Gördüğünüz cinsel içerikli rüyaların uyku pozisyonunuzla bir ilgisi olabilir mi?

uyku pozisyonu
Yatma Şekline Göre Cinsel İçerikli Rüyalar

Cinsel içerikli rüyalar hem kadınlarda hem erkeklerde yaşanabilen, normal olaylardır. Yapılan araştırmalar, erkeklerin %93’ünün, kadınların ise %86’sının daha önce hayatında en az bir kez cinsel içerikli rüya gördüğünü söylüyor. Bazı kişiler diğerlerine göre bu rüyaları daha sık ya da daha farklı yoğunluklarda görüyor olabilir. Aslında bu durum, bazı topluluklarda bu rüyaları görmenin normal olarak karşılanması, bazıları içinse normal olmamasına kadar giden çok farklı dinamikleri altyapısında barındırıyor.

Peki, rüyaların kişiden kişiye, hatta kültürden kültüre farklılık göstermesinin sebebi tam olarak ne?

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, rüyalarda yaşanan bu farklılığın sebebi kişilerin uyurken farklı pozisyonlarda yatıyor olmaları. Yani, uyku pozisyonunuz gördüğünüz rüyanın içeriğinde etkili olabiliyor.

Hong Kong’da yapılan araştırma, %34’ü erkek, %66’sı kadın olan 670 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleşiyor. Katılımcılara cinsel içerikli rüyaları ne sıklıkta ve ne yoğunlukta gördükleri soruluyor. Ayrıca katılımcılardan uyku pozisyonlarıyla (yan, sırtüstü, yüzüstü) ilgili bilgi de vermeleri isteniyor.

uyku pozisyonları

Katılımcıların %71’i uyurken hep aynı pozisyonda yattığını, gece boyunca bu pozisyonda pek değişiklik olmadığını belirtiyor. Bu kişilerden %72’si genelde yan olarak yattığını, %23’ü sırt üstü yattığını, %5’i ise yüzüstü yattığını belirtmiş. Yan ya da sırtüstü yatan bireylerin rüyalarında kayda değer bir fark görülmezken, yüzüstü yatan bireylerin erotik rüyaları daha sık gördüğü rapor ediliyor.

Yani araştırmanın sonucunda, yüzüstü yatan katılımcıların cinsel bir deneyim ya da çıplaklık içeren rüyaları daha sık gördüğü ortaya çıkıyor. Daha sonra konuyla ilgili bir literatür taraması yapan yazar, yüzüstü yatan insanlarda cinsel içerikli rüyaların yanı sıra bir yere kapatılma ya da bağlanma, boğulma ve UFO görme gibi farklı içeriklerdeki rüyaların da görüldüğünü keşfetmiş.

rüyalar

Burada sorulması gereken soru, yüzüstü yatmanın cinsel içerikli rüyalarla ne gibi bir ilgisinin olabileceği.

Bu çalışma neden-sonuç ilişkisi açıklayan bir yöntemle yapılmadığı için bilimsel verilere dayanarak yorum yapmak oldukça zor. Fakat konu üzerine üretilen teorilerde, yüzüstü yatarken genital bölgeye yapılan baskının insanların rüyalarına etki edebileceği varsayılıyor. Aynı şekilde, bu konuda üretilen diğer bir teoriye göre, yüzüstü uyumak göğüste baskı yaratarak kişilerin uyurken nefes almasını zorlaştırıyor. Bu durum da bireyin rüyada boğulma ya da sıkışma hissi yaşamasına sebep oluyor.

Bu araştırmanın sonucuna bakarak yüzüstü uyumanın cinsel içerikli rüyalar görmemize yardımcı olacağı sonucuna varmak çok da sağlıklı bir çıkarım değil. Böyle bir şeyin kesinliğinden emin olabilmek için birçok farklı araştırmanın yapılması ve bu hipotezin kesin olarak doğrulanması gerekiyor. Sonuç olarak, bu sonuçlardan çıkarabileceğimiz tek yargı, uyku pozisyonumuzun gördüğümüz rüyalarla bir ilişkisinin olabileceği ihtimali.

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!