Elemental beslenme 4: Havadan gelen

Beden üzerinde bilgelik geliştiren Uzak Doğulu üstatlar kendi coğrafyaları ve enkarneleri sırasında birçok bilgiyi geliştirmişler. En önemli kısmı da bu bilgileri hatırlamaları olmuş. Hala da öyle oluyordur. Hayatlarımızda kazandığınız bilgileri hatırlayıp bu hayatımızdaki enkarnemizi daha hızlı anlıyorsak bu bize iyi gelmez mi? Haydi, buna dualite gereği iyi karma diyelim. Kötü karma? Burası biraz derin bir konu, çünkü olay Güneş sinir ağında yaşanıyor. “Bütün bunların beslenme ile ne ilgilisi var?” derseniz özgür irade ile yaptığımız tercihler bu dünyada görünür oluyor birçoğumuz için. Burası bir bakıma savaş alanı gibi iyinin ve kötünün tesirleri altında.

Geldik hava elementine. Bu element sözü taşır. Maddeyi taşır. Bir yerden bir yere hızlı yol alır. Doğası yukarıya, daha sübtil olana doğru hareket eder. Kısaca bizim için nefestir bu element.

Örneğin hava elementi; düşünce, zeka, iletişim, sosyal ilişkiler, öğrenme isteğiyle ilişkilidir. Hava elementinizde dengesizlik varsa bu alanları yakından gözlemek gerekebilir. Hareketli ve dinamik nesnelerin gaz şeklindeki formudur diyebiliriz. Rüzgar gibi görünmezdirler ancak etkileri hissedilir. Hayatımızdaki enerji transferi için gerekli olan temiz, saf ve formsuz elementtir.

Havanın formsuz olması onun her şeyin içinde yer almasına ve boşluğu doldurmasına olanak verir. Diğer elementler gibi dünyasal beslenme olarak önerebileceğimiz uygulama, nefes egzersizleri yapmak olacaktır. Nefes çalışmaya başladığınızda, vücudunuza doğru nefes almadığınızı fark edersiniz. Kısa nefesler, tam alamama, tam verememe gibi durumları gözlersiniz. Gün içinde dikkatimiz dağıldığında nefes hemen değişir. Sakin alınan nefes ile hızlı, kesik alınan nefes farklıdır.

Elemente geri dönelim. Ateş elementi havayı besler. Toprak ise havayı geriletir. Hızlı bir elementtir, bu yüzden bu elementi taşıyan kişiler çok hızlı hareket etmeyi severler. Hızlı düşünür, hızlı karar verebilirler. Kolay değişirler ve değişime kolay uyum sağlarlar, bu onların doğal yapabildiği işlerdendir. Ani değişimler yapabilir ve değişimle karşılaştıklarında da zorlanmaz hava elementleri. Uzun vadeli plan yapmayı sevmez hava elementi, çünkü onlar için gün vardır. Başarmayı severler, aynı zamanda sabırsız olabilirler ve başarının gelmesini bekleyemeyebilirler. Gezmeyi severler, bir gün orada, bir gün buradadırlar. Yapıcı ya da yıkıcı değildirler, sadece mevcut düzenin devamını sağlarlar; bu özellikleri onları nötr gösterir. Konuşkan ve sosyaldirler, sürekli yeni insanlarla tanışmayı sever hava elementi.

Entelektüel birikimleri vardır, hemen hemen her konu hakkında az da olsa bilgi sahibidirler. Kendilerini dinletmeyi başarırlar bir şekilde. Aynı anda birçok şeyle birden uğraşmayı sevdikleri için konsantrasyon sorunu yaşayabilirler. Elementler kendimizi bilme yolunda bize ışık tutan parçalarımızdır. Her şey gelişir ve dönüşür. Yolculuk bire yapılan yolculuktur. Bir sonraki konumuz ise metal elementi.

İlginizi çekebilir: Elemental beslenme 3: Göklerin ve yerlerin suyu

Avni Onur Sevinç
Gelişimimize uygun ekolojiyi inşa etmek için çalışan bir Doğa. Doğa, aynı zamanda arkadaşlarını da arar. Bu temiz ekolojide olmak ister misin?