İndigo, kristal ve gökkuşağı çocuklar: Yeni dünyanın yıldız çocukları

Etrafınızda gördüğünüz çocukların ya da kendi çocuklarınızın farklı ve değişik olduğunu düşünüyor ya da hissediyor olabilirsiniz… “Biz çocukluğumuzda böyle değildik, bu yeni çocuklar da bizden çok farklı!” mı diyorsunuz? Evet gerçekten de öyleler, çünkü onlar yıldız çocukları.

Dünyanın her döneminde, insanlığın tekâmül edip büyümesi için üst boyutlardan çeşitli şekillerde destek gelmiştir. İçinde bulunduğumuz bu özel uyanış döneminde de yeni dünyanın oluşmasını sağlayacak nesiller, farklı özelliklerle dünyaya geliyorlar. Genetik kodları ve algıları hücresel ve DNA boyutunda dünyayı ileriye taşıma görevine uygun şekilde, farklı olarak kodlanmış, hatta bir üst versiyon insan donanımında olan bu kişilere “YILDIZ TOHUMU”/ “STARSEED” deniyor.

Yıldız tohumları hassas ve keskin algıya sahip, sevgi odaklı, bu dünya sisteminde ters giden durumları görüp tepki veren, doğa ve canlılarla güçlü bağlantıları olan, yaşadığımız düzene ve kurallara uymakta zorlanan bir yapıya sahiptirler. Mevcut düzeni sorgulayan ve uyum sağlamakta zorlanan yıldız tohumlarının ortak özelliği, daha üst boyutların yüksek titreşimli varoluş deneyimine sahip olduklarından, dönüşüme katkıda bulunmak üzere dünyaya gelmişlerdir.

Işığa hizmet eden ve “Işık İşçileri” dediğimiz bu grubun ilk öncüleri artık yetişkin yaşlardalar ve dönüşüm ve şifa çalışmaları ile yoğun bir şekilde ilgileniyorlar. Onlar bu karanlık dünyayı iyileştirmek, gölgeleri ışığa dönüştürmek üzere görevli gelmiş çok özel ruhlardır.

Yıldız tohumu nesilleri dünyaya son elli, altmış yıldır uyanış programı çerçevesinde gelmeye başladılar. Bu süreçte, ezoterik bilgilere ulaşım kolaylaştı, dönüşüm çalışmaları çeşitli şekillerde tüm dünyaya yayıldı. Yıldız tohumu nesilleri belli dönemlerde belli özelliklerle geldiler, ancak aralarda kaymalar olduğundan bu tarihleri çok kesin ve net olarak almamak gerekir.

İndigoları tanıyor musunuz?

Son yıllarda artık yeni nesillerin farklılıkları iş dünyası ve ekonomi çevrelerinde sıkça tartışılır oldu, çünkü sisteme ve mevcut programa bildiğimiz şekilde uyum sağlamıyorlar ve bu da zaten olması gereken. INDIGOLAR (1950’li yılların sonlarından başlayarak – 1980 sonlarına kadar) 1950 ve 1960’lı yıllarda tek tük doğmaya başlayan indigolar, 1970’lerin sonları itibarıyla yoğun şekilde geldiler.

Özelliklerine gelince daha özgür ve asi ruhlular, isyankar, sisteme ve düzene, otoriteye tam olarak uyum gösteremiyor, hatta hiç hoşlanmıyorlar. İnatçılar. İçlerinde çok büyük bir sevgi taşımalarına rağmen daha savaşçı bir yapıya sahipler. Sert, keskin ve tepkisel olabiliyorlar. Çünkü mevcut düzeni yıkmak için gelen öncü kuvvetler olarak hareket etmeleri gerekiyordu. Metafizik ve görünenin ötesine dair derin bir arayış ve ilgiye sahipler çünkü algıları normal üzerinde bir kapasiteye sahip.

Sezgileri çok güçlü olduğundan yalan söylenildiğini veya dürüst olunmadığını kolayca hissedip anlıyorlar. Adeta içsel bir yalan detektörleri var! Gerçeği görmeye ve ortaya çıkarmaya programlılar; bu da her zaman hoş karşılanmayabiliyor. Pazarlama dünyasında “X” jenerasyonu olarak tanımlanan gruba denk geliyorlar. Bugün yoğun olarak 30–48 yaş aralığında olanlardır.

İndigoların ardından kristal çocuklar

1990 ve 2000’li yılların başlarında dünyaya gelmeye başladılar. İndigoların tersine hiç asi ve isyankar değiller. Daha yumuşak bir enerjiye sahip olmakla birlikte çok güçlüler. Kristallere istemedikleri bir şeyi zorla yaptırmak çok da mümkün değildir. Güçlerinde ve dengede kalabilen kristaller direnç gösterirken indigolar gibi kendilerini ifade edebilmek için seslerini yükseltmeye, tepki göstermeye ihtiyaç duymuyorlar. Yaratıcı, sevgi dolu ve uyumlular. Kolay affediyorlar. Fiziksel sevgi gösterip sık sık sarılıyorlar, çok şefkatliler. Hayvanlara ve doğaya karşı büyük sevgi besliyorlar.

Birtakım ilaçlar verilerek “dizginlenen” hiperaktif çocuklar da işte bu nesle, bazen de indigolara ait. Dünya onlara yavaş geliyor, çünkü çok hızlı algılayabiliyor ve sonrasında sıkılıyorlar. Kapasite, algı ve zekaları ileri seviyede olduğundan kristaller doğadan kopuk ve elverişsiz ortamlarda büyüdüklerinde sorunlu çocuk olarak etiketlenebilirler. Sistem tarafından “Y” jenerasyonu olarak adlandırılan gruplar. Psişik ve metafizik algıları yüksek olan bu çocukların ihtiyaç duydukları sevgi, şefkat, şeffaflık ve dürüstlüktür. Bugün 29 – 10 yaş arasında olanlardır.

Gökkuşağı (Rainbow) çocuklar (2010’larden sonra doğanlar)

Kristal çocukların misyonlarını tamamladıktan sonra, insanoğlunu yeni dünyaya taşıyacak titreşimsel alana sahip Gökkuşağı Çocukları da 2010 yılından itibaren Dünya’mıza enkarne olmaya başlamıştır. Ancak daha tam potansiyellerine ulaşmamışlardır. Günümüzde “Z” jenerasyonu olarak adlandırılan gruptur. Çok akıllı, sanatsal zevkleri ve yetenekleri gelişmiş, çocuktan ziyade yetişkin tavrına sahip bu neslin hem dünyevi hem de psişik güçleri gelişmiştir. Onların yetişkin olduğu dönemde dünya artık çok farklı bir yer olacaktır.

Yüksek bilinç potansiyeline sahip olarak dünyaya gelen tüm bu özel çocuklar, insanoğlunun bir üst titreşim frekansına ve bilincine atlayabilmesi için Cennet’ten gönderilen “armağanlar”dır. Bu özelliğe sahip çocukların sevgi ve anlayışla yetiştirilmeleri çok büyük önem taşımaktadır. Onları kendi kalıplarımızda küçük dünyamıza sıkıştırmadan hareket edebilecekleri geniş alan temin etmeliyiz. Kendi sınırlarını oluşturup özenle muhafaza eden korkusuz, pozitif ve özgür “küçük dahi” lerdir demek tam yerinde bir tanımdır.

Genellikle kristal veya indigo ebeveyn seçiyorlar. Birçok şeyi önceden görüp hissedebiliyorlar. Daha küçük yaşlarda başka bir canlıyı kendi diyetlerine dahil etmek onlara aykırı geldiği için hayvansal besinleri diyetlerinden çıkararak vejetaryen veya vegan olabiliyorlar.

Günümüzde ebeveyn perspektifinden bakılınca kendilerine benzemeyen bu yeni neslin üyelerini yetiştirmeye çalışan anne babalar ister istemez zorlanıyor. Çocuklarının kendileri gibi düzene uymalarını beklerken bu çocuklar sorguluyor, ebeveyninin hayal bile edemediği şeyleri kendine hak görüyor ve taleplerinde ısrar ediyorlar.

Şaşkın ebeveynler pedagog ve psikologların kapısında “çocukta sorun var”; “elimizden geleni yapıyoruz, düzeltmemiz ve düzene uydurmamız lazım” motivasyonuyla emek, zaman ve paralarını harcıyorlar. Oysa ebeveynler bu farkındalıkla çocuklarında bir sorun olmadığını anlayıp çıkış noktası olarak onları “kabul” etmekle işe başlasalar bu sıkıntılar yaşanmaz. Özellikle bu yaş gruplarında çocuklarınız varsa, bu özel çocuklarla ilgili çok sayıda kitap var. Lütfen okuyun, araştırın, öğrenin ki bu harika çocuklarınızı daha iyi tanıyın. Çünkü onlar bizlerin “upgraded” yani “üst sürüm “versiyonlarımızdır.

İlginizi çekebilir: Bir hayal oyunu: Hayellerin sınırsız dünyasında kendi cennetini yaratmak

Zekiye Olgaçay Ruhsal Dönüşüm Rehberi & Regresyon Terapisti
“Ruhsal Rönesans” kitabının yazarıdır. Babasının büyükelçi olması nedeni ile çocukluğunu Brezilya, Mısır, Kuwait, Çekoslovakya, İngiltere gibi dünyanın birçok farklı ülkesinde, 5 farklı kıtada geçirdi. ... Devam