Değişme gücü hayatın bize hediyesidir: En büyük gücünün farkında mısın?

Küçük bir bebek gibi aç gözünü dünyaya, yaşama. Onun aylarca karanlık mağarasında yumuk gözlerinin ışığa hassasiyeti gibi, yavaş…

İlk nefeste ciğerlerinin hayatla yakıcı buluşması gibi yaşamın özgür kollarındaki dans. Biraz yakıcı, biraz bilinmez, biraz da transformasyonel. Bir su canlısından bir kara canlısına dönüşmenin fiziksel acısı.

Bir transformasyon ile, bir dönüşüm ile geliyoruz yaşama, o dönüşümün acısı ile. Bir gerçeklikten diğerine anne dediğimiz kapıdan geçerek çıkıyoruz “Doğuran” dediğimiz solucan deliğinden…

Bundan sebeptir ki beden ilk önce acıyı tanıyor. İlk önce nefesten korkuyor, yaşamdan korkuyor, sonra en çok değişimden kaçıyor! Çünkü bu beden ile ilk deneyimi “dönüşmek” oluyor insanın.

Hem en güçlü hem de en zayıf olduğumuz andır o. Dönüşümü fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz, uyumu saniyeler içerisinde başardığımız, sonsuz boşluk duygusunu bedensel olarak ilk defa yaşadığımız, hem kırılgan hem de mucize olduğumuz andır.
Her insanın, her hayvanın, bu dünyaya gelen her memelinin mucizesidir bu dönüşüm ve herkesin yapabildiğidir, gücüdür.
Yaşama gelir gelmez, kendimize değişip dönüşebileceğimizi kanıtlarız. İlk öğrendiğimiz şeydir bu. Beden hatırlar hem acısını hem de gücünü, yeteneğini…

Bir durum karşısında içeriden gelen korku da cesaret de aynı ana aittir bu yüzden. Değişebileceğini bilirsin ve bunun acılı olabileceğini de!

Neden acıdan korkar insan?
Neden değişimden korkar insan?
Neden gücünden korkar insan?

Benim için sebebi açık! Hem hediyen hem de lanetin aynı an içindedir. Hem gücün hem de kırılganlığın, hem doğumun hem ölümün aynı andadır. Suda yaşayana öldüğün an karada yaşayana doğduğun andır.

Her şeyi aynı anda yaşayarak gelir insan, her şeyi bu yüzden deneyimleyerek, bilerek gelir. Hatırla ya da hatırlama, beden bilir, o hatırlar ve seni yönlendirir. Korkutur, heyecanlandırır, sakinleştirir… O seni yönlendirir, seni hazırlar.

En büyük gücün, daha dünyaya gözünü açmadan ilk nefesinde verildi. Hiçbir zaman unutmaman gereken en temel aletin, değişme gücün.

Ve bu güç, yaşamın boyunca seninle olacak, elindeki asan, başındaki takken olacak. Büyücünün ilk nefesi sensin. Yaşamın öpücüğü ile kurbağadan insana dönüşen de, X-Man’deki mistik de sensin.

Bunun “gerçeğimiz” olduğunu anladığımızda, “acı” yerini “deneyim” ve “ustalığa” bırakacaktır.

Bütüne…

İlginizi çekebilir: Bu yol nereye çıkıyor: Her gün neyin peşinde yürüyorsun?

Esra Uyman
Lise yıllarında başlayan kişisel gelişim, ruhsal gelişim ve metafizik konularına duyduğu yoğun merak onu yurt içi ve yurt dışında birçok özel eğitim çalışmalarına katılmaya ... Devam