temizdir, yenilebilir, enerji güvenliği sağlar, hava kirliliği sorununu azaltır, iklim değişikliği sorununa çözüm sağlar, yakıt maliyetleri yoktur, çabuk kurulur, patlama yapmaz ve radyasyon yaymaz, rüzgar türbinlerinin kurulduğu alanlarda tarım ve hayvancılık yapılabilir.

Sevgiler…

Referanslar:
1. https://kontrolotomasyon.files.wordpress.com/2015/09/rucc88zgar-tribucc88nleri.pdf Erişim tarihi: 20.06.2022.
2. https://www.mgm.gov.tr/genel/sss.aspx?s=mahalliruzgarisimleri Erişim tarihi: 20.06.2022.
3. https://en.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/enerji-bulteni-ocak-2022.pdf Erişim tarihi: 20.06.2022.

İlginizi çekebilir: Baharın güzelliğine övgü: Andy Goralczyk’den anime “Bahar”

Emsal Salık Tıp Doktoru
Tıp doktoru, Histoloji-Embriyoloji Uzmanı, Klinik Ayak Refleksoloji Uzmanı, Shiatsu Uzmanı, bass gitaristim. Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunuyum. Artı Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ... Devam