Romantizm ve Chopin: Polonyalı piyaniste yakından bir bakış

Romantizm, 18. yüzyıl sonrasında ilk önce İngiltere, Fransa ve Almanya’da ortaya çıkan, sanatta, edebiyatta ve felsefede, toplumun geleneksel kültüründe önemli rol oynayan bir sanat akımıdır.

Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan kişi romantiktir. Romantizm çağındaki yazarlar, piyanistler de romantiktir. Eserlerinde duygu ve coşkuya yer verirler. Romantik sanatçılar kurallardan, ölçülerden ve formları sınırlayan çizgilerden kurtulma çabasındadır.

Romantizm sözcüğü, Latin kökenli dillerde anlatılan öykü ve söylencelerin ortak adı olan “romans”lardan gelmektedir. Romantizmin başlıca özellikleri arasında doğal güzelliklere karşı derin bir hayranlık, akla karşı duygunun, zihne karşı duyuların yüceltilmesi, dehaların, kahramanların ve olağanüstü özelliklere sahip kişilerin tutkularına ve iç çatışmalarına önem vermesi sayılabilir. Romantizm açısından bakıldığında sanat eseri akla değil, ruha hitap eder.

Yalnız piyano müziğine yoğunlaşan Polonyalı Chopin, romantik dönemin büyük bir bestecisi ve piyanistidir. Piyanonun kullanım imkânlarının gelişimine katkıda bulunmuş, piyanodan elde ettiği renk ve armonilerin zenginliğiyle, samimi ve romantik bir stil meydana getirmiştir. Bestecilik ve piyanistlikte, görülmemiş bir ses zenginliği yaratmayı başarmıştır.

Andre Gide, Chopin’in müziği hakkında şunları söyler: “Chopin’de ışığın yumuşak yansımaları, su sesi, rüzgâr esintileri, yaprak kımıldayışları vardır. Yüksek sesle konuşmaz, iddialı bir şey söylemez, hafifçe değinir geçer. Bu kadarıyla söyledikleri içinize işler, düşlerde dolaştırır, sizi inandırır. Ne denli hafif sesle, çekingence konuşursa, onun ne demek istediğini o denli iyi anlarız.

Chopin’in hayatından kesitlerin yer aldığı “Impromptu” (Hiç ummazken, 1991) filmi çok güzeldir.

Chopin’in eserlerini dinlemek isteyenler için…

The Best of Chopin

Sevgiler…

Referanslar:
1. Yücelen FB. Chopin’in ballade’larının incelemesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eylül 1999. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/33630.pdf Erişim tarihi: 12.04.2021.
2. Daglar I. Frederic Chopin’in müzikal stili. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 12 (1): 415-420.
3. Gök K. Romantizm ve romantizm akımının fotoğraf sanatına etkisi. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2017; 2(2): 41-71.
4. Göktepe M. Romantizm sanat akımı ve sanatçıları üzerine bir değerlendirme. Journal of Arts. 2020; 3(1): 45-66.

İlginizi çekebilir: Müzikte zaman: Müzikte ritim hangi prensiple çalışır?

Emsal Salık Tıp Doktoru
Tıp doktoru, Histoloji-Embriyoloji Uzmanı, Klinik Ayak Refleksoloji Uzmanı, Shiatsu Uzmanı, bass gitaristim. Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunuyum. Artı Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ... Devam