Çocuk ve ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan çocukların, sürekli tekrarlayan ve istenmeyen düşünce ve törensel eylemleri vardır ve bunları kontrol edemediklerini hissederler.

okb

İstenmeyen ve tekrarlayan düşüncelere (obsesyon) karşılık törensel eylemler (kompulsiyon) geliştirirler. Kompulsiyonların amacı, obsesyonları kontrol etmek ya da zihinden tamamen uzaklaştırmak, dolayısıyla da bu düşüncelerin yarattığı kaygıyı azaltmaktır. Ancak bu, geçici bir rahatlama sağlar. Bir süre sonra obsesyonlar geri gelir. Dolayısıyla, bu durum obsesyonların gelmesi ve kompulsiyonların tekrarlanması şeklinde bir döngüye dönüşür ve giderek çocuğun hayatını zorlaştırmaya başlar.

Belirtiler nelerdir?

Boy Stacking a Pile of CoinsÇocukluk döneminde genellikle sinsi başlayan bir durum olması, çocukların olayı çok iyi tanımlayamaması ve belirtilerin çocukluk dönemi özellikleriyle karıştırılabilir olması tanıyı zorlaştırabilir.

Obsesif Kompulsif olan çocuklar için düzen çok önemlidir. Kendilerince kurdukları düzende herhangi bir şey ters gittiğinde aşırı kaygı başlar. Bu çocukların ritüelleri ( davranış kalıpları) vardır. Örneğin; çizgilere basmadan yürümeye çalışma, sayı sayma, dokunma, koklama, sıkça el yıkama, ödev yaparken mükemmeliyetçi olma (tekrar tekrar silme ve yazma) ve bazı hareketleri tekrarlama gibi. Eğer ritüeller sıkıcı, kaygı verici ve yaşamı etkileyen hale geldiyse hastalık boyutuna ulaşmış demektir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) çocuğun hayatını oldukça zorlaştıran bir rahatsızlıktır. Çocuk, bazı günlük aktiviteleri yerine getirirken, kopmulsiyonları nedeniyle çok zaman kaybedebilir ve yorulabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk nasıl tedavi edilir?

Obsesif Kompulsif Bozukluk, çocuğun hayatını oldukça zorlaştıran bir rahatsızlıktır. Çocuk, kompulsiyonları nedeniyle günlük yaşamında çok zaman kaybedebilir. Bu da çocuğun hem arkadaşlık ilişkilerini hem de okuldaki performansını olumsuz şekilde etkiler. OKB, tedavi edilmediği taktirde erişkinlik dönemine kadar devam eder ve bulgular gittikçe yaşamı daha etkiler hale gelir.

Tedavide Bilişsel Davranışçı Terapi çok etkilidir. Çocuk ile obsesif düşünceleri üzerinde çalışılarak bu düşünceler yeniden yapılandırılır ve davranışçı teknikler ile çocuk ile birlikte denemeler yapılır ve ev ödevleri verilerek çocuğun evde ve okulunda da denemeler yapması istenir; böylece kısıtlayıcı ve zorlayıcı olan ritüeller yerine farklı davranış biçimleri benimsenmesi için çalışılır.

Aileyi de OKB hakkında bilgilendirmek ve tedavi sürecine dahil etmek çok önemlidir. Ailenin tedavi sürecinde çocuğun yanında olması ve desteklemesi, çocuğunun verdiği mücadelede daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

 

Yazarın diğer yazıları için tıklayınız. 

 

 

Uzman Klinik Psikolog Romina Kuyumcuoğlu Psikolog
Romina Kuyumcuoğlu // Uzman Klinik Psikolog - Haliç Üniversitesi Psikoloji lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede Klinik (Uygulamalı) Psikoloji yüksek lisansı yaparak uzmanlık eğitimini tamamladı. ... Devam