Yeni nesil öğretmenlerin vazgeçilmez 9 özelliği

“Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” M.K. Atatürk

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, bu sözlerini “eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır” diye tamamlıyor. Bu söz, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını, fedakarlığını ve toplumsal önemini de en etkili şekilde vurguluyor.

Sürekli gelişen, değişen bir dünyada, öğrenme gibi öğretme biçimleri de şekil değiştiriyor. Yeni nesil öğretmenliğin tanımı da tüm öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak, en yaratıcı, en etkili ve en güncel yöntemleri kullanan öğretmenler tarafından şekillendiriliyor. Peki yeni nesil öğretmenlik nedir, yeni nesil öğretmen kimdir?

Liderdir.

Yeni nesil öğretmenler liderdir. Sınıftaki liderlik konumunu, yalnızca öğrencileri yönetmek ve söz dinletmek üzerinden değil, öğrenmek ve öğrenmek için yeni yollar açmak üzerinden kurgulayarak, öğrendikçe gelişmenin temellerini atarlar. Bu sebeple öğretmenler öğrencilerin ders içerisinde daha etkin olmasını sağlayarak göz korkutan dersleri dahi çok daha verimli bir şekilde işlerler.

İdealist ve akılcıdır.

Yeni nesil öğretmenler çağdaş eğitim ilkelerini benimseyerek, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurmak için çalışırlar. Öğretmeye heveslidirler, akılcılığı üstün tutar ve ideallerinin peşinden koşarlar. Kendilerini yepyeni eğitimlerle her gün daha da geliştiren öğretmenler bu bilgilerini öğrencilerle de paylaşıp çok daha bilgili bir yeni neslin ortaya çıkmasına yardımcı olurlar.

Öğretirken öğrenmeye devam ederler.

Yeni nesil öğretmenler, hayat boyu öğrenmeye devam etmenin, öğretirken kendilerini de her an geliştirmenin peşinde koşarlar. Kullandıkları yöntemlerle yalnızca bilgiyi değil, öğrenmeyi de öğretmek için çalışırlar.

Garanti Bankası tarafından 2008 yılında kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Öğrenen Lider Öğretmen eğitimiyle, öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Yaparak ve yaşayarak öğrenmeye uygun kurgudaki etkileşimli eğitimlerle, aynı okul kültürünü paylaşan öğretmenlerin meslektaş dayanışmasını geliştirmelerine de destek olunuyor.

Kendilerini sürekli geliştirirler.

Yeni nesil öğretmenler bilginin her daim değişen, gelişen ve takip edilmesi gereken bir şey olduğunun farkındadır. Her an yeni bir şeyler öğrenmeyi, öğrencilerden ve çevrelerinden aldıkları geri bildirimlerle kendilerini geliştirmeyi hedeflerler. Sürekli gelişmenin, mesleklerinin merkezinde olduğunun bilincindedirler.

Öğrencilerin başarısını merkeze alırlar.

Eğiten, öğreten tüm yeni nesil öğretmenler, yalnızca kendi başarılarını değil, tüm öğrencilerinin başarılarını merkeze almak konusunda duyarlıdır. Kendilerini ve öğrencilerini tanıyarak, en uygun yöntemlerle yalnızca öğrenme ve öğretmeye değil, geleceğe yön vermeyi hedeflerler.

ÖRAV Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı, okulların lideri konumunda olan eğitim yöneticilerinin, birlikte öğrenme kültürünü kendi kurumlarında oluşturmaları için gereken yöneticilik ve liderlik becerilerini arttırmayı amaçlıyor. Eğitim yöneticilerinin, okullarını verimli öğrenme ortamlarına dönüştürmeleri için gereken bilgi ve becerilerinin desteklenmesine yardımcı oluyor.

Sosyal olarak da duyarlıdırlar.

Yeni nesil öğretmenler duyarlıdır. Yalnızca kendilerinin değil, sorumluluklarını aldıkları öğrencilerin de kendi haklarını ve içinde yaşadıkları toplumun haklarını savunmalarını, ve sorunları barışçıl bir şekilde çözmelerini sağlayacak yöntemler kullanmaya öncelik verirler. Böylelikle okulun sadece derslerden ibaret olmadığını da çok güzel bir şekilde ifade ederler. Bu da bilinçli gençlerin yetişmesine yardımcı olur.

Garanti Bankası ve ÖRAV iş birliğiyle hayata geçirilen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin artırılmasını ve öğrencilere de bu becerilerin kazandırılmasını hedefliyor.

Doğru iletişim teknikleri konusunda kendilerini geliştirirler.

Yeni nesil öğretmenler, öğrenme ortamında hem kendilerinin hem de öğrencilerinin kendilerini ifade ediş şekillerinin öğrenme ortamını etkilediğinin bilincindedir. Doğru iletişim teknikleri ve çözüm odaklı bir yaklaşımla, öğrencilerin iletişim becerilerini de geliştirmeyi hedeflerler.

ÖRAV Çözüm Odaklı İletişim Eğitimi kapsamında, öğretmenlerin sınıf içinde öğrencilerle iletişimlerini güçlendirecekleri, kendi duygu, düşünce ve davranışlarına odaklanarak süreçte yaşananları gözden geçirecekleri etkinliklere yer veriliyor.

Öğrencilerin gelişimine yönelik adımlar atarlar.

Yeni nesil öğretmenler, öğrencilerinin farklı beceriler kazanabilmesi için sınıflarında farklı, yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanmaktan çekinmez. Kendi yaratıcılık potansiyelinin farkında olan öğretmenler, öğrencilerinin de bu becerileri kazanmaları için çalışır. Öğrencilerinin yalnızca o dersine, o dönemine ya da  öğretim yılına değil, geleceğine de yatırım yaparlar.

ÖRAV Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin eğitimi,  yaratıcı düşünmeye ilişkin temel kavramlar, kişisel yaratıcılık potansiyelimiz, öğrenme biçimlerinin etkisi, yaratıcılık gelişimi için kullanılabilecek teknikler ve ders planı tasarlama konularında farkındalık kazandırma amaçlı tasarlanmıştır.

Fark yaratırlar.

Yeni nesil öğretmenler, tutkusu, azmi ve motivasyonu ile fark yaratır. Denenmemişi denemekten çekinmez; sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenekleri en etkili şekilde kullanarak, yalnızca kendi öğrencileri üzerinde değil, tüm eğitim sistemini ve gelecek nesiller üzerinde olumlu bir etki bırakır.

ÖRAV, her sene düzenlediği Fark Yaratan Öğretmen yarışması ile 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerin değerinin yeniden gündeme gelmesi amacıyla Fark Yaratan Öğretmen kampanyası düzenliyor.

Motivasyonu her daim yüksektir.

Yeni nesil öğretmenler, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra kendilerini geliştirmek için de yüksek bir motivasyona sahiptir. Motivasyonlarını öğrencilerinin yanı sıra iletişim halinde bulundukları diğer eğitimcilere de bulaştırırlar. Meslektaşları ile iş birliği yapmaktan ve birbirlerini desteklemekten çekinmezler.

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın her ayın son Perşembe günü düzenlediği ÖRAV Sohbetleri, meslekleri, hobileri, tutku ve azimleriyle kendilerini bulundukları yerden ileriye taşımayı başarmış bireyleri konuşmacı olarak davet ederek, katılımcı öğretmenlerin farklı vizyonlarla tanışması ve etkinlik sonunda kendi hayatlarına ilham verecek ve onları motive edecek kazanımlarla ayrılmalarını sağlıyor.

Aydınlık bir gelecek için: Öğretmen Akademisi Vakfı ile tanışın.

Öğretmen Akademisi Vakfı; yeni nesil öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve öğretirken öğrenmeleri için öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla eğitim programları geliştiriyor, etkinlikler düzenliyor ve bu programları tüm öğretmenler için ücretsiz olarak sunuyor. Türkiye’de bu alana odaklanmış ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan ÖRAV, kurulduğu 2008 yılından bu yana Türkiye’nin her yöresinde görev yapan 250 eğitimciden oluşan ekibi, 81 ilde görevli 165.000’den fazla öğretmen ve eğitim yöneticisiyle eğitim programlarını yeni öğretmenlere ulaştırmak için çalışıyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amaçlı tüm bu çalışmalarının yanı sıra ayrıca Baba Beni Okula Gönder, Barışçıl İletişim, Hayat Boyu Öğrenme, Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin ve Etiketsiz Eğitim gibi, eğitim alanında çalışan her türlü kurum ve kuruluşla köprü kuracak işbirlikleri de yapıyor.

Hepimize Teknolojiyi Sevdiren Banka: Öğretmen Akademisi Vakfı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile tanışmak için tıklayın.

 

Yeni nesil öğretmenlerin özelliklerinden bahsettiğimiz bu içerik Garanti Bankası ve ÖRAV katkılarıyla hazırlanmıştır. 

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!