Alternatif duruşundan ve beslendiği alternatif kültürlerden “hip,” son 4-5 senedir popüler kültürün bir parçası oldu ve geniş kitleleri “cool”, “umursamaz”, “dağınık”, “yaratıcı” ile özdeşleşen “hipster kimliğiyle” etkiledi. Giyimden meslek seçimlerine, hayat tarzından tüketim alışkanlıklarına kadar “hipsterlık” y- jenerasyonunun yeni kimliği oldu.
STYLE UP Moda dünyası