İnsanları iklim değişikliği uğruna savaşmak için nasıl ikna edebilirsiniz?

ABD gibi güçlü bir ülkedeki lider değişikliği, dünyanın birçok yerine, birçok konuyu etkiliyor. Bunlardan biri de iklim değişikliği. ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın, iklim değişikliğiyle ilgili bakış açısı şöyle:

“‘İklim değişikliği’ konusunda hala araştırılması gereken çok şey var. Belki de kısıtlı finansal kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmanın yolu, dünyadaki her bir bireyin temiz su kaynaklarına erişimini sağlamak olabilir. Belki de dünya çapında duraksama evresine geçmiş, sıtma gibi hastalıkların tamamen yok edilmesi üzerine yoğunlaşmalıyız. Belki de artan dünya nüfusuna yetecek kadar gıda üretimi için gösterilen çabaları artırmalıyız. Belki de fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak enerji kaynaklarının geliştirilmesine yoğunlaşmalıyız. En iyi şekilde ilerlemeyi nasıl gerçekleştirebileceğimize karar vermeliyiz çünkü ancak bu şekilde daha iyi, güvenli ve refah bir hayat sağlayabiliriz.”

Trump ekibinin Scientific American‘a verdiği bu yanıt, Donald Trump döneminde iklim değişikliğinin düşük öncelik bir konu bile olmadığını, hiçbir şekilde önceliği olmayan bir konu olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. “Çok daha fazla gerçek tehdit varken, neden paramızı olmayan tehditler için harcayalım ki” diye düşünüyorlar.

İlgili yazı: İklim değişikliğine karşı dünyanın her yerinden 10 ‘çılgın’ proje

Bu bakış açısı, küresel ısınmanın insanlar yüzünden olduğunu ve Dünya üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyleyen bilimsel çalışmalara güvenenler açısından tam bir kabus.

İklim değişikliğini göz ardı etmek neden bu kadar kolay?

İklim değişikliğini göz ardı etmenin bu kadar kolay olmasının birkaç sebebi var. Bunlardan ilki, insanların iklim değişikliğini soyut bir kavram olarak görmesi. İnsanlar bazı hava olaylarındaki değişiklikleri fark etse bile ortalama sıcaklıklarda yıllar içinde yaşanan değişiklikler fark edilmiyor. Karbondioksit ve diğer sera gazı konsantrasyonunu da görmek mümkün olmuyor. Okyanuslardaki hasar bir bakışta görülemiyor.

İnsanları iklim değişikliği uğruna savaşmak için nasıl ikna edebilirsiniz?
Bazen insanlar iklim değişikliğinin gerçek ve insan işi olduğunu düşünse bile bunun için harekete geçmeyebiliyor.

İklim değişikliğinin göz ardı edilmesini kolaylaştıran bir başka neden de sonuçların hemen görülmeyişi. Dünyanın bazı bölgelerinde yüksek sıcaklıklar görülebiliyor ancak bu, alarm verecek seviyede değil. İklim değişikliğinin ağır sonuçları, birçoğumuz için birkaç yüzyıl içinde görülecek sonuçlar.

Bir başka neden de veriler arasındaki tutarsızlıklar veya bazı bilim insanlarının sadece kendi konumlarını düşünerek abartılı çalışmaların altına imza atmaları.

Tüm bunlar, iklim değişikliğine popülist yaklaşanlar için etkin bir silah olarak kullanılıyor. Bazen de insanlar iklim değişikliğine inansa bile, bunun insanlardan kaynaklanmış olduğuna inanayabiliyor ve kendi kişisel çabalarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini savunuyorlar.

İnkar edenlere karşı iklim değişikliği için nasıl savaşılır?

İnsanları iklim değişikliği uğruna savaşmaya iki şekilde ikna edebilirsiniz; bunlardan ilki klasik olarak insanları bunun gerçek olduğuna ikna etmek. Ancak bu yöntem, iki sebepten ötürü yetersiz kalıyor. Birincisi, iklim değişikliğinin gerçek olduğunu veya insanlar yüzünden olduğunu ikna etme eğilimi. İkincisi de insanların bazen davranışlarıyla uyumlu hareket etmiyor oluyor. Yani bazen de insanlar iklim değişikliğinin gerçek ve insan işi olduğunu düşünse bile bunun için harekete geçmeyebiliyor.

İnsanları iklim değişikliği uğruna savaşmaya ikna etmenin diğer yolu da uzun vadeli iklim değişikliğinin, sağlık ve çevre üzerinde kısa vadeli etkilerinin olması. Isınma ve ulaşım için fosil yakıtların kullanımı, birçok zehirli gazın kaynağını oluşturuyor, havayı kirletiyor ve birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Ormanların yok edilmesi hava kirliliğine neden oluyor, biyolojik çeşitliliği yok ediyor ve erozyona nedne oluyor. Kırmızı et tüketmek ise yüksek kolesterol, kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

İnsanları iklim değişikliği uğruna savaşmak için nasıl ikna edebilirsiniz?
İklim değişikliğinin göz ardı edilmesini kolaylaştıran bir başka neden de sonuçların hemen görülmeyişi.

Bu inkar ortamında çevrenizdekileri iklim değişikliği uğruna savaşmaya ikna etmek için onları sadece iklim değişikliğinin varlığına inandırmaya değil, aynı zamanda onlara sera gazının havayı kirlettiği, kırmızı et tüketmenin sağlık sorunlarına neden olduğu gibi kısa vadeli sonuçlar hakkında bilgilendirmeye çalışabilirsiniz.

İlgili yazı: İklim değişikliği küresel gıda sistemini tehlikeye atıyor

San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir ampirik araştırma bu konuda ilginç bir bakış açısı getiriyor. Araştırma kapsamında katılımcılardan iklim değişikliği konusundaki önce bireysel davranışlarını sorgulamaları, sonra da kolektif akış açısını sorgulamaları istenmiş. Katılımcıların, kolektif davranışları sorguladıklarında iklim değişikliği kampanyalarına ayırdıkları bağış miktarının yüzde 50 arttığı gözlemlenmiş.

Araştırmayı yapan ekip, her ne kadar bu sonucun iklim değişikliğiyle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını eylemlerini yeniden gözden geçirmeye sevk ettiğini düşünse de, tüm araştırmalar aynı sonucu vermiyor. Duke Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, insanların iklim değişikliği hakkında uzun süredir çok fazla şey duyduklarını ancak bu konuya çok fazla önem vermediklerini gösteriyor. Araştırmayı yapan ekip, bunun tersine çevrilmesi için siyasi parti temsilcilerinin veya birebir görüşmelerin çok daha önemli olduğunu savunuyor.

Kaynaklar:
Psychology Today
Huffington Post

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!