Farkındalıkla bilinçlenmek için nasıl bir yol izlemelisiniz?

Birey, doğduğundan itibaren çevreden aldığı bilgilerin, içinde bulunduğu toplumun öğrettiği değerlerin ve yaşam tecrübelerinden edindiklerinin oluşturduğu bir değerler sentezine haizdir. Bu sentezin, değerler toplamının oluşturduğu bilincin bakış açısı ile yaşamını ve ilişkilerini yürütür. Ancak yaşam süresince edindiği bu bilgileri otomatikman sahiplenerek değil, ne ölçüde farkındalıkla, yani “akıl, mantık, vicdan” süzgecinden geçirerek, test ederek uyguladığı önemlidir. Bu, farkındalıklı, bilinçli olmaktır.

Farkındalıkla bilinçlenme ise üç esas değer ile gerçekleştirilebilir:

 1. İradenin güçlendirilmesi. (Gerçeğe sadakat, alınan kararları içselleştirme, çıkan sonucu sahiplenme, sorumluluk)
 2. Bilgilenme. (Yaşam deneyleri, teorik ve deneysel bilgileri özümseme)
 3. Hoşgörü, sevecenlik. (Bencil olmayan, dengeli özveri, duyarlılık, olaylara yaklaşımda tarafsızlık, saygılı esneklik)

Bir kez aydınlanma isteğine, yani bilinçli yaşama adım atınca, ruhumuzu bu aydınlanma yolunda eğitmek, bilgilendirmek için çalışma yapmak gerekir. Yapılması gereken çarpıtılmış aklımızı ve yanıltılmış duygu ve düşüncelerimizi düzene sokabilmektir. Bilinçsiz benliğimiz, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma kolaylığına kaçışımız, benmerkezci bir yaşam döngüsünü (Sanskritçede Samsara) sürdürmemize, bu yanılgıyı (Sanskritçede Maya) devam ettirmemize neden olmaktadır. Bilgisiz, bilinçsiz benlik alışkanlığını sürdürdüğümüz ölçüde nihai amaç olan ruhsal gelişim yolunda mesafe almak mümkün değildir.

Bu alışkanlık yaşam süresince fiziksel, duyusal, duygusal, düşünsel kaynaklardan beslenen bilinç ile dengelenir. İnsanlar daima kendi duygu ve yaşam biçimlerini destekleyen dünya görüşlerinin oluşturduğu kalıplar içinde rahat eder. Bunların dışına çıkabilmek büyük çaba gerektirir.

Doğulu ustalar “Üç etik vardır” derler:
“Bedenin, konuşmalarımızın ve bilincimizin zararlı etkinliklerinden sakınma etiği.”

Bunu sağlamak için “üç zehri içimizden boşaltmak gerekir.” Bu üç zehir, “öfke, kıskançlık, gururdur.”

Öfkeyi sabır ile, kıskançlığı paylaşım ile, gururu hoşgörü ile dengelemek gerekir.

Bunların yanı sıra;

 • İnsan yaşamının çok değerli ve ziyan edilmemesi gereken bir süreç olduğunu düşünmek,
 • Ölümün her an gelebileceğini, beraberimizde sadece geliştirdiğimiz ruh gücümüzü götürebileceğimizi düşünmek,
 • Küçük bile olsa olumlu yönde atılan her adımın bizi sonsuzluğa biraz daha yaklaştırdığını düşünmek,

bu üç zehri boşaltmamıza yardımcı olur. Ancak bunların üzerinde düşünmek kadar, mutlaka uygulama yapmak da gereklidir ve inanın, siz bu uygulamaya karar verdiğiniz an karşınıza size bu şansı verecek sınavlar çıkarılacaktır.

Uygulama

 1. Adil olun. Adalet başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi, herkesin gerçek durumuna en doğru, en uygun davranış biçimini bularak onlarla uzlaşı halinde olabilmektir.
 2. Size ne yapılırsa yapılsın içinizde nefrete asla yer vermeyin. Bir kimsenin size kötülük yapmasına tabii ki müsaade edemezsiniz ve gereken önlemleri alır, hatta zor bile kullanabilirsiniz, ama bunu nefretle değil, sevecenlikle yapmak doğrudur. 
 3. Diğer varlıklara yardımcı ve eli bol olun.
 4. Beden, konuşma ve bilincin olumlu etkinliklerini ortaya çıkaracak yaratıcılık içinde olun.

Bilinç düzeyini yükseltecek unsurlar

 1. Öğrenimden kaynaklanan entelektüel bilinç.
 2. Öğrenilenler üzerine eleştirel düşünceden kaynaklanan bilgelik.
 3. Sezgilerden kaynaklanan bilgelik.

1. ve 2. maddelerde de belirtildiği üzere, önce öğrenmek, sonra öğrenilenleri eleştirel bir yaklaşımla analiz etmek ve derin düşünmek sonunda bizi bilgeliğe götüren adımlardır. Bireysel gayretle ulaşılır.

3. alternatif ise yeryüzüne bu potansiyel ile, diğer bir ifade ile önceki reenkarnasyonlarından donanımlı gelen bireylere özgüdür. Bu kişiler belki entelektüel anlamda cahil olabilir ama hikmet sahibidirler, sezgileri onlara bilgelik yolunu açar. Köyde okuyamamış ama sağduyulu yaşlı bilge veya tarih boyunca gelmiş geçmiş halk ozanları, şairleri gibi…

Fiziksel, duygusal, düşünsel, duyusal kaynaklardan beslenen bilincin seviyesi tekamül seviyesidir. “İnsanın bir eli yerde bir eli gökte olmalıdır” sözünün anlamı burada gizlidir… Bilincin yükseltilmesi, daha farkında yaşamak ve kişilik üzerinde hakimiyet için birebir özel seanslarla geliştirilmiş “Gestalt koçluk ile arzulanan değişime ulaşmak” programı hakkında bilgi almak için [email protected] adresinden bana ulaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Sağlıklı bir egoya sahip olarak hayatta ilerlemenin 5 yolu

Işıl Çetinkaya
Anka Koçluk Okulundan temel koçluk eğitimlerini tamamladıktan sonra Amerika University of Northwest "Yönetici Koçluğu ve Mentörlük" yüksek lisans programı "Transaksiyonel Analiz", "Gestalt Psikoloji", "Bilişsel ... Devam